Tin 9 Bài 8. Phan mem trinh chieu T2

17 308 10
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 06:11

Cho biết 2 chức năng chính của phần mềm trình chiếu. Những ưu điểm của phần mềm trình chiếu so với các công cụ hỗ trợ khác. Đáp án: 2 chức năng chính: tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử và trình chiếu lên màn chiếu rộng. Ưu điểm: Dễ dàng chỉnh sửa, làm nội dung trang chiếu chuyển động, chiếu nội dung lên màn hình rộng, in bài ra giấy dễ dàng và tận dụng được khả năng hiển thị màu sắc. 3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu 2. Phần mềm trình chiếu 4. Công cụ hỗ trợ xưa và nay BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU 30 3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu 1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày PHỤC VỤ CUỘC HỌP, HỘI THẢO TRỊ CHƠI Ơ CHỮ T I A T Ớ I Ư Ơ N G P H G Ẳ N N H Ậ T T H Ự C N G S O N GO S T S Á N GẬ V B Ó N G T Ố I Ơ N G C Ầ L Ồ I G 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? Reset 5 ? 6 ? 7 ? G Bắt đầu Hết giờ TẠO ALBUM ẢNH TẠO ALBUM CA NHẠC TẠO, IN TỜ RƠI TẠO, IN TỜ RƠI TẠO THÔNG BÁO Ở CÁC CỬA HÀNG . những kiến thức đã học hôm nay - Làm bài tập 3, 4 sách giáo khoa trang 78. - Xem trước bài 9. Bài trình chiếu - Học bài. . và nay BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU 30  Tạo bài trình chiếu phục vụ các cuộc họp hoặc hội thảo.  Tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin 9 Bài 8. Phan mem trinh chieu T2, Tin 9 Bài 8. Phan mem trinh chieu T2, Tin 9 Bài 8. Phan mem trinh chieu T2

Bình luận về tài liệu tin-9-bai-8-phan-mem-trinh-chieu-t2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP