day hoat dong hoa hoc kim loai

21 211 0 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 13:11

Môn:Hoá học 9 Nguyễn Thị Hồng Lê Tiết 23- Bài 17 dd FeSO 4 dd CuSO 4 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Cho : - Mẫu dây đồng vào dung dịch FeSO 4 (FeCl 3 ) (ống 1) - Đinh sắt vào dung dịch CuSO 4 (ống 2) Tiết 23- Bài 17 - Ống 1:Có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt. - Ống 2:Không có hiện tượng gì. Kết luận: - Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng Xếp sắt đứng trước đồng: Fe , Cu (trắng xám) (xanh lam) (lục nhạt) (đỏ) Tiết 23- Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: *Hiện tượng : * Phương trình phản ứng: Fe(r) + CuSO 4 (dd)→ FeSO 4 (dd)+ Cu(r) 2. Thí nghiệm 2: Tiết 23- Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: Fe, Cu dd AgNO 3 dd CuSO 4 Cho: - Mẩu dây đồng vào dung dịch AgNO 3 (ống 1) - Mẩu dây bạc vào dung dịch CuSO 4 (ống 2) Dây đồng Dây bạc Kết luận: - Đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc Xếp đồng đứng trước bạc: Cu , Ag Tiết 23- Bài 17 * Hiện tượng : Ống 1:Có chất rắn màu xám bám ngoài dây đồng. Ống 2:Không có hiện tượng gì. * Phương trình phản ứng: I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 2. Thí nghiệm 2: Cu (r ) + 2AgNO 3( dd) → Cu(NO 3 ) 2 (dd) + 2Ag (r) (đỏ) (không màu) (xanh lam) (xám) Cho: -Đinh sắt vào dung dịch đựng HCl (ống 1) - Lá đồng vào dung dịch đựng HCl (ống 2) dd HCl dd HCl Tiết 23- Bài 17 Ống 1 Ống 2 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Lá đồngĐinh sắt Kết luận: - Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn hiđro - Đồng hoạt động hóa học yếu hơn hiđro Xếp: - sắt đứng trước hidro - đồng đứng sau hiđro (không màu) (lục nhạt) Tiết 23 - Bài 17 * Phương trình phản ứng: (xám) I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 3. Thí nghiệm 3: *Hiện tượng : Ống 1:Có nhiều bọt khí thoát ra. Ống 2:Không có hiện tượng gì. Fe , H, Cu Fe (r) + 2HCl( dd) → FeCl 2 (dd) + H 2  (k) Tiết 23 - Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Fe , H, Cu Nhận xét: 4. Thí nghiệm 4: H 2 O H 2 O Na Phenolphtalein Đinh sắt 4. Thí nghiệm 4: Cho: - Cái đinh sắt vào cốc nước cất (cốc 1) có vài giọt dung dịch phênolphtalêin. - Mẩu Natri vào cốc nước cất (cốc 2) có vài giọt dung dịch phênolphtalê in Cốc 2 Cốc 1 Tiết 23 - Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? . học của kim loại giảm dần từ trái qua phải. - Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng H 2 . -Kim loại. ,HCl…. Giải phóng H 2 . - Kim loại đứng trước (trừ Na, K .) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Dãy hoạt động hóa học của kim loại: K, Na, Mg, Al,
- Xem thêm -

Xem thêm: day hoat dong hoa hoc kim loai, day hoat dong hoa hoc kim loai, day hoat dong hoa hoc kim loai

Bình luận về tài liệu day-hoat-dong-hoa-hoc-kim-loai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP