Đơn xin nâng lương trước thời hạn

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9492 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 2934
35
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 09:11

Mô tả: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN Kính gửi: …………………………………… . ……………………………………… ……………………………………… . Tên tôi là ……………… hiện là giáo viên trường …………… ……… . Căn cứ vào chế độ chính sách của nhà nước về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức. Căn cứ vào công văn số 182/CV-GD&ĐT ngày tháng … năm 2010 của phòng Giáo dục – Đào tạo huyện …………… . Xét bản thân trong thời gian qua tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đã được Sở giáo dục và Đào tạo ………. chứng nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ” năm học 2009 – 2010. Xét về thời gian tăng lương lần trước của tôi là ngày … tháng …năm ……. Bậc lương hiện tại là …… Theo qui định nâng lương thì tôi được nâng lương trước thời hạn là … tháng. Vậy tôi viết đơn này kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện xét nâng lương trước thời hạn cho tôi theo qui định. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Bình Thuận, ngày … tháng …. năm 2010. NGƯỜI VIẾT ĐƠN ………………… . về thời gian tăng lương lần trước của tôi là ngày … tháng …năm ……. Bậc lương hiện tại là …… Theo qui định nâng lương thì tôi được nâng lương trước thời hạn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN Kính gửi: …………………………………… . ……………………………………… ……………………………………… .

— Xem thêm —

Xem thêm: Đơn xin nâng lương trước thời hạn, Đơn xin nâng lương trước thời hạn, Đơn xin nâng lương trước thời hạn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu don-xin-nang-luong-truoc-thoi-han

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.087908029556274 s. Memory usage = 17.86 MB