bài 28 tiết 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

22 245 4 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 09:11

Môn Sinh học 8 Ch ng V:ươ TIÊU HÓA TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA Tiết 25: Bài: 24 Thức ăn Cơm, bánh Thịt, cá Dầu, mỡ Rau, quả Sữa Gluxit Prôtêin Lipit Vitamin Muối khoáng, nước Các chất trong thức ăn Nhóm chất Gluxit, Prôtêin, Lipit, Vitamin Chất hửu cơ Chất vô cơ 1: Thức ăn gồm: I. Thức ăn và sự tiêu hóa Ch ng V:ươ TIÊU HÓA TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA Tiết 25: Bài: 24 I. Thức ăn và sự tiêu hóa 1) Các chất nào được biến đổi và không được biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa? 2) Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào? 3) Vai trò của hoạt động tiêu hóa? Quan sát Hình 24.1. Sơ đồ khái quát quá trình tiêu hóa và Hình 24.2 Sơ đồ khái quá về các hoạt động của quá trình tiêu hóa, thảo luận nhóm các câu hỏi sau: Các chất trong thức ăn Các chất hấp thụ được Gluxit Lipit Prôtêin Axit nuclêic Vitamin Nước Hoạt động Tiêu hóa Hoạt động hấp thụ Đường đơn Axit béo và glixêrin Axit amin Vitamin Nước Muối khoáng Các chất hữu cơ Muối khoáng Các chất vô cơ H24.1 .Sơ đồ khái quát quá trình tiêu hoá 1.Thức ăn gồm: Các thành phần của nuclêôtit Ch ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ Tiết 25: Bài: 24 I. Thức ăn và sự tiêu hóa 2 Q trình tiêu hóa: Ch ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ Đẩy các chất trong ống tiêu hóa Ăn Thải phân Hấp thụ chất Dinh dưỡng Tiêu hóa thức ăn Biến đổi hóa học Tiết dịch tiêu hóa Biến đổi lí học Hình 24.2. Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hoá Tiết 25: Bài: 24 I. Thức ăn và sự tiêu hóa Ch ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ Các chất trong thức ăn Các chất hấp thụ được Gluxit Lipit Prôtêin Axit nuclêic Vitamin Nước Hoạt động hấp thụ Đường đơn Axit béo và glixêrin Axit amin Vitamin Nước Muối khoáng Các chất hữu cơ Muối khoáng Các chất vô cơ Các thành phần của nuclêôtit Đẩy các chất trong ống tiêu hóa Tiết dòch tiêu hóa Biến đổi hóa học Biến đổi lí học Hấp thụ chất dinh dưỡng Ăn Thải phân Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hoá Tiết dòch tiêu hóa Hoạt động tiêu hóa H24.1.sơ đồ khái quát quá trình tiêu hoá 1) Các chất nào được biến đổi và khơng được biến đổi về mặt hóa học trong q trình tiêu hóa? 2) Q trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào? 3) Vai trò của hoạt động tiêu hóa? Tiết 25: Bài: 24 I. Thức ăn và sự tiêu hóa ? ? 1) Thức ăn gồm: Ch ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ Hoạt động hấp thụ Các chất trong thức ăn Vitamin Nước Axit nuclêic Prôtêin Gluxit Lipit Hoạt động Tiêu hóa Đường đơn Axit béo và glixêrin Axit amin Các thành phần của nuclêôtit Vitamin Nước Muối khoáng Các chất hữu cơ Muối khoáng Các chất vô cơ Các chất hấp thụ được + Các chất hữu cơ được biến đổi về mặt hóa học: Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic( Ch a n ng l ngứ ă ượ ) + Các chất không bò biến đổi về mặt hoá học :vitamin ,nước, muối khoáng ( khơngchứa năng lượng) H24.1.sơ đồ khái quát quá trình tiêu hoá Tiết 25: Bài: 24 I. Thức ăn và sự tiêu hóa Đẩy các chất trong ống tiêu hóa Ăn Thải phân Hấp thụ chất Dinh dưỡng Tiêu hóa thức ăn Biến đổi hóa học Tiết dịch tiêu hóa Biến đổi lí học Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hoá 2) Các hoạt động tiêu hóa + Ăn uống + Đẩy các chất trong ống tiêu hóa + Tiêu hóa thức ăn + Hấp thụ các chấy dinh dưỡng + Thải phân 3) Vai trò của hoạt động tiêu hóa + Tiếp nhận, biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng + Hấp thụ chất dinh dưỡng. + Thải bỏ các chất thừa Ch ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ Tiết 25: Bài: 24 I. Thức ăn và sự tiêu hóa 1. Thức ăn gồm 2) Các hoạt động tiêu hóa: 3) Vai trò của hoạt động tiêu hóa a) Nước ,vitamin và muối khoáng khi vào cơ thể theo con đường tiêu hoá thì cần phải qua các hoạt động nào ? b) C thể có thể nhận các chất đó ơ theo con đường nào khác không? Ăn và uống Đẩy các chất trong ống tiêu hoá Hấp thụ chất dinh dưỡng Tiêm (chích) Vào khe giữa của các tế bào Nước mơ Hệ tuần hồn Vào tỉnh mạch ( truyền dịch) Ch ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ Tiết 25: Bài: 24 ? a b I. Thức ăn và sự tiêu hóa . ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ Tiết 25: Bài: 24 ? a b I. Thức ăn và sự tiêu hóa Ch ng V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ. V:ươ TIÊU HĨA TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ II. Các cơ quan tiêu hóa Việc xác đònh vò trí các cơ quan tiêu hoá ở người có ý nghĩa gì ? Giữ gìn và bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 28 tiết 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa, bài 28 tiết 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa, bài 28 tiết 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bình luận về tài liệu bai-28-tiet-24-tieu-hoa-va-cac-co-quan-tieu-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP