Tuần 14 lớp 1 (CKT-KNS) C Lan QT

Bill Gates
Bill Gates(11510 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 35
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 04:11

Mô tả: Tuần 14 Thứ hai ngày 22 tháng 11năm 2010 Buổi sáng : ********* Tiếng việt : BI 55: eng - iờng I. Mục tiêu: - c c : eng , iờng , li xng , trng chiờng ; t v cỏc cõu ng dng - Vit c : eng , iờng , li xng , trng chiờng . - Luyn núi t 2 4 cõu theo ch : Ao , h , ging -KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng t duy sáng tạo. II. Đồ dùng dạy học: - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK. III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : eng-iờng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài 51, viết bảng con : cõy sung,trung thu,vui mng. - GV nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới : HĐ1: Nhn din vn :eng - Gi 1 H phõn tớch vn eng. - Cho H c lp ci vn eng. - GV nhn xột . - Cú eng, mun cú ting xng ta lm th no? - Cho H ci ting xng - GV nhn xột v ghi bng ting xng. - GV hng dn ỏnh vn 1 ln. - Dựng tranh gii thiu t li xng. - Gi ỏnh vn ting xng, c trn t li xng . * Vn iờng : (Tin hnh tng t) Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ2 : Hớng dẫn viết. - GV viết mẫu , nêu quy trình viết . - Yêu cầu HS viết vào bảng con . - GV chỉnh sửa t thế viết cho HS . HĐ3: Dạy từ ứng dụng. * 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp. *1 H phõn tớch vn eng. - C lp thc hin. - H quan sỏt tr li. - H c lp ci ting xng - 1 H phõn tớch ting xng - Quan sỏt, lng nghe. - ỏnh vn ting, c trn t: CN, nhúm, c lp. * HS quan sát . - HS tập viết vào bảng con . 1 - GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích . + Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ? 3. Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học * HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS tìm . Tiết 2: Luyện tập HĐ1: Luyện đọc . a. Đọc bài trên bảng lớp. - Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 . - GV chỉnh sửa cho HS . b. Đọc câu ứng dụng : - Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc . - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng . Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ 2: Luyện viết. - Hớng dẫn cách viết trong vở - KT cách cầm bút, t thế ngồi viết - Giao việc - GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu + Chấm điểm một số bài viết - Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến HĐ 3 : Luyện nói. - Cho H quan sỏt tranh minh ho luyn núi theo cõu hi gi ý ca GV. * Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học * HS luyện đọc cn nhóm lớp . - HS quan sát nhận xét . - HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS đọc cá nhân . - HS tìm . * HS tập tập viết theo HD của GV - HS chú ý theo dõi * HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV - Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận PHEP TRệỉ TRONG PHAẽM VI 8 I.MUẽC TIEU: - Thuộc bảng trừ biết làm tính trừ trong phạm vi 8; viết đợc phép trừ thích hợp với hình vẽ. - BT: Bi 1;Bi 2; Bi 3(ct 1); Bi 4 ( vit 1 phộp tớnh ). 2 - RÌn kü n¨ng tÝnh vµ tÝnh cÈn thËn khi lµm bµi cho HS. - KNS : kÜ n¨ng tư duy; kÜ n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc ; kÜ n¨ng hỵp t¸c. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.GV: Các vật mẫu trong bộ đồ dùng toán 1 và các mô hình vật thật phù hợp với nội dung bài dạy: 8 hình tam giác, 8 hình tròn. 2. HS: Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Kiểm tra bài cũ. - Cho HS nhắc lại bảng cộng trong phạm vi 8 2.Bài mới. a.Giới thiệu bài : Phép trừ trong phạm vi 8 b.Hình thành bảng trừ trong phạm vi 8. * Bước 1: - Hướng dẫn Hs quan sát hình vẽ để nêu vấn đề toán cần giải quyết. * Bước 2: GV chỉ vào hình vẽ vừa nêu: 8 bớt 1 bằng mấy ? - GV ghi bảng: 8 – 1 = 7 - GV nêu: 8 bớt 7 bằng mấy ? - Ghi : 8 – 7 = 1 * Bước 3: - Ghi và nêu:8 – 1 = 7 8 – 7 = 1 Là phép tính trừ c.Học phép trừ: 8 – 2 = 6 8 – 6 = 2 8 – 3 = 5 8 – 5 = 3 8 – 4 = 4 8 – 4 = 4 - Thực hiện tiến hành theo 3 bước đẻ HS tự rút ra kết luận và điền kết quả vào chỗ chấm. * Ghi nhớ bảng trừ. - Cho HS đọc thuộc bảng trừ - GV có thể nêu các câu hỏi để HS trả lời: Tám trừ mấy bằng bảy ? Tám trừ bảy bằng mấy ? - HS nhắc lại bảng cộng trong phạm vi 8. - Có 8 hình tam giác, bớt đi 1 hình tam giác. Hỏi còn lại mấy hình tam giác ? - 8 bớt 1 bằng 7 - Hs đọc : 8 – 1 = 7 - 8 bớt 7 bằng 1 - Đọc: 8 – 7 = 1 - Đọc 8 – 1 = 7 8 – 7 = 1 - HS thi nhau nêu kết quả và diền vào chỗ chấm - HS thi nhau đọc thuộc bảng trừ - HS thi nhau trả lời lần lượt theo câu hỏi. 3 Sáu bằng tám trừ mấy ? Hai bằng tám trừ mấy ? 3.Thực hành: - GV cho HS thực hiện các bài tập. * Bài 1: Tính - Cho HS nêu yêu cầu bài toán và thực hiện b¶ng con. * Bài 2: Tính - Cho HS nêu yêu cầu bài toán và thực hiện. - Hướng dẫn HS tự nhẩm và nêu kết quả * Bài 3: Tính - GV cho HS nêu cách làm bài: * Bài 4: - GV cho HS nhìn tranh - Nêu bài toán - Viết phép tính thích hợp. 4. Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 7 - Nhận xét chung tiết học. *Thực hiện bài toán và viết kết quả theo cột dọc. 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 7 7 6 5 4 3 1 - HS cùng chữa bài *Tính và viết kết quả theo hàng ngang 1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 4 + 4 = 8 8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 4 = 4 8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 8 = 0 *Hs làm bài và chữa bài. 8 – 4 = 4 8 – 8 = 0 8 – 1 – 3 = 4 8 – 0 = 8 8 – 2 – 2 = 4 8 + 0 = 8 - Cét 2 - Dµnh cho HS giái *a. Có 8 quả mận, bạn đã lấy 4 quả. Hỏi còn mấy quả mận ? - Thực hiện phép trừ. 8 - 4 = 4 - PhÇn b dµnh cho HS giái b. Có 5 quả táo, bạn đã lấy mất 2 quả. Hỏi bạn còn lại mấy quả táo - Thực hiện phép trừ. 5 - 2 = 3 - HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 8 -HSlắng nghe ĐẠO ĐỨC ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (Tiết 1) I.MỤC TIÊU : 4 - - - - - - - Nêu được thế nào là đi học đều và đúng giờ - Biết được lợi ích của việc đi học đều và đúng giờ. - Biết được nhiện vụ của HS là phải đi học đều và đúng giờ. - Thực hiện hằng ngày đi học đều và đúng giờ - Biết nhắc nhở bạn bè đi học đều và đúng giờ *KNS:-Kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đều và đúng giờ. -Kĩ năng quản lí thời gian để đi học đều và đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1.GV: Tranh minh ho¹ bµi tËp 2. HS: Vở BT đạo đức . Một số quả bóng III.CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY VÀ HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Kiểm tra bài cũ : - Khi chào cờ bạn cần đứng như thế nào ? - Đọc bài : Nghiêm trang khi chào cờ - GV nhận xét ghi đánh giá . 2.Bài mới: a.Giới thiệu bài : Đi học đều và đúng giờ b.Hoạt động 1: Thảo luận theo cặp, bài tập 1. - Trong tranh vẽ sự việc gì ? - Có những con vật nào ? - Từng con vật đó đang làm gì ? - Giữa rùa và thỏ bạn nào tiếp thu bài tốt hơn ? - Các em cần nói theo học tập bạn nào ? vì sao ? *Kết luận : Thỏ la cà dọc đường đến lớp muộn. Rùa chăm chỉ nên đúng giờ - Bạn rùa tiếp thu bài tốt hơn . Các em cần noi gương rùa đi học đúng giờ. c. Hoạt động 2 : Thảo luận lớp *KNS: -Kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đều và đúng giờ. -Kĩ năng quản lí thời gian để đi học đều và đúng giờ. - Đứng nghiêm thẳng, tay bỏ thẳng mắt nhìn cờ - - HS trả lời: Nghiêm trang chào lá quốc kỳ .Tình yêu đất nước em ghi vào lòng - HS thảo luận theo cặp. - Từng cặp trình bày ý kiến mình trước lớp, các nhóm còn lại bổ sung -HS lắng nghe. - Thảo luận nhóm -Động não -Xử lí tình huống 5 - Đi học đúng giờ có lợi gì ? -Nếu không đi học đúng giờ thì có hại gì ? - Làm thế nào em đi học đúng giờ ? Hoạt động 3 : Đóng vai theo BT 2 - Từng cặp đóng vai thực hiện trò chơi * Kết luận : Khi mẹ gọi dậy đi học các em cần nhanh nhẹn rời khỏi giường để đi học. 3.Củng cố- dăn dò : - GV nhận xét , khen ngợi những em có hành vi tốt . - Các em cần đi học đúng giờ . - Chuẩn bò bài hôm sau: Tiết 2 - Thảo luận và đưa ra nhận xét - Đi học đúng giờ sẽ tiếp thu bài tốt hơn. - Không tiếp thu bài tốt - Nhờ người lớn nhắc nhở học tập xem đồng hồ đi học . *Từng cặp đóng vai theo bài tập 2 -Đại diện từng cặp lên trình diễn -HS lắng nghe. Bi chiỊu : ** ** *** ** ¤ltiÕng viƯt : Bµi 55 : eng - IÊNG I. Mơc tiªu: - Củng cố cách đọc và viết: vần eng ; iªng. -Làm tốt bài tập ë vë «n lun. - Gi¸o dơc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Đp. II. §å dïng d¹y häc: S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n lun TviƯt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Giíi thiƯu bµi: 2. Hưíng dÉn HS lun ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤LtiÕng ViƯt HĐ1: Đọc bài SGK - Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 55. HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 54. Bài 1: Nối - Gọi HS nêu u cầu bài tập 1.u cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. L¾ng nghe. * Đọc cá nhân- đồng thanh * Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶ 6 Bi 2 : in eng hay iêng . -Gi HS nhắc lại yờu cu bi tp 2 -yờu cu HS ghép vần và điền đúng từ. -Nhn xột kết luận đáp án đúng. Bi 3 : in h hoặc ging hoặc nụng . -Gi HS nhắc lại yờu cu bi tp 3. -yờu cu HS tiếng sao cho đúng . -Nhn xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên. Bi 4 : Vit cỏi kng, c ring : 2 dũng -Yêu cầu HS viết bài vào vở. -GV chấm 1 số bài nhận xét 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học. * 2 HS lờn bng in. - Lp lm vo v. * 2 HS lờn bng in. - Lp lm vo v. * HS vit vo v T - H T Việt: TIT 1 : eng - iờng I. Mục tiêu: - Tỡm c ting cú vn in, yên cú trong bi. HS c c bi cỏi kng. - Luyn vit cõu: n cũ khiờng nng. - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Giới thiệu bài. 2.Hng dn HS lm bi tp Bi 1 : in eng hay iêng . -Gi HS nhắc lại yờu cu bi tp -yờu cu HS ghép vần và điền đúng từ. -Nhn xột kết luận đáp án đúng. Bi 2: - Hng dn hs c bi . + Gv đọc mẫu bài . + Gv đọc học sinh đọc theo . + Gọi H đọc bài . ? Tìm trong bài tiéng có vần eng ? ? Tìm trong bài tiéng có vần iêng ? B i 3: Vit -GV viết mẫu lên bảng: n cũ khiờng nng - GV hng dn HS quan sỏt bi vit. - Gi HS c ni dung bi vit. - Phõn tớch cao, khoảng cỏch nét nối giữa các con ch. ?Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? * Lp lm vo v . 2, 3 HS nêu kết quả - H nghe . - H theo dõi Gv đọc mẫu . - H đọc theo Gv . - H lên bảng đọc bài . - H tìm v nờu. * Học sinh quan sát và nhận xét. 7 ? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? ? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? * Thực hành. - Hớng dẫn viết vào vở. - GV quan sát sửa sai. - Chấm 1 số bài của HS, nhận xét. 3. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm. -HS nêu. - Mở vở viết bài. Viết vở ôn luyện ô li. ễL TH DC TH DC RẩN LUYN T TH C BN TRề CHI VN NG I. MC TIấU: -ễn mt s ng tỏc th dc RLTTCB ó hc .Yờu cu thc hin ng tỏc mc tng i chớnh xỏc hn gi trc . -Hc ng tỏc ng a mt chõn ra sau, hai tay gi cao thng hng. yờu cu thc hin mc c bn ỳng . -ễn trũ chi Chuyn búng tip sc ,yờu cu bit tham gia trũ chi mc bt u cú s ch ng. II. A IM PHNG TIN -K sõn chi ,chun b 1 cũi III. NI DUNG V PHNG PHP LấN LP Hot ng ca GV Hot ng ca H A.Phn m u: - Ph bin ni dung yờu cu bi hc. - Tp hp 4 hng dc. Gióng hng , ng ti ch v tay v hỏt . - ễn ng nghiờm, ng ngh, quay phi, quay trỏi . B.Phn c bn: 1.ễn ng a mt chõn ra sau, hai tay gi cao thng hng: * ễn phi hp ng a mt chõn ra trc hai tay chng hụng v ng a mt chõn ra sau, hai tay gi cao thng hng: 1 -> 2 ln, 2 X 4 nhp. - ng a mt chõn sang ngang, hai tay chng hụng: 3 -> 5 ln, 2 X 4 nhp. Nhp 1: a chõn trỏi sang ngang, hai tay chng hụng. Nhp 2: V TTCB. Nhp 3: a chõn phi sang ngang, hai tay chng hụng. *H lng nghe nm yờu cu bi hc. - H tp hp thnh 4 hng dc, ng ti ch v hỏt. - ễn cỏc ng tỏc: nghiờm, ngh, quay phi, quay trỏi. - H xem GV lm mu. - H thc hin theo hng dn ca GV. - H thc hin theo hng dn ca GV. 8 Nhp 4: V TTCB. * ễn phi hp: 1 -> 2 ln. Nhp 1: a chõn trỏi ra trc, hai tay chng hụng. Nhp 2: V TTCB. Nhp 3: a chõn phi ra trc, hai tay chng hụng. Nhp 4: V TTCB. 2.ễn trũ chi: Chuyn búng tip sc. C.Phn kt thỳc : - GV cựng H h thng bi hc. - Nhn xột gi hc. - H thc hin theo hng dn ca GV. - H ụn li trũ chi chuyn búng tip sc do lp trng iu khin. * Cựng GV h thng li bi hc. ************************************************************* Thứ ba ngày 23 tháng 11năm 2010 Buổi sáng : ** ** *** ** Tiếng việt : BI 56: uụng - ng I. Mục tiêu: - c c : uụng , ng , qu chuụng , con ng ; t v cỏc cõu ng dng - Vit c :uụng , ng , qu chuụng , con ng - Luyn núi t 2 4 cõu theo ch : ng rung . -KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng t duy sáng tạo. II. Đồ dùng dạy học: - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK. III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : uụng-ng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài 51, viết bảng con : cỏi xng ,c ring, bay ling - GV nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới : HĐ1: Nhn din vn :uụng - Gi 1 H phõn tớch vn uụng. - Cho H c lp ci vn uụng. - GV nhn xột . - Cú uụng, mun cú ting chuụng ta lm th no? - Cho H ci ting chuụng. * 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp. *1 H phõn tớch vn uụng. - C lp thc hin. - H quan sỏt tr li. - H c lp ci ting chuụng. 9 - GV nhn xột v ghi bng ting chuụng. - GV hng dn ỏnh vn 1 ln. - Dựng tranh gii thiu t qu chuụng. - Gi ỏnh vn ting chuụng, c trn t qu chuụng . * Vn ông : (Tin hnh tng t) Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ2 : Hớng dẫn viết. - GV viết mẫu , nêu quy trình viết . - Yêu cầu HS viết vào bảng con . - GV chỉnh sửa t thế viết cho HS . HĐ3: Dạy từ ứng dụng. - GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích . + Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ? 3. Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học - 1 H phõn tớch ting chuụng. - Quan sỏt, lng nghe. - ỏnh vn ting, c trn t: CN, nhúm, c lp. * HS quan sát . - HS tập viết vào bảng con . * HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS tìm . Tiết 2: Luyện tập HĐ1: Luyện đọc . a. Đọc bài trên bảng lớp. - Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 . - GV chỉnh sửa cho HS . b. Đọc câu ứng dụng : - Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc . - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ 2: Luyện viết. - Hớng dẫn cách viết trong vở - KT cách cầm bút, t thế ngồi viết - Giao việc - GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu + Chấm điểm một số bài viết * HS luyện đọc cn nhóm lớp . - HS quan sát nhận xét . - HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS đọc cá nhân . - HS tìm . * HS tập tập viết theo HD của GV - HS chú ý theo dõi 10 . Phõn tớch cao, khoảng c ch nét nối giữa c c con ch. ? Tìm c c con chữ c độ cao 5 ô li ? ? Tìm c c con chữ c độ cao 3 ô li ? ? Tìm c c con chữ c độ cao. ® c c¸ nh©n THỦ C NG GẤP C C ĐOẠN THẲNG C CH ĐỀU I.M C TIÊU: - BiÕt c ch gÊp c c ®o¹n th¼ng c ch ®Ịu . - GÊp ® c c c ®o¹n th¼ng c ch ®Ịu theo ®êng kỴ . C c

— Xem thêm —

Xem thêm: Tuần 14 lớp 1 (CKT-KNS) C Lan QT, Tuần 14 lớp 1 (CKT-KNS) C Lan QT, Tuần 14 lớp 1 (CKT-KNS) C Lan QT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tuan-14-lop-1-ckt-kns-c-lan-qt

Đăng ký

Generate time = 0.28447699546814 s. Memory usage = 18.6 MB