Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

15 30,888 50 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 15:11

CHUYÊN ĐỀ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN MÔN HỌC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC A. ĐẶT VẤN ĐỀ - Giáo dục là quá trình kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự giác tích cực, rèn luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức, tính cách và chủ yếu là hành vi thói quen đạo đức với chuẩn mực xã hội quy định. Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: Con đường dạy học trên lớp và con đường thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng, là bộ phận hợp thành của giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách học sinh. Các em biết tự giáo dục,tự rèn luyện, tự hoàn thiện con người. Có thể nói khái quát hơn việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho các em mối quan hệ phong phú đa dạng một cách có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và phương pháp nhất định. Biến các nhu cầu khách quan của xã hội thành những nhu cầu của bản thân học sinh. - Các công trình nghiên cứu về khoa học đã xác định: Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý thức. A. Binet xem trí thông minh là hoạt động có chủ đích được điều khiển từ nội tâm bằng cách xác lập những mối quan hệ giữa chủ thể và hành động. Các nhà nghiên cứu cho rằng: chính trong quá trình sống, học tập, lao động, vui chơi, giải trí . con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Vì thế, hoạt động ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm, năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần häc sinh. Do vậy, cần thiết phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kỹ năng thực hành, giúp cho học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất của sự vật hiện tượng, tạo niềm tin và óc sáng tạo cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. - Trong Điều lệ trường tiểu học nêu rõ các yêu cầu giáo dục ngoài giờ lên lớp ở điều 27 chương III: Hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa . các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường, các hoạt động lao động công ích, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. 1 - Tóm lại: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học là một môn học có nhiệm vụ: + Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học qua các môn học trên lớp. + Phát triển sự hiểu biết trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, từng bước làm phong phú hơn vốn tri thức của học sinh, tạo nên sự cân đối hài hòa của quá trình giáo dục toàn diện. + Phát triển ở học sinh các kỹ năng cần thiết, phù hợp với sự phát triển lứa tuổi (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng hợp tác, và sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể .) + Tạo cho học sinh lòng ham thích, hứng thú trong hoạt động. + Bồi dưỡng tình cảm yêu trường, yêu lớp, yêu quý thầy cô, bạn bè * Qua những vấn đề nêu trên ta thấy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần rất lớn cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung và mục đích học tập của học sinh trong nhà trường nói riêng. Chính vì vậy tôi đã chọn lựa và mạnh dạn đưa ra những việc đã làm và ý tưởng quan điểm cña mình về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện môn học "Hoạt động ngoài giờ lên lớp" thông qua chuyên đề "Biện pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện môn học hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học". B. NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN MÔN HỌC "HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP" Ở NHÀ TRƯỜNG. 1. Thời lượng, chương trình môn học. 1tiết / 1 tuần 4 tiết / tháng 35 tiết / 1 năm học 2. Thực tế triển khai ở các nhà trường. - Xây dựng kế hoạch kết hợp 2 hướng + Dạy mỗi tuần 1 tiết + Tổ chức thành 1 buổi / 1 tháng. Có thể tæ chøc theo khối, cả trường, tùy theo tình hình thực tế và nội dung chủ điểm của từng nhà trường. Việc thực hiện kế hoạch trên đã được các nhà trường chú ý chỉ đạo. - Đa phần hiệu quả chưa cao Lý do: + Ban giám hiệu và giáo viên chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức cho môn học này. 2 + Năng lực tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh của một số giáo viên còn hạn chế. + Một số giáo viên có quan điểm coi đây là môn học phụ cắt xén thời gian để giành cho Toán, Tiếng việt. + Môn học này không có sự hỗ trợ của các tài liệu như Sách giáo khoa, sách giáo viên . Nó đòi hỏi người dạy phải có kỹ năng tổng hợp kiến thức đã dạy trong chương trình Tiểu học kết hợp với vốn sống, vốn thực tế của giáo viên. + Một số giáo viên coi đó là hoạt động tổ chức của đoàn thể nên ý thức xây dựng và thực hiện chưa cao. + Một số học sinh còn thụ động, lười tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp vì thiếu sự đôn đốc nhiệt tình của giáo viên. + Nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, sáo mòn dẫn đến các hoạt động chỉ mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực, xa rời đối tượng học sinh từ đó không hỗ trợ được hoạt động của học sinh mà còn mất nhiều thời gian. + Mỗi khối lớp học sinh lại có tính đặc thù về tâm lý và kiến thức riêng trong khi đó định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung giảng dạy lại mang tính chung chung, thiếu cụ thể. Vì vậy, để xây dựng được một bộ kế hoạch giảng dạy riêng cho môn học vừa mang tính đặc thù, vừa thỏa mãn yêu cầu học sinh được mở rộng sân chơi thì quả là khó và mất nhiều thời gian. II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Xây dựng nội dung kế hoạch - Cần xuất phát từ mục tiêu giáo dục Tiểu học đó là: Giáo dục học sinh: "Có lòng nhân ái, mang bản sắc con người Việt Nam: Yêu quê hương, đất nước, hòa bình và công bằng bác ái; kính trên, nhường dưới, đoàn kết và sẵn sàng hợp tác với mọi người; có ý thức về bổn phận của mình đối với người thân, đối với bạn bè, đối với cộng đồng và môi trường sống; Tôn trọng thực hiện đúng pháp luật và các quy định ở nhà trường, khu dân cư, nơi công cộng, sống hồn nhiên, mạnh dạn, tự tin, trung thực ." - Kết hợp với nhiệm vụ, chủ đề của từng năm học để đề ra chủ điểm hoạt động tháng phù hợp với nội dung hoạt động, đặc điểm tình hình của từng nhà trường. Ví dụ: Thực hiện chủ đề năm học 2009 - 2010 là: " Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" - tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh: Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Từ đó xây 3 dựng kế hoạch, chủ điểm và nội dung cho việc dạy häc môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp như sau: KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO GIẢNG DẠY "HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP" Năm học 2009 - 2010 I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HĐGDNGLL: Hoạt động GDNGLL ở Tiểu học nhằm: - Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học qua các môn học trên lớp. - Phát triển sự hiểu biết trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, từng bước làm phong phú hơn vốn tri thức của HS, tạo nên sự cân đối hài hoà của quá trình giáo dục toàn diện. - Phát triển ở HS các kĩ năng cần thiết, phù hợp với sự phát triển lứa tuổi (Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sống, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác và sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể ) -Tạo cho HS lòng ham thích, hứng thú trong hoạt động - Bồi dưỡng tình cảm yêu trường, yêu lớp, yêu quí thầy cô, bạn bè II. MỘT SỐ NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL Tháng C.điểm Nội dung, hình thức Thời điểm TH người P.trách Kết quả 9 Truyề n thống nhà trường - Ổn định tổ chức lớp, bầu cán bộ lớp. - Văn nghệ chào mừng năm học mới. - Lao động, dọn vệ sinh làm đẹp trường lớp. - Giáo dục trật tự an toàn giao thông. - Tìm hiểu truyền thống nhà trường. - Thành lập các đôi bạn cùng tiến, các nhóm, các câu lạc bộ theo sở thích. - Đọc báo Toán tuổi thơ. - Nghe giới thiệu sách. - Sinh hoạt Đội, sao nhi đồng. 10 Người HS ngoan - Giáo dục động cơ , thái độ học tập - Giáo dục quyền bổn phận trẻ em. - Thi kể chuyện về những tấm gương học tập chăm, HS nghèo vượt khó của trường, của lớp. - Tổ chức Hội vui học tập. - Tìm hiểu về Hội chữ thập đỏ. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. - Thông báo sách mới. (Giới thiệu sách) - Lao động làm vệ sinh lớp học. - Hoạt động đội, sao nhi đồng. 4 - Giáo dục trật tự an toàn giao thông. 11 Uống nước nhớ nguồn - Phát động phong trào thi đua"Bông hoa điểm tốt dâng tặng thầy cô". - Tổ chức giao lưu học sinh giỏi toàn diện vòng 1( lớp 5). - Tổ chức hội diễn văn nghệ, trò chơi dân gian cấp lớp, cấp trường hoặc giao lưu giữa các lớp - Tổ chức thi đấu thể thao giữa các lớp. (nhảy dây, kéo co, đá cầu, TD nhịp điệu ). - Tổ chức làm báo tường, báo ảnh, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (ca hát, kể chuyện, làm thơ, tiểu phẩm) chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. - Tìm hiểu và kể chuyện về những tấm gương thày cô hết lòng vì HS thân yêu. - Sinh hoạt Đội sao. 12 Yêu đất nước Việt Nam, yêu chú bộ đội - Thi tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam qua cuộc thi: Làm báo tranh, vẽ tranh, sưu tầm tranh ảnh . - Kể tên những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc và những chiến công của họ. - Tìm hiểu những tấm gương các liệt sĩ, thương binh ở địa phương em. - Nghe nói chuyện về những tấm gương chiến đấu của các bác trong hội Cựu chiến binh của địa phương. - Văn nghệ ca ngợi chú bộ đội. - Tổ chức ngày hội quốc phòng toàn dân( thi thể thao, văn nghệ, đồng diễn thể dục .). - Tổ chức hội vui học tập: Chúng em tìm hiểu về lịch sử; Nhà sử học nhỏ tuổi; xuôi dòng lịch sử…. - Sinh hoạt đội sao. Yêu đất nước - Tìm hiểủ truyền thống văn hoá của thôn làng nơi em ở; Tổ chức trò chơi dân gian. - Tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc và một số nước trong khu vực. - Lao động dọn vệ sinh trường lớp đón 5 1- 2 Việt Nam; Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc Tết. - Tổ chức lễ trồng cây đầu xuân. - Tham quan (nghe kể chuyện, xem phim, tư liệu ) di tích lịch sử văn hoá của quê hương đất nước. - Văn nghệ chào mừng năm mới, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ. - Tổ chức giao lưu học sinh giỏi toàn diện vòng 2 ( lớp 5 ). - Giáo dục vệ sinh răng miệng. - Tổ chức hội thi tìm hiểu di sản văn hoá dân tộc. - Đọc báo thiếu niên, báo Đội. - Sinh hoạt đội sao. 3 Yêu quý mẹ và cô giáo - Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8-3 và ngày 26-3. - Hội vui học tập, câu lạc bộ khoa học, nghệ thuật . - Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội trại chào mừng ngày Phụ nữ Quốc tế (8-3) và ngày thành lập Đoàn TNCS (26-3). - Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 8-3 và ngày 26-3. - Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em. - Thi kể chuyện về mẹ và cô. - Tổ chức thi: "Ai khéo tay hơn". - Sinh hoạt đội sao. 4 Hoà bình và hữu nghị - Tổ chức cho Học sinh sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về cuộc sống của thiếu nhi các nước trên thế giới. - Tổ chức hội vui học tập, câu lạc bộ khoa học, nghệ thuật. - Văn nghệ chào mừng ngày 30/4 và 1/5, giao lưu về quyền và bổn phận trẻ em. - Thi đồng diễn thể dục. - Tổ chức thi: "Em là nhà khoa học". - Sinh hoạt đội sao. 5 Bác Hồ kính yêu - Thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm học chào mừng ngày thành lập Đội TNTPHCM, kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. 6 - Thi k chuyn v Bỏc H; im tt dõng Bỏc. - K hoch hot ng hố. * Nhng im cn lu ý khi xõy dng ni dung k hoch - Phi gn vi mc tiờu giỏo dc Vớ d: Qua ni dung v "Giỏo dc an ton giao thụng" giỳp cỏc em tuyờn truyn v thc hin tt lut giao thụng khi tham gia giao thụng. T ú cỏc em bit tụn trng lut l giao thụng, nâng cao ý thc chp hnh ni quy, k lut ca tp th v tin ti tr thnh ngi hc sinh ngoan cú np sng vn minh. - Phi bỏm sỏt ch nm hc v ch thỏng. Vớ d: Qua ni dung hot ng v "Tỡm hiu kin thc lch s" trong ch im thỏng 12 "Yờu t nc Vit Nam, yờu chỳ b i" Giỏo dc cỏc em nh v ci ngun, yờu truyn thng dõn tc, bit n lp lp ụng cha ó v ang bo v, xõy dng T quc Vit Nam thõn yờu. T ú khớch l cỏc em cú nh hung cho tng lai bng nhng hnh trang kin thc vng chc giỳp cỏc em mnh dn t tin trong cuc sng. - La chn thi im thc hin ni dung k hoch Hot ng ngoi gi lờn lp phi phự hp vi vic thc hin k hoch lờn lp trỏnh dn dp hoc ri rc phi cú tỏc dng h tr cho hot ng dy v hc cho cỏc mụn hc khỏc trờn lp. Vớ d: Ni dung: - Biu din nng khiu t chn. - Hoa im 10 tng cụ. - Hoa im tt dõng Bỏc. Nhng hot ng ny c thc hin vo thỏng 11 v thỏng 5, nhằm giỳp cỏc em bỏo cỏo kt qu hc tp v by t lũng bit n i vi thy cụ, Bỏc H mt cỏch nh nhng, thit thc, ỳng n. Kớch thớch tinh thn thi ua giỳp hc sinh ụn tp tt, t kt qu cao trong kỡ kim tra hc k I v cui nm hc. Phự hp vi thi im ụn tp ca hot ng dy trờn lp. - Chn ni dung, hỡnh thc hot ng phong phỳ phự hp vi tt c cỏc i tng hc sinh Vớ d: T chc hi vui hc tp " Chỳng em tỡm hiu v Lch s". Hỡnh thc - Hi ỏp nhanh (Dành cho HS khá, giỏi). - Biu din nng khiu (Dành cho HS khá, giỏi). - Gii ụ ch (Dành cho tất cả các đối tợng HS). - Nhỡn hỡnh nh oỏn a danh lch s (Dành cho tất cả các đối tợng HS). - Cõu hi dnh cho khỏn gi (Dành cho tất cả các đối tợng HS). - Chi trũ chi kộo co (Dành cho tất cả các đối tợng HS). 2. Trin khai thc hin 7 - Dựa vào kế hoạch năm, Hiệu trưởng đưa ra nội dung hoạt động vào kế hoạch hàng tháng và triển khai thực hiện cụ thể trong hội đồng Sư phạm + Nội dung: Làm gì? + Đối tuợng: Dành cho đối tượng học sinh nào? + Thời gian thực hiện: Vào lúc nào? + Phân công tổ chức thực hiện: Ai? Chịu trách nhiệm công việc gì? + Biện pháp cụ thể: Cách thực hiện. - Để thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên Phó hiệu trưởng cùng các tổ truởng, tổ phó chuyên môn phải họp thảo luận để xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể cho từng khối lớp sao cho mang tính đồng bộ, logic với nội dung kế hoạch mà hiệu trưởng đưa ra. Ví dụ: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO KHỐI Năm học 2009 - 2010 KHỐI 1 THỜI GIAN NỘI DUNG Thời điểm thực hiện Người P.Trách Kết quả Tháng 9, 10 Chủ đề: Truyền thống nhà trường - An toàn GT. Nội dung: Học tập các bài ATGT từ bài 1 - bài 6 (dạy trong 8 tiết); Tìm hiểu về truyền thống nhà trường; Đọc báo, toán tuổi thơ. Hình thức: Theo đơn vị lớp. Tháng 11 Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn. Nội dung: Tổ chức hội học; Hoa điểm 10 tặng cô; Hội diễn văn nghệ, trò chơi dân gian. Hình thức: Theo lớp; Trường Tháng 12 Chủ đề: Yêu đát nước Việt Nam, yêu chú bộ đội. Nội dung: Tổ chức Hội vui học tập "Nhà sử học nhỏ tuổi". Hình thức: Tổ chức theo đơn vị trường. 8 Tháng 1 + 2 Chủ đề: Yêu đất nước; giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc. Nội dung: Tổ chức văn nghệ; Tham quan di tích lịch sử địa phương. Hình thức: theo khối lớp. Tháng 3 Chủ đề: Mẹ và cô. Nội dung: - Thi kể chuyện , đọc thơ, hát về mẹ và cô; - Thi "Ai khéo tay". Hình thức: Tổ chức theo đơn vị trường. Tháng 4 Chủ đề: Hoà bình và hữu nghị. Nội dung: - Thi biểu diễn năng khiếu tự chọn - trò chơi dân gian. Hình thức: Tổ chức theo đơn vị trường. Tháng 5 Chủ đề: Bác Hồ kính yêu Nội dung: - Thi kể chuyện về Bác Hồ - Điểm tốt dâng Bác. Hình thức: Theo đơn vị lớp. KHỐI 2 THỜI GIAN NỘI DUNG Thời điểm thực hiện Người P.Trách Kết quả Tháng 9, 10 Chủ đề: Truyền thống nhà trường - An toàn GT. Nội dung: Học tập các bài ATGT từ bài 1 - bài 6 (dạy trong 8 tiết); Tìm hiểu về truyền thống nhà trường; Đọc báo, toán tuổi thơ. Hình thức: Theo đơn vị lớp. Tháng 11 Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn. Nội dung: Tổ chức hội học; Hoa điểm 10 tặng cô; Hội diễn văn nghệ, trò chơi dân gian. Hình thức: Theo đơn vị lớp. 9 Tháng 12 Chủ đề: Yêu đất nước Việt Nam, yêu chú bộ đội. Nội dung: Tổ chức Hội vui học tập "Nhà sử học nhỏ tuổi". Hình thức: Tổ chức theo đơn vị trường. Tháng 1 + 2 Chủ đề: Yêu đất nước; giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc. Nội dung: Tổ chức văn nghệ; Tham quan di tích lịch sử địa phương. Hình thức: theo khối lớp. Tháng 3 Chủ đề: Mẹ và cô. Nội dung: - Thi kể chuyện , đọc thơ, hát về mẹ và cô; - Thi "Ai khéo tay". Hình thức: Tổ chức theo đơn vị trường. Tháng 4 Chủ đề: Hoà bình và hữu nghị. Nội dung: - Thi biểu diễn năng khiếu tự chọn - trò chơi dân gian. Hình thức: Tổ chức theo đơn vị trường. Tháng 5 Chủ đề: Bác Hồ kính yêu Nội dung: Thi kể chuyện về Bác Hồ - Điểm tốt dâng Bác. Hình thức: Theo đơn vị lớp. KHỐI 3 10 . Con đường dạy học trên lớp và con đường thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng,. môn học hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học& quot;. B. NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN MÔN HỌC "HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP"
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

Bình luận về tài liệu hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-o-tieu-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP