Bài 57: ang - anh (T1+2)

16 45 0 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 15:11

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN ĐỘNG TR NG TIỂU HỌC AN BÁƯỜ MÔN : HỌC VẦN Lớp 1A GV: Trần Thò Hiền luống cày nhà trường rau muống nương rẫy Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội. Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh ang ¨ng anh an Giaûi lao Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Hết tiết 1 Kính mời các thầy, cô nghỉ! Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Kh«ng cã ch©n cã c¸nh Sao gäi lµ con s«ng? Kh«ng cã l¸ cã cµnh Sao gäi lµ ngän giã? giải lao Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bàng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Kh«ng cã ch©n cã c¸nh Sao gäi lµ con s«ng? Kh«ng cã l¸ cã cµnh Sao gäi lµ ngän giã? . chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh ang ¨ng anh an Giaûi lao Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài. Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bàng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Kh«ng cã ch©n cã
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 57: ang - anh (T1+2), Bài 57: ang - anh (T1+2), Bài 57: ang - anh (T1+2)

Bình luận về tài liệu bai-57-ang-anh-t1-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP