tin hoc lop 3

8 190 0 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 12:11

Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN 1. Bàn phím máy tính Khu vực chính Khu vực chính bàn phím có mấy hàng? Hàng phím số Hàng phím trên Hàng phím cơ sở Hàng phím dưới Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím Hàng phím chứa phím cách Hai phím gai Cách đặt tay lên bàn phím: Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN 1. Bàn phím máy tính Các phím điều khiển, phím đặc biệt: Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN 1. Bàn phím máy tính 2. Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón Gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có lợi ích: - Tốc độ gõ nhanh hơn. - Gõ chính xác hơn. Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN 3. Tư thế ngồi Tư thế ngồi đúng là: - Ngồi thẳng lưng, đầu thẳng không ngửa ra sau cũng như không cúi về phía trước. - Mắt nhìn thẳng vào màn hình, có thể nhìn chếch xuống nhưng không được hướng lên trên. - Bàn phím ở vị trí trung tâm, hai tay để thả lỏng trên bàn phím. Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN Tư thế ngồi đúng Tư thế ngồi sai 4. Luyện tập - Đặt nhẹ các ngón tay lên hàng phím cơ sở, chú ý hai ngón trỏ đặt vào F và J. Cổ tay thả lỏng. Không lên gân. - Cố gắng nhớ vị trí các phím, trước hết là trên hàng cơ sở. - Nhìn thẳng vào màn hình và không nhìn xuống bàn phím. - Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát. - Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím nhất định. Chú ý: Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN Hµng c¬ së Các phím do từng ngón tay phụ trách. Khi cần gõ phím nào, ngón tay phụ trách sẽ vươn ra từ hàng phím cơ sở để gõ phím đó. Đưa ngón tay trở về vị trí ban đầu trên hàng phím cơ sở sau khi gõ xong. Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN 4. Luyện tập Chú ý: . lợi ích: - Tốc độ gõ nhanh hơn. - Gõ chính xác hơn. Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN 3. Tư thế ngồi Tư thế ngồi đúng là: - Ngồi thẳng lưng, đầu thẳng không ngửa
- Xem thêm -

Xem thêm: tin hoc lop 3, tin hoc lop 3, tin hoc lop 3

Bình luận về tài liệu tin-hoc-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP