day hoat dong hoa hoc kim loai

Fritjof Capra
Fritjof Capra(11589 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 185
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 13:11

Mô tả: Môn:Hoá học 9 Nguyễn Thị Hồng Lê Tiết 23- Bài 17 dd FeSO 4 dd CuSO 4 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Cho : - Mẫu dây đồng vào dung dịch FeSO 4 (FeCl 3 ) (ống 1) - Đinh sắt vào dung dịch CuSO 4 (ống 2) Tiết 23- Bài 17 - Ống 1:Có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt. - Ống 2:Không có hiện tượng gì. Kết luận: - Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng Xếp sắt đứng trước đồng: Fe , Cu (trắng xám) (xanh lam) (lục nhạt) (đỏ) Tiết 23- Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: *Hiện tượng : * Phương trình phản ứng: Fe(r) + CuSO 4 (dd)→ FeSO 4 (dd)+ Cu(r) 2. Thí nghiệm 2: Tiết 23- Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: Fe, Cu dd AgNO 3 dd CuSO 4 Cho: - Mẩu dây đồng vào dung dịch AgNO 3 (ống 1) - Mẩu dây bạc vào dung dịch CuSO 4 (ống 2) Dây đồng Dây bạc Kết luận: - Đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc Xếp đồng đứng trước bạc: Cu , Ag Tiết 23- Bài 17 * Hiện tượng : Ống 1:Có chất rắn màu xám bám ngoài dây đồng. Ống 2:Không có hiện tượng gì. * Phương trình phản ứng: I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 2. Thí nghiệm 2: Cu (r ) + 2AgNO 3( dd) → Cu(NO 3 ) 2 (dd) + 2Ag (r) (đỏ) (không màu) (xanh lam) (xám) Cho: -Đinh sắt vào dung dịch đựng HCl (ống 1) - Lá đồng vào dung dịch đựng HCl (ống 2) dd HCl dd HCl Tiết 23- Bài 17 Ống 1 Ống 2 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Lá đồngĐinh sắt Kết luận: - Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn hiđro - Đồng hoạt động hóa học yếu hơn hiđro Xếp: - sắt đứng trước hidro - đồng đứng sau hiđro (không màu) (lục nhạt) Tiết 23 - Bài 17 * Phương trình phản ứng: (xám) I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 3. Thí nghiệm 3: *Hiện tượng : Ống 1:Có nhiều bọt khí thoát ra. Ống 2:Không có hiện tượng gì. Fe , H, Cu Fe (r) + 2HCl( dd) → FeCl 2 (dd) + H 2  (k) Tiết 23 - Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Fe , H, Cu Nhận xét: 4. Thí nghiệm 4: H 2 O H 2 O Na Phenolphtalein Đinh sắt 4. Thí nghiệm 4: Cho: - Cái đinh sắt vào cốc nước cất (cốc 1) có vài giọt dung dịch phênolphtalêin. - Mẩu Natri vào cốc nước cất (cốc 2) có vài giọt dung dịch phênolphtalê in Cốc 2 Cốc 1 Tiết 23 - Bài 17 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? . học của kim loại giảm dần từ trái qua phải. - Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng H 2 . -Kim loại. ,HCl…. Giải phóng H 2 . - Kim loại đứng trước (trừ Na, K .) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Dãy hoạt động hóa học của kim loại: K, Na, Mg, Al,

— Xem thêm —

Xem thêm: day hoat dong hoa hoc kim loai, day hoat dong hoa hoc kim loai, day hoat dong hoa hoc kim loai

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu day-hoat-dong-hoa-hoc-kim-loai

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.198579072952 s. Memory usage = 18.42 MB