Bài 57: ang - anh (T1+2)

Paul Allen
Paul Allen(11701 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 39
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 15:11

Mô tả: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN ĐỘNG TR NG TIỂU HỌC AN BÁƯỜ MÔN : HỌC VẦN Lớp 1A GV: Trần Thò Hiền luống cày nhà trường rau muống nương rẫy Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội. Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh ang ¨ng anh an Giaûi lao Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Hết tiết 1 Kính mời các thầy, cô nghỉ! Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Kh«ng cã ch©n cã c¸nh Sao gäi lµ con s«ng? Kh«ng cã l¸ cã cµnh Sao gäi lµ ngän giã? giải lao Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bàng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Kh«ng cã ch©n cã c¸nh Sao gäi lµ con s«ng? Kh«ng cã l¸ cã cµnh Sao gäi lµ ngän giã? . chanh ang bµng anh chanh Bài 57: ang - anh ang ¨ng anh an Giaûi lao Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bµng anh chanh Bài. Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Học vần c©y bµng cµnh chanh ang bàng anh chanh Bài 57: ang - anh bn lµng h¶i c¶ng b¸nh ch­ng hiỊn lµnh Kh«ng cã ch©n cã

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 57: ang - anh (T1+2), Bài 57: ang - anh (T1+2), Bài 57: ang - anh (T1+2)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-57-ang-anh-t1-2

Đăng ký

Generate time = 0.125776052475 s. Memory usage = 18.45 MB