Bai 28 Tieu hoa o ruot non

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 397
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 11:11

Mô tả: Giáo án sinh 8 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Tuần: 14 - Tiết: 28. Ngày soạn: ./11/2010 Ngày dạy: . /11/2010 Bài : 28 Tiêu hoá ở ruột non I. Mục tiêu: Trình bày đợc quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm: - Các hoạt động - Cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động - Tác dụng của các hoạt động. II. Các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục trong bài - Kĩ năng ra quyết định: Không lạm dụng rợu , bia làm ảnh hởng tới gan(có vai trò tiết dịch mật). - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, và các tài liệu khác, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo của ruột non và quá trình tiêu hoá ở ruột non. - Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực. III. phơng pháp dạy- học - Vn ỏp tỡm tũi. - Trực quan. - Động não. - Dạy học nhóm IV. phơng tiện dạy- học - Tranh hình phóng to SGK 28.1, 28.2. - HS kẻ bảng vào vở. V. tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ?1. ở dạ dày có các hoạt động tiêu hoá nào? ?2. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra nh thế náo? ?3. Biến đổi hoá học ở dạ dày diễn ra nh thế náo? 3. Bài mới. Mở bài: Khi chúng ta ăn chỉ có tinh bột và Prôtêin là đợc tiêu hoá ở miệng và dạ dày nh vậy chắc chắn sự hoàn thành quá trình tiêu hoá phải ở ruột non. Giáo án sinh 8 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Hoạt động 1 Tìm hiểu cấu tạo của ruột non Mục tiêu: HS chỉ ra đợc cấu tạo của ruột non, đặc biệt là lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiêu hoá phù hợp cho sự biến đổi hoá học. Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV yêu cầu: + Ruột non có cấu tạo nh thế nào? + Dự đoán xem ở ruột non có hoạt động tiêu hoá nào? - GV cho HS thảo luận và hỏi tại sao lại dự đoán nh vậy. - Cá nhân nghiên SGK tr 87 - Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời. - Đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét bổ sung. - HS rút ra kết luận về cấu tạo của ruột non. Th nh ru ột có 4 lớp nhng mỏng. + Lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng. + Lớp niêm mạc (sau tá tràng) có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhày. Hoạt động 2 Tìm hiểu sự tiêu hoá ở ruột non Mục tiêu: HS chỉ ra đợc các thành phần tham gia vào các hoạt động tiêu hoá và tác dụng của các hoạt động đó đối với sự tiêu hoá của thức ăn. Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV yêu cầu: Hoàn thành nội dung bảng Các hoạt động biến đổi thức ăn ở ruột - GV gọi HS lên điền kết quả vào bảng kẻ sãn sau đó nhận xét bổ sung - HS nghiên cứu SGK ghi nhớ kiến thức. - Trao đổi nhóm hoàn thành bài tập (có thể 1 số nhóm ghi phiếu trong). Yêu cầu: Chỉ rõ từng hoạt động và tác dụng của nó. - Đại diện nhóm trình bày đáp án trớc lớp, nhận xét bổ sung. - Các nhóm điều chỉnh lại dự đoán ban đầu. Bảng 28/sgk. Giáo án sinh 8 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Bảng 28. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở ruột non. Biến đổi thức ăn ở ruột non Các hoạt động tham gia Cơ quan hay tế bào thực hiện Tác dụng của hoạt động Sự BĐ lý học - Tiết dịch - Muối mật tách Lipít thành giọt nhỏ biệt lập tạo nhũ t- ơng hoá. - Tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột. - Thức ăn hoà loãng trộn đều dịch. - Phân nhỏ thức ăn. Sự BĐ hoá học - Tinh bột, Pr chịu tác dụng của Enzim - Lipít chịu tác dụng của dịch mật và Enzim - Tuyến nớc bọt - Enzim Pepsin, Tripsin, Erepsin - Muối mật, Lipaza - Biến đổi tinh bột đ- ờng đơn. - Pr aa. - LGlyxerin+axit beo - GV yêu cầu HS trả lời: ?. Thức ăn tới xuống ruột non chịu sự biến đổi lý học nữa không? Nếu còn thì biểu hiện nh thế nào? ? Sự biến đổi ở ruột non thực hiện đối với laọi chất nào trong thức ăn? ?. Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì? ?. Nếu ở ruột non mà thức ăn không đợc biến đổi thì sao? - Gv yêu cầu liên hệ thực tế. + làm thế nào để khi chúng ta ăn thức ăn đợc biến đổi hoàn toàn thành chất dinh dỡng (đờng đơn, Glyxêrin ) mà cơ thể có thể hấp thụ đợc. - Trao đổi nhóm dựa vào kiến thức ở các hoạt động để thống nhất câu trả lời. Yêu cầu: + Sự biến đổi lý học ở ruột là không đáng kể. + Ruột non có đủ enzim để tiêu hoá hết các loại thức ăn. + Nếu thức ăn không đợc biến đổi ở ruột thì sẽ bị thải ra ngoài. - HS hoạt động độc lập cùng với sự vận dụng kiến thức từ các bài 2, 25, 27, 28. Yêu cầu: + Nhai kỹ ở miệng dạ dày đỡ phải co bóp nhiều. + Thức ăn nghiền nhỏ thấm đều dịch tiêu hoá biến đổi hoá học đợc thực hiện dễ dàng. Giáo án sinh 8 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực VI. Kiểm tra đánh giá. Chọn câu trả lời đúng. 1. Các chất trong thức ăn nào đợc biến đổi hoàn toàn ở ruột non là a. Prôtêin b. Lipit c. Gluxit d. Cả a, b, c e. Chỉ a và b 2. ở ruột non sự biến đổi thức ăn chủ yếu là: a. Biến đổi lý học b. Biến đổi hoá học c. Cả a và b VII. Dặn dò. - Học bài trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục: Em có biết - Kẻ bảng 29 vào vở. Bổ sung kiến thức sau tiết dạy. . . . động dạy Hoạt động học Nội dung - GV yêu cầu: + Ruột non có cấu t o nh thế n o? + Dự o n xem ở ruột non có hoạt động tiêu hoá n o? - GV cho HS th o luận. cấu t o của ruột non Mục tiêu: HS chỉ ra đợc cấu t o của ruột non, đặc biệt là lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiêu hoá phù hợp cho sự biến đổi hoá học. Hoạt

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 28 Tieu hoa o ruot non, Bai 28 Tieu hoa o ruot non, Bai 28 Tieu hoa o ruot non

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-28-tieu-hoa-o-ruot-non

Đăng ký

Generate time = 0.387872934341 s. Memory usage = 18.46 MB