Tập đọc : Người gác rừng tí hon

15 983 8
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 17:11

Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Bài cũ : Bài cũ : - Đọc bài Hành trình của bầy ong - Đọc bài Hành trình của bầy ong - Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” như thế nào ? ra ngọt ngào” như thế nào ? Ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một Ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một công việc vô cùng hữu ích cho đời : nối các công việc vô cùng hữu ích cho đời : nối các mùa hoa, giữ hộ cho người những mùa hoa đã mùa hoa, giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai. tàn phai. Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon Luyện đọc Tìm hiểu bài - loanh quanh - rắn rỏi - loay hoay - rô bốt Nguyễn Thị Cẩm Châu - sợi dây chão - còng tay Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon - Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì? Tìm hiểu bài Tìm hiểu bài Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon - - Phát hiện thấy những dấu chân người lớn hằn trên mặt Phát hiện thấy những dấu chân người lớn hằn trên mặt đất, bạn nhỏ thắc mắc thế nào ? đất, bạn nhỏ thắc mắc thế nào ? (Phát hiện thấy những dấu chân người lớn hằn (Phát hiện thấy những dấu chân người lớn hằn trên mặt đất ) trên mặt đất ) (Hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào) (Hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào) - Lần theo dấu chân, bạn nhỏ đã nhìn thấy những gì, nghe - Lần theo dấu chân, bạn nhỏ đã nhìn thấy những gì, nghe thấy những gì ? thấy những gì ? (Hơn chục cây gỗ to bị chặt thành từng khúc dài; bọn (Hơn chục cây gỗ to bị chặt thành từng khúc dài; bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối.) buổi tối.) - Kể lại những việc làm của bạn nhỏ cho thấy: a. Bạn là người thông minh. b. Bạn là người dũng cảm. Nguyễn Thị Cẩm Châu Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon Thông minh : -Thắc mắc khi thấy dấu chân người lớn trong rừng. - Lần theo dấu chân để tự giải đáp thắc mắc. - Khi phát hiện ra bọn trộm gỗ, lén chạy theo đường tắt, gọi điện thoại báo công an. Dũng cảm : - Chạy đi gọi điện thoại báo công an về hành động của kẻ xấu. - Phối hợp với các chú công an bắt bọn trộm gỗ. Tìm hiểu bài Tìm hiểu bài - Kể lại những việc làm của bạn nhỏ cho thấy bạn nhỏ: Nguyễn Thị Cẩm Châu Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon Cùng nhau suy nghĩ và chọn ý đúng nhất Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ? A.Vì bạn nhỏ yêu rừng và sợ rừng bị tàn phá. B.Vì bạn hiểu rừng là tài sản quốc gia, ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ. C.Vì bạn nghĩ rừng chống xói mòn đất và lũ lụt. D. Cả 3 lí do trên. Nguyễn Thị Cẩm Châu Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon Nguyễn Thị Cẩm Châu - Em häc tËp ®­îc ë b¹n nhá ®iÒu g× ? - Em häc tËp ®­îc ë b¹n nhá ®iÒu g× ? Luyện đọc Tìm hiểu bài - loanh quanh - rắn rỏi - loay hoay - rô bốt Nguyễn Thị Cẩm Châu - sợi dây chão - còng tay Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon *Nội dung: Bài văn biểu dương ý thức bảo vệrừng, sự thông minh và dũng cảm của mộtcông dân nhỏ tuổi. . 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon - - Phát hiện thấy những dấu chân người lớn hằn trên mặt Phát hiện thấy những dấu chân người. ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Tập đọc Người gác rừng tí hon Người gác rừng tí hon *Nội dung: Bài văn biểu dương ý thức bảo v rừng, sự thông minh và dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc : Người gác rừng tí hon, Tập đọc : Người gác rừng tí hon, Tập đọc : Người gác rừng tí hon

Bình luận về tài liệu tap-doc-nguoi-gac-rung-ti-hon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP