Thiên nhiên châu phi

16 118 3
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 08:11

Bài 26 Bài 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: Châu Mỹ 42 triệu Km2 Châu Châu Phi Phi 30 triệu km2 Hãy xác định vị trí và diện tích châu Phi trên bản đồ thế giới ? Hãy xác định vị trí và diện tích châu Phi trên bản đồ thế giới ? THÁI BÌNH DƯƠNG THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG ÂN ĐỘ DƯƠNG BĂC BĂNG DƯƠNG Châu Nam cực 14,1triệu Km2 Châu Á Châu Á 43 tri 43 tri ệu ệu km2 km2 Châu Đại Dương 8,5 triệu Km2 So sánh diện tích châu phi với các châu lục trên thế giới. Châu Châu Âu 10 Âu 10 tri tri ệu ệu Km2 Km2 Tìm các điểm cực trên đất liền của châu Phi. Tìm các điểm cực trên đất liền của châu Phi. Blăng mũi Kim Ha phun mũi Xanh Quan sát bản đồ châu Phi tiếp giáp những biển và đại dương nào? Quan sát bản đồ châu Phi tiếp giáp những biển và đại dương nào? Xác định đường xích đạo và hai chí tuyến của châu Phi Xác định đường xích đạo và hai chí tuyến của châu Phi MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG Vậy châu Phi chủ yếu thuộc đới nào? Vậy châu Phi chủ yếu thuộc đới nào? Đ . M a đ a g a x c a B Đ . S ô m a l i D Ò N G B I Ể N G H I N Ê D Ò N G B I Ể N M Ũ I K I M D Ò N G B I Ể N M Ô D Ă M B Í C H D Ò N G B I Ể N C A - N A - R I D Ò N G B I Ể N B E N - G H Ê - L A DÒNG BIỂN XÔ-MA-LI ĐỊA TRUNG HẢI Ấ N Đ Ộ D Ư Ơ N G Đ Ạ I T Â Y D Ư Ơ N G B I Ể N Đ Ỏ Em có nhận xét gì về đường bờ biển của châu Phi ? Em có nhận xét gì về đường bờ biển của châu Phi ? Tìm đảo và bán đảo lớn của châu Phi Tìm đảo và bán đảo lớn của châu Phi Nêu tên và chỉ các dòng biển nóng, lạnh. Nêu tên và chỉ các dòng biển nóng, lạnh. Bờ biển ít cắt xẻ, ít lấn sâu vào đất liền. Bờ biển ít cắt xẻ, ít lấn sâu vào đất liền. Xa biển Gần biển K ê n h X u y - ê T â y B ắ c – Đ ô n g N a m T â y B ắ c – Đ ô n g N a m A T L A T D ã y Đ R Ê - K E N - B E C BỒN ĐỊA SAT BỒN ĐỊA NIN THƯỢNG BỒN ĐỊA CÔNG-GÔ BỒN ĐỊA CA-LA-HA-RI SƠN NGUYÊN Ê-TI-Ô-PI-A SƠN NGUYÊN ĐÔNG PHI HỒ VIC-TO-RI-A S N I N 2. ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN a. Địa hình Cho biết châu Phi có dạng địa hình nào là chủ yếu? Cho biết châu Phi có dạng địa hình nào là chủ yếu? Cao nguyên khổng lồ Cao nguyên khổng lồ Như vậy độ cao trung bình là bao nhiêu? Như vậy độ cao trung bình là bao nhiêu? Độ cao trung bình là 750 mét Độ cao trung bình là 750 mét Cho biết độ cao của phía Đông – Nam khác độ cao phía Tây? Cho biết độ cao của phía Đông – Nam khác độ cao phía Tây? 2000 m 200 đến 250 mét Vậy hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi? Vậy hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi? Dựa vào lược đồ và nội dung SGK thảo luận nhóm tìm hiểu sự phân bố các dạng địa hình châu Phi. Dựa vào lược đồ và nội dung SGK thảo luận nhóm tìm hiểu sự phân bố các dạng địa hình châu Phi. A T L A T D ã y Đ R Ê - K E N - B E C SƠN NGUYÊN Ê-TI-Ô-PI-A SƠN NGUYÊN ĐÔNG PHI HỒ VIC-TO-RI-A K ê n h X u y - ê BỒN ĐỊA SAT BỒN ĐỊA NIN THƯỢNG BỒN ĐỊA CA-LA-HA-RI BỒN ĐỊA CÔNG-GÔ HOANG MẠC XA-HA-RA Vậy Châu Phi thuộc dạng địa hình nào là chủ yếu? Vậy Châu Phi thuộc dạng địa hình nào là chủ yếu? Cao nguyên khổng lồ, có bồn địa xen kẻ với sơn nguyên, ít núi cao, đồng bằng thấp. Cao nguyên khổng lồ, có bồn địa xen kẻ với sơn nguyên, ít núi cao, đồng bằng thấp. A T L A T D ã y Đ R Ê - K E N - B E C SƠN NGUYÊN Ê-TI-Ô-PI-A SƠN NGUYÊN ĐÔNG PHI HỒ VIC-TO-RI-A K ê n h X u y - ê BỒN ĐỊA SAT BỒN ĐỊA NIN THƯỢNG BỒN ĐỊA CA-LA-HA-RI BỒN ĐỊA CÔNG-GÔ HOANG MẠC XA-HA-RA Nhận xét đặc điểm mạng lưới sông ngòi và hồ châu Phi? Nhận xét đặc điểm mạng lưới sông ngòi và hồ châu Phi? Sông ngòi châu Phi phân bố không đồng đều, bắt nguồn từ xích đạo . Sông ngòi châu Phi phân bố không đồng đều, bắt nguồn từ xích đạo . S N I N b. Khoáng sản Chỉ tên và sự phân bố của khoáng sản châu Phi Chỉ tên và sự phân bố của khoáng sản châu Phi Nhận xét nguồn tài nguyên khoáng sản châu Phi. Nhận xét nguồn tài nguyên khoáng sản châu Phi. Châu Phi rất giàu về tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là kim loại quý hiếm. Xác định châu Phi trên lược đồ, cho biết châu Phi tiếp giáp những biển và đại dương nào? Xác định các dãy núi chính, sơn nguyên và bồn địa của Châu Phi ? ĐỊA TRUNG HẢI Ấ N Đ Ộ D Ư Ơ N G Đ Ạ I T Â Y D Ư Ơ N G B I Ể N Đ Ỏ A T L A T D ã y Đ R Ê - K E N - B E C BỒN ĐỊA SAT BỒN ĐỊA NIN THƯỢNG BỒN ĐỊA CA-LA-HA-RI BỒN ĐỊA CÔNG-GÔ SƠN NGUYÊN Ê-TI-Ô-PI-A SƠN NGUYÊN ĐÔNG PHI . THIÊN NHIÊN CHÂU PHI THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: Châu Mỹ 42 triệu Km2 Châu Châu Phi Phi 30 triệu km2 Hãy xác định vị trí và diện tích châu Phi. sản châu Phi Chỉ tên và sự phân bố của khoáng sản châu Phi Nhận xét nguồn tài nguyên khoáng sản châu Phi. Nhận xét nguồn tài nguyên khoáng sản châu Phi. Châu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiên nhiên châu phi, Thiên nhiên châu phi, Thiên nhiên châu phi

Bình luận về tài liệu thien-nhien-chau-phi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP