CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11538 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 155
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 00:11

Mô tả: Chơng trình bồi dỡng Tiếng Việt khối 5 Năm học 2008 2009 Bài Nội dung Bài 1 Bài mở đầu :Ôn chơng trình luyện từ và câu lớp 4. ( Từ đơn từ phức câu kể Ai làm gì? ) - Tập làm văn :Văn miêu tả : Những yêu cầu chung về văn miêu tả. Bài 2 - Luyện từ và câu: Cách phân biệt từ láy - từ ghép. - Cảm thụ văn học : Loại bài tìm và phát hiện từ dùng đắt và giá trị của từ đó. Bài 3 - Tập làm văn : Ôn văn tả đồ vật ( Hai đề thực hành ) - Luyện từ và câu : Ôn về từ loại : DT TT - ĐT . Bài 4 - Luyện từ và câu : Luyện tập về từ đồng nghĩa. - Tập làm văn : Tả con vật (con vật mà em có dịp quan sát ) Bài 5 - Cảm thụ văn học : Bài tập yêu cầu biện pháp tu từ và đánh giá giá trị của nó trong việc biểu đạt nội dung. - Tập làm văn : Tả con vật ( tiếp ). Bài 6 - Luyện từ và câu : Viết đoạn văn theo chủ đề: Tổ quốc - đất nớc - Tập làm văn : Ôn văn tả cây cối. Bài 7 - Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Tổ quốc, Nhân dân. - Tập làm văn : Văn tả cảnh Bài 8 - Luyện từ và câu : Từ trái nghiã. - Tập làm văn: Văn tả cảnh (tiếp) Bài 9 - Luyện từ và câu : Từ đồng âm. - Cảm thụ văn học : Bài tập yêu cầu hcọ sinh chỉ ra các hình ảnh đẹp và đánh giá giá trị của chúng. Bài 10 - Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ hoà bình hữu nghị hợp tác - Tập làm văn : Văn kể chuyện sáng tạo Bài 11 - Luyện từ và câu : Từ nhiều nghĩa - Tập làm văn : Kể chuyện sáng tạo theo nộidung cho sẵn Bài 12 - Luyện từ và câu : Đại từ - Tập làm văn : Luyện tập tả cảnh Bài 13 - Cảm thụ văn học : Phép điệp, phép đơn - Tập làm văn : Văn thuật chuyện Bài 14 - Luyện từ và câu : Hai bộ phận chính của câu - Tập làm văn : Viết đoạn văn về tả cảnh thiên nhiên Bài 15 - Cảm thụ văn học : Bài tập nêu ý nghĩa đoạn bài - Tập làm văn : Viết đoạn văn về chủ đề môi trờng. Văn thuật truyện ( tiếp ) Bài 16 - Tập làm văn : Cách viết bài văn cảm xúc, cảm nghĩ. - Luyện từ và câu: Các loại câu cà biến đổi cá loị câu theo mục đích diễn đạt Bài 17 - Tập làm văn :Văn tả ngời - Luyện từ và câu : Các bộ phận phụ trong câu Bài 18 - Cảm thụ văn học : Pép điệp tác dụng của phép điệp trong bài Việt Nam. - Luyện từ và câu : Bài tập về từ láy, từ ghép./ Bài 19 - Luyện từ và câu : Phân biệt từ ghép tổng hợp từ ghép phân loại - Tập làm văn : Văn tả ngời Bài 20 - Tập làm văn : Văn tả xen kể chuyện - Luyện từ và câu : Phân biệt sắc thái nghĩa của từ. Bài 21 - Luyện tập tổng hợp - Kiểm tra đánh giá Bài 22 - Cảm thụ văn học : ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong bài: Chiếc võng của bố - Tập làm văn: Văn kể chuyện. Bài 23 - Luyện từ và câu: Ôn về từ loại . - Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình tranh luận. Bài 24 - Luyện từ và câu: Quan hệ từ - Cảm thụ văn học : Bài tập tìm hiểu tác dụng của cách dùng từ, đặt câu sinh động. Bài 25 - Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ - Tập làm văn: Tả cảnh thiên nhiên Bài 26 - Luyện từ và câu: Ôn luyện về đại từ - Cảm thụ văn học: Bài tập phát hiện hình ảnh đẹp, chi tiết có giá trị gợi cảm. Bài 27 - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc. - Tập làm văn: Văn tả ngời ( đề thực hành ) Bài 28 - Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ - Cảm thụ văn học: Bài tạp về hình ảnh đẹp Bài 29 - Luyện từ và câu: Ôn tập về câu chia theo mục đích nói - Tập làm văn: Tả ngời ( đề thực hành ) Bài 30 - Luyện từ và câu: Ôn tập về câu chia theo cấu tạo ngữ pháp - Cảm thụ văn học: Bộc lộ tình cảm qua một đoạn viết Bài 31 - Luyện từ và câu: Câu ghép - Tập làm văn: Tả ngời ( đề thực hành) Bài 32 - Luyện từ và câu: Luyện tập tổng hợp - Tập làm văn: Văn viết th lồng kể chuyện Bài 33 Luyện tập tổng hợp Kiểm tra đánh giá Bài 34 - Luyện từ và câu : Câu ghép - Cảm thụ văn học: Bài tập về một số biện pháp tu từ Tiếng Việt Bài 35 - Luyện từ và câu: Bài tập về dấu câu biến đổi câu - Tập làm văn: Luyện tập tả ngời ( đề thực hành ) Bài 36 - Luyện từ và câu: Phân biệt từ ghép cụm từ - Tập làm văn: Văn kể chuyện sáng tạo Bài 37 - Luyện từ và câu: Phân biệt từ ghép cụm từ - Tập làm văn: Luyện viết đoạn văn tả cảnh thiên nhiên Bài 38 - Luyện từ và câu: Biện pháp tu từ Tiếng Việt ( tiếp ) - Cảm thụ văn học: Bài tập về dấu câu biến đổi câu Bài 39 - Cảm thụ văn học: Bài tập về tìm hình ảnh đẹp - Tập làm văn: Kể chuyện tởng tợng ( thực hành ) Bài 40 - Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa - Tập làm văn: Văn tả ngời Bài 41 - Luyện từ và câu: Câu ghép - Cảm thụ văn học: Loại bài nêu ý nghĩa đoạn, bài Bài 42 - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Công dân Bài tập về câu ghép có từ chỉ quan hệ - Tập làm văn: Luyện viết đoạn văn theo chủ điểm Bài 43 - Luyện từ và câu: Mở rông vốn từ : Trật tự An ninh - Cảm thụ văn học: Bài tâp về nêu ý nghĩa đoạn, bài Bài 44 - Luyện từ và câu: Câu đặc niệt - Tập làm văn: Văn tả ngời (thực hành) Bài 45 - Luyện từ và câu: Câu ghép - Tập làm văn: Các kiểu kết bài hay Bài 46 Tập làm văn: Các kiểu mở bài hay Luyện từ và câu: Mở rông vốn từ: Truyền thống Bài 47 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu( các kiểu câu) Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn Bài 50 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Cảm thụ văn học: Ôn tập vềphép điệp, phép dơn Bài 51 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (tiếp) Tập làm văn: Ôn tập về văn kể chuyện Bài 52 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu(tiếp) Cảm thụ văn học: Bài tập tìm biện pháp nghệ thuật Tập làm văn: Luyện viết mở bài Bài 53 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu chia theo mục đích nói Tập làm văn: Ôn tập về văn tả cảnh cây cối Bài 54 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu theo cấu trúc ngữ pháp Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật Bài 55 Luyện từ và câu: Ôn tập về bộ phận phụ của câu Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Bài 56 - Ôn luyện tổng hợp: Tập làm một số đề thi học sinh giỏi Tiểu học Bài 57 - Ôn luyện tổng hợpÔn luyện tổng hợp: Tập làm một số đề thi học sinh giỏi Tiểu học Từ bài 57 đến bài 70 - Ôn luyện tổng hợp: Tập làm một số đề thi học sinh giỏi Tiểu học ( su tầm đề thi của các huyện, các tỉnh ) . về văn tả cảnh cây cối Bài 54 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu theo cấu trúc ngữ pháp Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật Bài 55 Luyện từ và câu: Ôn tập về. chuyện Bài 52 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu(tiếp) Cảm thụ văn học: Bài tập tìm biện pháp nghệ thuật Tập làm văn: Luyện viết mở bài Bài 53 Luyện từ

— Xem thêm —

Xem thêm: CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuong-trinh-boi-duong-hs-gioi-lop-5

Đăng ký

Generate time = 0.17907094955444 s. Memory usage = 18.55 MB