BÀI PHÁT BIỂU MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

7 373 2
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 12:11

BÀI PHÁT BIỂU NHÂN KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/2008 ) Kính thưa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dân tộc Việt nam vốn hiếu học và có truyền thống tôn sư trọng đạo. Nhân dân ta hiểu rằng muốn trở thành người hữu ích cho xã hội thì phải học, và muốn học cho thông hiểu thì phải yêu mến kính trọng Thầy. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, có biết bao tấm gương sáng của Nhà giáo Việt Nam mà mỗi thời kỳ đều có những Thầy giáo tiêu biểu. Dưới chế độ phong kiến, những Thầy giáo chân chính không tự ràng buộc mình trong quan niệm trung quân ái quốc. Họ đã đứng về phía nhân dân, tán thành cách nhìn của nhân dân và hành động đúng với cách nhìn đó. Hành động ấy đi từ không hợp tác, không ra làm quan với triều đình như Võ Trường Toản; từ phê phán triều đình, yêu cầu sửa sang chính sự để yêu nước yêu dân như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm; đến dấy binh trừng trò nhà vua hoang dâm bạo ngược như Lương Đắc Bằng; đến khởi nghóa chống lại triều đình như Cao Bá Quát… Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, trong hàng ngũ những người yêu nước chống Pháp bằng nhiều hình thức khác nhau luôn luôn có sự tham gia của những ông Thầy dạy học như Lương Văn Can, Phan Bội Châu, Phan Văn Nghò, Tống Duy Tân, Nguyễn Quyền, Bùi Hữu Nghóa, Nguyễn Văn Lạc, Nguyễn Quang Bích. Tiêu biểu cho lực lượng Thầy giáo chống Pháp thời kỳ này là Nguyễn Đình Chiểu, một ông Thầy, một nhà thơ và một nhà yêu nước chống Pháp đến cùng. Lãnh tụ vó đại của Cách mạng Việt Nam, trước lúc bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình để tìm đường cứu nước, đã có một thời dạy học ở Phan Thiết. Đó chính là Thầy giáo Nguyễn Tất Thành của trường Dục Thanh. Sự kiện Thầy giáo Ngyễn Tất Thành dạy học đã trở thành một niềm vinh dự lớn lao cho giáo giới Việt Nam ngày nay. Trong thời kỳ trước và sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhiều Thầy giáo đã giữ những vai trò lòch sử, lãnh đạo Cách mạng Việt Nam và đưa dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi như ngày hôm nay như Thầy Nguyễn Đức Cảnh, Thầy Châu Văn Liêm, Thầy Trần Phú, Thầy Nguyễn Văn Cừ, Thầy Trường Chinh, Thầy Tô Hiệu, Thầy Lê Hồng Phong, Thầy Ngô Gia Tự, Thầy Phan Đăng Lưu . Từ ngày Cách mạng Tháng tám thành công đến nay, đội ngũ Thầy Cô giáo ngày càng lớn mạnh và có nhiều cống hiến trong công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghóa. Trong hoàn cảnh hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vô cùng gay go ác liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức cách mạng của lực lượng Thầy Cô giáo đã được hình thành như những Nghiệp đoàn giáo giới ra đời năm 1952, Hội liên hiệp giáo dục ra đời năm 1956 thẳm tập hợp lực lượng góp phần vào cuộc kháng chiến thần thánh của cả dân tộc. Đặc biệt, ngày 20/11/1963 Hội Nhà giáo việt Nam yêu nước Miền Nam ra đời đã cổ vũ, động viên lực lượng giáo giới Việt Nam tham gia dấu tranh hợp pháp và trực tiếp vào chiến khu theo cách mạng. Qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam, lực lượng Thầy Cô giáo đã có những đóng góp to lớn về công sức và cả xương máu của bản thân - gia đinh vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hoà bình - thống nhất cho đất nước Việt nam thân yêu. Với những truyền thống tốt đẹp và cao quý đó, từ năm 1982, ngày 20-11 đã chính thức trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam và được tổ chức kỉ niệm hàng năm để tôn vinh những người làm công tác giáo dục. Kính thưa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Từ năm 1975 đến nay, ngành Giáo dục huyện Long Phú đã có những bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tích quan trọng. Sau ngày giải phóng Miền Nam, từ chỗ chỉ có 28 trường với 19.669 học sinh và 837 Cán bộ - Giáo viên, đến nay chúng ta đã có 79 trường, l.211 lớp, huy động ra lớp 4.366 học sinh mẫu giáo 16.005 học sinh tiểu học, 9.670 học sinh trung học Cơ sở, 3.510 học sinh trung học phổ thông với lực lượng Cán bộ- Giáo viên lên đến 2.052 người . Tất cả các xã đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và ba khu vực Thò trấn Long Phú, Đại Ngãi, Lòch Hội Thượng có trường trung học phổ thông và phân hiệu trung học phổ thông tại xã Tân Thạnh đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Việc huy động học sinh các cấp ra lớp cơ bản đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Qui mô giáo dục và mạng lưới trường lớp huyện nhà tiếp tục phát triển nhằm thu hút học sinh các cấp đến trường nhiều hơn. Châùt lượng các mặt giáo dục từng bước được củng cố và nâng lên. Tỉ lệ học sinh giỏi TH môn Tiếng Việt: 20,49%, môn Toán: 21,57%, học sinh giỏi THCS: 6,49%, Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc TH: 99,67%, tỉ lệ học sinh xét công nhận tốt nghiệp THCS: 97,14%, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT: 56%, học sinh giỏi cấp huyện (bậc THCS) 78 em, học sinh giỏi cấp tỉnh (bậc THCS) 36 em. Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thay sách giáo khoa các khối lớp theo chu kỳ được quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, có kết quả trong phạm vi toàn huyện. Phòng đã tổ chức thanh tra đổi mới chương trình GDPT ở 26 trường TH, 11 trường THCS: xem hồ sơ và dụ giờ rút kinh nghiệm 662 GVTH, 218 GVTHCS dạy các lớp thay sách; các trường đã tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm 100% giáo viên dạy các lớp thay sách. Công tác PCGDTH và CMC có những kết quả vững chắc. đã huy dộng 295 học sinh và 276 học viên ra lớp PCGDTH và CMC, đạt 95,16% chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay 15/15 xã, thi trấn được Phòng kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2007 về công tác này và chúng ta đang tích cực chuẩn bò các điều kiện cần thiết cho tỉnh về kiểm tra công nhận. Vể PCGDTH đúng độ tuổi đến nay có 15/42 trường tiểu học đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi, đạt tỉ lệ 35,71% và có 6/l5 xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi (Châu Khánh, Long Đức, Thò trấn Long Phú, Đại Ngãi, Lòch Hội Thượng, Tân Thạnh) đạt tỉ lệ 40%. Công tác PCGDTHCS cũng đang được tổ chức thực hiện đúng tiến độ đạt được kết quả tốt. Các đơn vò đã mở lớp huy động 931 học sinh trong độ tuổi vào học đạt 116.37% chỉ tiêu tỉnh giao, được tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia về công tác này thời điểm năm 2006. Phòng đang tổ chức kiểm tra kỹ thuật về công tác PCGDTHCS của 15/15 xã thò trấn trong toàn huyện và chuẩn bò cho tỉnh về kiểm tra công tác PCGDTHCS năm 2007. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đang được quan tâm thực hiện, đã có 6 trường TH: Thò trấn Long Phú A, Châu Khánh A, Lich Hội Thượng A, Lich Hội Thượng C, Đại Ân 2 A, Thò Trấn Long Phú C đạt chuẩn quốc gia và có thêm hai trường THCS Thò trấn Long Phú, THCS Hậu Thạnh đủ điều kiện sẽ được kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2007 Đội ngũ Cán bộ, Giáo viên tiếp tục đïc bổ sung và kiện toàn về số lượng lẫn chất lượng, đủ giáo viên giảng dạy theo qui mô của mạng lưới trường lớp. Công tác chuẩn hoá đội ngũ được quan tâm thực hiện tốt với việc đưa Cán bộ, Giáo viên dự các lớp chuẩn hoá, đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Số giáo viên chưa đạt chuẩn và hợp đồng đã giảm nhiều. Số giáo viên đạt trên chuẩn cũng được nâng lên. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn: 96.85% trong đó MN đạt chuẩn: 97.72%. TH đạt chuẩn: 99.55%. THCS đạt chuẩn: 92.53% Tỉ lệ giáo viên đạt trên chuẩn: 13.33% trong đó TH đạt trên chuẩn: 8,81%, THCS đạt trên chuẩn: 22,39%. cán bộ, Giáo viên toàn ngành đã tích cực đóng góp cho đêm văn nghệ gây qũy “Vì người nghèo”: 254.547.000 đồng. đóng góp quỹ “Vì ngừơi nghèo” của huyện: 456.868,000 đồng. đóng góp xâv dựng “Mái ấm công đoàn”: 17.000.000 đồng; mua vé số ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh: 56.150.000 đồng. Các công tác phát triển Đảng trong trường học được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Toàn ngành có 61 chi bộ và 525 đảng viên, trong đó có 81 đảng viên mới, chiếm tỉ lệ 26,69% so với tổng số cán bộ, Giáo viên. Việc xây dựng cơ sở vật chất, nguồn chi cho giáo dục hàng năm được tăng cường. Số phòng học, bàn ghế học sinh - giáo viên, sách giáo khoa, thiết bò dạy học tạm đủ cho yêu cầu giảng dạy học tập. Đã sửa chữa phòng học của 42 điểm trường do chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ với số tiền l tỷ đồng, tiếp nhận 27 phòng học thuộc Dự án “Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” và các công trình vệ sinh, nâng cấp sân trường của Dự án AAV; xây dựng mới hai trường MG Đại Ân 2 và TH Trường Khánh A, xây dựng 6 phòng học mới cho trường TH Thò trấn Long Phú C và trường TH Lòch Hội Thượng C; mua sắm thiết bò cho hai trường xây dựng chuẩn quốc gia: THCS Thò trấn Long Phú, THCS Hậu Thạnh; xây dựng 14 phòng chức năng cho ba trường: THCS Long Đức, TH Trường Khánh A, TH Đại Ngãi A; vận động nhân dân và phụ huynh học sinh đóng góp 93.442.000 đồng đểâ lót đal, bơm cát sân trường và lối đi, quét vôi và và sửa chữa nhỏ phòng học. Toàn huyện không còn phòng học ca ba và tre lá . Sân chơi, bãi tập, tường rào, biển trường của nhiều trường học đã được quan tâm xây dựng tạo cảnh quan, môi trường sư phạm tốt. Nhiều trường học được kiểm tra công nhận đạt chuẩn “Trường học văn hoa”. Công tác xã hội hoá giáo dục ở gia đình và cộng đồng tiếp tục phát huy tác dụng, ngày càng chăm lo nhiều hơn cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hỗ trợ tích cực cho ngành giáo dục phát triển. Các cấp chính quyền, hội cha mẹ học sinh, các vò Mạnh Thường Quân, nhân dân đã hỗ trợ tốt công tác xây dựng, sửa chữa cơ sơ vật chất trường học (đóng góp trên 90 triệu trong hè 2007); cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học từ nhiều nguồn: 92.790.000 đồng (Hội khuyến học huyện: 11.250.000 đồng, Hội khuyến học cơ sở: 47.950.000 đồng, Nguồn khác:33.590.000 đồng); trợ giúp học sinh nghèo; huy dộng con em ra lớp; góp phần duy trì sỉ số và phối hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh. Một số cơ quan nhân dân, phụ huynh học sinh còn đóng góp tài lực, vật lực cho công tác giáo dục, hiến đất xây dựng trường với các dợn vò, các cá nhân tiêu biểu như: - UBND huyện hỗ trợ hoạt động Hội khuyến học huyện số tiền: 15.000.000 đồâng. - Ông Dương Kỳ Hiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh cấp 50 suất học bổng trò giá 15.000.000 đồng cho học sinh xã Trường Khánh và hỗ trợ Hội khuyến học huyện 15.000 000 đồng. - Gia đình ÔNG Trần Minh Quan ở xã Trung Bình cấp học bổng, học phẩm, tặng quan áo cho học sinh nghèo với số tiền: 16.550.000 đồng - Công ty Bảo Việt Sóc Trăng ủng hộ 4.090.000 đồng khen thưởng học sinh giỏi và hổ trợ phong trào của ngành, cấp học bổng cho học sinh nghèo. - Nhân dân hiến 22.398 m 2 đất xây trường học. Cụ thể: + Bà trần Thò Te, xã Long Đức, hiến 3.350 m 2 đất. + Bà Nguyễn Thò Truyền, xã Long Đức, hiến 4.048 m 2 đất . + Ông Tào Văn Sáng, xã Lòch Hội Thượng, hiến 15.000 m 2 đất. Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng các cấp tiếp tục được củng cố, phát triển để đi vào hoạt động ổn đònh, góp phần thúc đẩy việc phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Kết quả đạt được của công tác Giáo dục đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực trong huyện, tạo điều kiện tốt cho việc phát triển vững chắc công tác này trong thời gian tới. Với những thành tích nêu trên , đến nay toàn ngành đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen và Huân chương lao động hạng ba, có 5 Đồng chí được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến, 97 Đồng chí được tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, 196 Đồng chí được tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, 82 Đồng chí đươc tặng Huy chương và Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, nhiều cá nhân – đơn vò được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn giáo dục Việt Nam, UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh. Nhiều gia đình Thầy - Cô giáo được bình chọn là gia đình hiếu học - gia đình giáo viên hai thế hệ tiêu biểu. Riêng trong năm học 2006 - 2007 toàn ngành có 30 trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 81 CSTD cấp cơ sở được UBND huyện khen thưởng, 5 trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 3 CBQL được UBND tỉnh khen thưởng. Ngoài ra, có l giáo viên đạt giải thưởng “Võ Trường Toản” năm 2007 là Cô Quách Mỹ Hường - trường TH Trường Khánh B, l giáo viên đạt giải thưởng “Viên phấn vàng” năm 2007 là Thầy Dương Văn Đức - Trường THCS Hậu Thạnh Kính thưa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhân kỉ niệm lần thứ 25 ngày Nhà giáo Việt Nam, ôn lại truyền thống Nhà giáo Việt Nam từ ngàn xưa và trãi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như truyền thống của ngành giáo dục huyện Long Phú, chúng ta rất tự hào về đội ngũ Cán bộ, Giáo viên của ngành. Rõ ràng đội ngũ của ta rất xứng đáng với danh hiệu mà Bác Hồ khen tặng: “Người Thầy giáo là người anh hùng vô danh” và “Cái dahh hiệu đó thì tượng đồng bia đá nào cũng không bằng”. Thay mặt cho Thầv cô giáo toàn ngành xin cảm ơn các bậc Thầy vó đại của cả một dân tộc anh hùng đã cống hiến trọn đơì mình cho đất nước. Xin cám ơt các Đồng chí tiền nhiệm đã đặt nền móng cho những thành quả của ngành. Đó là Q Thầy Cô giáo đã về hưu. những người dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho thế hệ học sinh thân yêu. Đó là Q Thầy Cô và các Đồng chí CBQL cơ sở đương chức, những người đang chòu thương chòu khó quên đi vất vã đời thường để hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Xin chúc các Đồng chí lãnh đạo, Quý đại biểu và Quý Thầy Cô mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt . cả dân tộc. Đặc biệt, ngày 20/11/ 1963 Hội Nhà giáo việt Nam yêu nước Miền Nam ra đời đã cổ vũ, động viên lực lượng giáo giới Việt Nam tham gia dấu tranh. BÀI PHÁT BIỂU NHÂN KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/ 2008 ) Kính thưa: . . . . . . . . . . . . .
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI PHÁT BIỂU MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11, BÀI PHÁT BIỂU MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11, BÀI PHÁT BIỂU MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Bình luận về tài liệu bai-phat-bieu-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP