CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5

3 171 0
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 00:11

Chơng trình bồi dỡng Tiếng Việt khối 5 Năm học 2008 2009 Bài Nội dung Bài 1 Bài mở đầu :Ôn chơng trình luyện từ và câu lớp 4. ( Từ đơn từ phức câu kể Ai làm gì? ) - Tập làm văn :Văn miêu tả : Những yêu cầu chung về văn miêu tả. Bài 2 - Luyện từ và câu: Cách phân biệt từ láy - từ ghép. - Cảm thụ văn học : Loại bài tìm và phát hiện từ dùng đắt và giá trị của từ đó. Bài 3 - Tập làm văn : Ôn văn tả đồ vật ( Hai đề thực hành ) - Luyện từ và câu : Ôn về từ loại : DT TT - ĐT . Bài 4 - Luyện từ và câu : Luyện tập về từ đồng nghĩa. - Tập làm văn : Tả con vật (con vật mà em có dịp quan sát ) Bài 5 - Cảm thụ văn học : Bài tập yêu cầu biện pháp tu từ và đánh giá giá trị của nó trong việc biểu đạt nội dung. - Tập làm văn : Tả con vật ( tiếp ). Bài 6 - Luyện từ và câu : Viết đoạn văn theo chủ đề: Tổ quốc - đất nớc - Tập làm văn : Ôn văn tả cây cối. Bài 7 - Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Tổ quốc, Nhân dân. - Tập làm văn : Văn tả cảnh Bài 8 - Luyện từ và câu : Từ trái nghiã. - Tập làm văn: Văn tả cảnh (tiếp) Bài 9 - Luyện từ và câu : Từ đồng âm. - Cảm thụ văn học : Bài tập yêu cầu hcọ sinh chỉ ra các hình ảnh đẹp và đánh giá giá trị của chúng. Bài 10 - Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ hoà bình hữu nghị hợp tác - Tập làm văn : Văn kể chuyện sáng tạo Bài 11 - Luyện từ và câu : Từ nhiều nghĩa - Tập làm văn : Kể chuyện sáng tạo theo nộidung cho sẵn Bài 12 - Luyện từ và câu : Đại từ - Tập làm văn : Luyện tập tả cảnh Bài 13 - Cảm thụ văn học : Phép điệp, phép đơn - Tập làm văn : Văn thuật chuyện Bài 14 - Luyện từ và câu : Hai bộ phận chính của câu - Tập làm văn : Viết đoạn văn về tả cảnh thiên nhiên Bài 15 - Cảm thụ văn học : Bài tập nêu ý nghĩa đoạn bài - Tập làm văn : Viết đoạn văn về chủ đề môi trờng. Văn thuật truyện ( tiếp ) Bài 16 - Tập làm văn : Cách viết bài văn cảm xúc, cảm nghĩ. - Luyện từ và câu: Các loại câu cà biến đổi cá loị câu theo mục đích diễn đạt Bài 17 - Tập làm văn :Văn tả ngời - Luyện từ và câu : Các bộ phận phụ trong câu Bài 18 - Cảm thụ văn học : Pép điệp tác dụng của phép điệp trong bài Việt Nam. - Luyện từ và câu : Bài tập về từ láy, từ ghép./ Bài 19 - Luyện từ và câu : Phân biệt từ ghép tổng hợp từ ghép phân loại - Tập làm văn : Văn tả ngời Bài 20 - Tập làm văn : Văn tả xen kể chuyện - Luyện từ và câu : Phân biệt sắc thái nghĩa của từ. Bài 21 - Luyện tập tổng hợp - Kiểm tra đánh giá Bài 22 - Cảm thụ văn học : ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong bài: Chiếc võng của bố - Tập làm văn: Văn kể chuyện. Bài 23 - Luyện từ và câu: Ôn về từ loại . - Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình tranh luận. Bài 24 - Luyện từ và câu: Quan hệ từ - Cảm thụ văn học : Bài tập tìm hiểu tác dụng của cách dùng từ, đặt câu sinh động. Bài 25 - Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ - Tập làm văn: Tả cảnh thiên nhiên Bài 26 - Luyện từ và câu: Ôn luyện về đại từ - Cảm thụ văn học: Bài tập phát hiện hình ảnh đẹp, chi tiết có giá trị gợi cảm. Bài 27 - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc. - Tập làm văn: Văn tả ngời ( đề thực hành ) Bài 28 - Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ - Cảm thụ văn học: Bài tạp về hình ảnh đẹp Bài 29 - Luyện từ và câu: Ôn tập về câu chia theo mục đích nói - Tập làm văn: Tả ngời ( đề thực hành ) Bài 30 - Luyện từ và câu: Ôn tập về câu chia theo cấu tạo ngữ pháp - Cảm thụ văn học: Bộc lộ tình cảm qua một đoạn viết Bài 31 - Luyện từ và câu: Câu ghép - Tập làm văn: Tả ngời ( đề thực hành) Bài 32 - Luyện từ và câu: Luyện tập tổng hợp - Tập làm văn: Văn viết th lồng kể chuyện Bài 33 Luyện tập tổng hợp Kiểm tra đánh giá Bài 34 - Luyện từ và câu : Câu ghép - Cảm thụ văn học: Bài tập về một số biện pháp tu từ Tiếng Việt Bài 35 - Luyện từ và câu: Bài tập về dấu câu biến đổi câu - Tập làm văn: Luyện tập tả ngời ( đề thực hành ) Bài 36 - Luyện từ và câu: Phân biệt từ ghép cụm từ - Tập làm văn: Văn kể chuyện sáng tạo Bài 37 - Luyện từ và câu: Phân biệt từ ghép cụm từ - Tập làm văn: Luyện viết đoạn văn tả cảnh thiên nhiên Bài 38 - Luyện từ và câu: Biện pháp tu từ Tiếng Việt ( tiếp ) - Cảm thụ văn học: Bài tập về dấu câu biến đổi câu Bài 39 - Cảm thụ văn học: Bài tập về tìm hình ảnh đẹp - Tập làm văn: Kể chuyện tởng tợng ( thực hành ) Bài 40 - Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa - Tập làm văn: Văn tả ngời Bài 41 - Luyện từ và câu: Câu ghép - Cảm thụ văn học: Loại bài nêu ý nghĩa đoạn, bài Bài 42 - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Công dân Bài tập về câu ghép có từ chỉ quan hệ - Tập làm văn: Luyện viết đoạn văn theo chủ điểm Bài 43 - Luyện từ và câu: Mở rông vốn từ : Trật tự An ninh - Cảm thụ văn học: Bài tâp về nêu ý nghĩa đoạn, bài Bài 44 - Luyện từ và câu: Câu đặc niệt - Tập làm văn: Văn tả ngời (thực hành) Bài 45 - Luyện từ và câu: Câu ghép - Tập làm văn: Các kiểu kết bài hay Bài 46 Tập làm văn: Các kiểu mở bài hay Luyện từ và câu: Mở rông vốn từ: Truyền thống Bài 47 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu( các kiểu câu) Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn Bài 50 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Cảm thụ văn học: Ôn tập vềphép điệp, phép dơn Bài 51 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (tiếp) Tập làm văn: Ôn tập về văn kể chuyện Bài 52 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu(tiếp) Cảm thụ văn học: Bài tập tìm biện pháp nghệ thuật Tập làm văn: Luyện viết mở bài Bài 53 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu chia theo mục đích nói Tập làm văn: Ôn tập về văn tả cảnh cây cối Bài 54 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu theo cấu trúc ngữ pháp Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật Bài 55 Luyện từ và câu: Ôn tập về bộ phận phụ của câu Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Bài 56 - Ôn luyện tổng hợp: Tập làm một số đề thi học sinh giỏi Tiểu học Bài 57 - Ôn luyện tổng hợpÔn luyện tổng hợp: Tập làm một số đề thi học sinh giỏi Tiểu học Từ bài 57 đến bài 70 - Ôn luyện tổng hợp: Tập làm một số đề thi học sinh giỏi Tiểu học ( su tầm đề thi của các huyện, các tỉnh ) . về văn tả cảnh cây cối Bài 54 Luyện từ và câu: Ôn tập về câu theo cấu trúc ngữ pháp Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật Bài 55 Luyện từ và câu: Ôn tập về. chuyện Bài 52 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu(tiếp) Cảm thụ văn học: Bài tập tìm biện pháp nghệ thuật Tập làm văn: Luyện viết mở bài Bài 53 Luyện từ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 5

Bình luận về tài liệu chuong-trinh-boi-duong-hs-gioi-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP