ham so lien tuc (tiet 2)

13 125 0 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 17:11

BAỉI 8. HAỉM SO LIEN TUẽC BAỉI 8. HAỉM SO LIEN TUẽC (Tieỏt 2) (Tieỏt 2) KIỂM TRA MIỆNG KIỂM TRA MIỆNG XÉT SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ XÉT SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ 2 1 1 x y x − = − a) Tại x= 1; b) Tại x= -1. BAỉI 8. HAỉM SO LIEN TUẽC (Tieỏt 2) III/ MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN ĐỊNH LÝ 1:Hàm đa thức, hàm phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm số lượng giác liên tục trên tập xác đònh của chúng. ĐỊNH LÝ 2 :Tổng, hiệu, tích, thương (với mẫu số khác 0) của các hàm liên tục tại một điểm là các hàm liên tục tại điểm đó. VÍ DỤ VÍ DỤ XÉT TÍNH LIÊN TỤC CỦA CÁC HÀM SỐ SAU:      = ≠ − − == 48 4 4 16 )( 2 xkhi xkhi x x xfy CÁC EM XEM LẠI LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC EM XEM LẠI LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có D = R + Nhận xét: hàm số đã cho liên tục trên khoảng (-∞;4) và (4;+∞) + Tại x = 4 ta có: f(4) = 8 và . Vậy f(x) liên tục tại x = 4 Kết luận: hàm số đã cho liên tục trên R 8)4(lim 4 16 lim 4 2 4 =+= − − →→ x x x xx Giả sử hàm số y=f(x) liên tục trên [a;b] và f(a), f(b) trái dấu nhau. Gọi A(a;f(a)), B(b;f(b)).Khi đó A và B nằm về hai phía so với Ox nên mọi đường cong đi từ A đến B đều cắt trục Ox tại ít nhất một điểm. f(a) f(b) B A O a b x y f(a) f(b) B A O a b x y O a b x y f(a) f(b) A B Chắc chắn rằng đường cong ấy sẽ cắt Ox ít nhất tại một điểm thuộc khoảng (a;b) ĐỊNH LÝ 3: NẾU HÀM SỐ y= f(x) LIÊN TỤC TRÊN ĐOẠN [a; b] VÀ f(a)f(b) < 0, THÌ TỒN TẠI ÍT NHẤT MỘT SỐ THỰC c∈ (a; b) SAO CHO: f(c)= 0. NÓI CÁCH KHÁC: NẾU HÀM SỐ y= f(x) LIÊN TỤC TRÊN ĐOẠN [a; b] VÀ f(a)f(b) < 0 THÌ PHƯƠNG TRÌNH f(x)=0 CÓ ÍT NHẤT MỘT NGHIỆM TRÊN KHOẢNG (a;b) VÍ DỤ VÍ DỤ 1/ CMR: Phương trình: x 3 - x - 3 = 0 có ít nhất một nghiệm. 2/ CMR: Phương trình f(x) = x 5 + x – 1 = 0 có nghiệm trên khoảng (-1;1) . BAỉI 8. HAỉM SO LIEN TUẽC BAỉI 8. HAỉM SO LIEN TUẽC (Tieỏt 2) (Tieỏt 2) KIỂM TRA MIỆNG KIỂM TRA MIỆNG XÉT SỰ LIÊN TỤC. HÀM SỐ 2 1 1 x y x − = − a) Tại x= 1; b) Tại x= -1. BAỉI 8. HAỉM SO LIEN TUẽC (Tieỏt 2) III/ MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN ĐỊNH LÝ 1:Hàm đa thức, hàm phân thức
- Xem thêm -

Xem thêm: ham so lien tuc (tiet 2), ham so lien tuc (tiet 2), ham so lien tuc (tiet 2)

Bình luận về tài liệu ham-so-lien-tuc-tiet-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP