Đề thi HSG vật lý 9 (17)

1 25 0
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 13:11

TRƯỜNG THCS QUÁCH PHẨM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 VÒNG TỈNH Môn : VẬT LÝ Thời gian : 150 phút Bài 1 : (5đ) Cho một điện trở R AB = 1 Ω . Trên AB người ta mắc thêm hai con chạy M và N. Nối điện trở AB vào mạch điện theo sơ đồ như hình vẽ. Cho U=9V Các Ampe kế là lý tưởng. a) Tính công suất tỏa nhiệt trên R AB khi R AM = R NB = 0,25 Ω ; R MN = 0,5 Ω . b) Khi M và N di chuyển trên AB ( nhưng vẫn giữ đúng thứ tự như hình vẽ) thì với những giá trò nào của các điện trở R AM , R MN , R NB để cường độ dòng điện qua mạch chính đạt nhỏ nhất ? Tính cường độ dòng điện qua mỗi Ampe kế khi đó. Bài 2 : (3đ) Một cái cốc nhẹ trọng lượng không đáng kể có đặt một quả cầu nhỏ đang nỗi trong một bình chứa nước . Mực nước thay đổi ra sao nếu lấy quả • cầu thả vào nước ? Khảo sát các trường hợp : a) Quả cầu bằng gỗ có khối lượng riêng bé hơn khối lượng riêng của nước. b) Quả cầu bằng sắt. Bài 3 : ( 4đ) Trên một đường thẳng có hai xe chuyển động đều với các vận tốc không đổi. Xe 1 chuyển động với vận tốc 35 km/h . Nếu hai xe đi ngược chiều thì sau 30 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 25 km. Nếu đi cùng chiều thì sau bao lâu khoảng cách giữa hai xe thay đổi 5km ? Có nhận xét gì ? Bài 4 : (4 đ) Cho AB là một vật phẳng, A / B / là ảnh của AB qua thấu kính. a) Dùng cách vẽ,hãy xác đònh vò trí của thấu kính và các tiêu điểm của nó ( Nói rõ cách vẽ và giải thích tại sao lại vẽ như vậy ) . Thấu kính là hội tụ hay phân kỳ A / B / là ảnh thật hay ảnh ảo ? b) Các con số trên hình có kèm theo đơn vò cm. Hãy tính tiêu cự của thấu kính Bài 5 (4 đ) Một vật sáng AB dặt cách màn một khoảng L = 90 cm . Trong khoảng giữa vật sáng và màn đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự f sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với AB . Khoảng cách giữa hai vò trí đặt thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn là S = 30 cm . Tính tiêu cự của thấu kính . U A 1 A 2 A A M N B A / B / A B 8,4 4 3,6 . TRƯỜNG THCS QUÁCH PHẨM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 VÒNG TỈNH Môn : VẬT LÝ Thời gian : 150 phút Bài 1 : (5đ) Cho một điện trở. tính tiêu cự của thấu kính Bài 5 (4 đ) Một vật sáng AB dặt cách màn một khoảng L = 90 cm . Trong khoảng giữa vật sáng và màn đặt một thấu kính hội tụ có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG vật lý 9 (17), Đề thi HSG vật lý 9 (17), Đề thi HSG vật lý 9 (17)

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-vat-ly-9-17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP