CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(11620 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 70
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 00:11

Mô tả: Chơng trình dạy bồi dỡng Tiếng Việt lớp 3 Năm học 2008 2009 Tuần Môn Nội dung (bài) 1 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ và câu - Câu văn - đoạn văn 2 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ chỉ sự vật(DT) câu Ai làm gì - Đoạn văn kể 3 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ chỉ hoạt động (ĐT) - câu Ai làm gì - Viết đơn - Đoạn văn miêu tả 4 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ chỉ đặc điểm,tính chất( TT) Câu Ai làm gì - Đoạn văn miêu tả 5 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về từ loại - Viết đoạn văn kể 6 Luyện từ và câu Tập làm văn - Bộ phận chính của câu ( CN VN ) - Xây dựng viết bài văn ngắn 7 Luyện từ và câu Tập làm văn . - Chủ ngữ - vị ngữ - Tập viết bài văn ngắn 8 Luyện từ và câu Tập làm văn - So sánh; dấu chấm - Viết bài văn kể 9 Luyện từ và câu Tập làm văn - So sánh; dấu phẩy - Viết bài văn kể 10 Luyện từ và câu Tập làm văn - So sánh luyện đặt câu có hình ảnh so sánh - Viết bài văn tả 11 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn biện pháp tu từ so sánh; dấu chấm, dấu phẩy - Viết th 12 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn bộ phận chính của câu, từ loại - Viết th 13 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về danh từ, so sánh - Phân biệt đoạn văn bài văn, viết đoạn văn 14 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn động từ, tính từ - Viết đoạn văn 15 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn từ loại - Nói, viết về thành thị, nông thôn 16 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn tổng hợp - Viết th 17 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn tập tổng hợp - Viết th 18 Luyện từ và câu Tập làm văn - Kiểm tra - Ôn đoạn văn bài văn, viết đoạn văn miêu tả 19 Luyện từ và câu Tập làm văn - Biện pháp tu từ nhân háo, từ trái nghĩa - Kiểm tra 20 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - từ đồng nghĩa - Viết đoạn văn 21 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá,từ láy - Tập viết báo cáo 22 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - so sánh, dấu chấm than (!) - Viết bài văn kể 23 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - so sánh dấu chấm hỏi (?) - Viết bài văn kể 24 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - so sánh, dấu hai chấm - - Viết bài văn kể ngời nghệ sỹ và nghệ thuật 25 Luyện từ và câu Tập làm văn - Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Để làm gì?;CN- VN - Bài văn kể về lễ hội 26 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn các dạng câu kể Bộ phận chính của câu(CN- VN) - Kể một trận thi đấu thể thao 27 Luyện từ và câu Tập làm văn - Luyện viết câu văn hay, Ôn từ loại - Viết th 28 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về từ loại; Dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm cảm - Viết th 29 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ láy, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, ôn từ loại - Tập viết bài văn miêu tả cây cối 30 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn CN VN, câu kể - Tập viết bài văn miêu tả cây cối 31 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá; dấu hai chấm; - Tập viết bài văn miêu tả con vật 32 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá; so sánh - Ôn dạng văn kể viết đoạn văn 33 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về từ loại; Các dạng câu kể - Ôn dạng văn tả - viết đoạn văn 34 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về bộ phận câu CN VN; dấu câu - Ôn văn viết th 35 Luyện từ và câu Tập làm văn - Kiểm tra - Kiểm tra . Tập viết bài văn miêu tả con vật 32 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá; so sánh - Ôn dạng văn kể viết đoạn văn 33 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn. Tập viết bài văn miêu tả cây cối 30 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn CN VN, câu kể - Tập viết bài văn miêu tả cây cối 31 Luyện từ và câu Tập làm văn -

— Xem thêm —

Xem thêm: CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuong-trinh-boi-duong-hs-gioi-lop-3

Đăng ký

Generate time = 0.141465187073 s. Memory usage = 18.46 MB