CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(9867 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 00:11

Mô tả: Chơng trình dạy bồi dỡng Tiếng Việt lớp 3 Năm học 2008 2009 Tuần Môn Nội dung (bài) 1 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ và câu - Câu văn - đoạn văn 2 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ chỉ sự vật(DT) câu Ai làm gì - Đoạn văn kể 3 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ chỉ hoạt động (ĐT) - câu Ai làm gì - Viết đơn - Đoạn văn miêu tả 4 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ chỉ đặc điểm,tính chất( TT) Câu Ai làm gì - Đoạn văn miêu tả 5 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về từ loại - Viết đoạn văn kể 6 Luyện từ và câu Tập làm văn - Bộ phận chính của câu ( CN VN ) - Xây dựng viết bài văn ngắn 7 Luyện từ và câu Tập làm văn . - Chủ ngữ - vị ngữ - Tập viết bài văn ngắn 8 Luyện từ và câu Tập làm văn - So sánh; dấu chấm - Viết bài văn kể 9 Luyện từ và câu Tập làm văn - So sánh; dấu phẩy - Viết bài văn kể 10 Luyện từ và câu Tập làm văn - So sánh luyện đặt câu có hình ảnh so sánh - Viết bài văn tả 11 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn biện pháp tu từ so sánh; dấu chấm, dấu phẩy - Viết th 12 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn bộ phận chính của câu, từ loại - Viết th 13 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về danh từ, so sánh - Phân biệt đoạn văn bài văn, viết đoạn văn 14 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn động từ, tính từ - Viết đoạn văn 15 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn từ loại - Nói, viết về thành thị, nông thôn 16 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn tổng hợp - Viết th 17 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn tập tổng hợp - Viết th 18 Luyện từ và câu Tập làm văn - Kiểm tra - Ôn đoạn văn bài văn, viết đoạn văn miêu tả 19 Luyện từ và câu Tập làm văn - Biện pháp tu từ nhân háo, từ trái nghĩa - Kiểm tra 20 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - từ đồng nghĩa - Viết đoạn văn 21 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá,từ láy - Tập viết báo cáo 22 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - so sánh, dấu chấm than (!) - Viết bài văn kể 23 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - so sánh dấu chấm hỏi (?) - Viết bài văn kể 24 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá - so sánh, dấu hai chấm - - Viết bài văn kể ngời nghệ sỹ và nghệ thuật 25 Luyện từ và câu Tập làm văn - Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Để làm gì?;CN- VN - Bài văn kể về lễ hội 26 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn các dạng câu kể Bộ phận chính của câu(CN- VN) - Kể một trận thi đấu thể thao 27 Luyện từ và câu Tập làm văn - Luyện viết câu văn hay, Ôn từ loại - Viết th 28 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về từ loại; Dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm cảm - Viết th 29 Luyện từ và câu Tập làm văn - Từ láy, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, ôn từ loại - Tập viết bài văn miêu tả cây cối 30 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn CN VN, câu kể - Tập viết bài văn miêu tả cây cối 31 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá; dấu hai chấm; - Tập viết bài văn miêu tả con vật 32 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá; so sánh - Ôn dạng văn kể viết đoạn văn 33 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về từ loại; Các dạng câu kể - Ôn dạng văn tả - viết đoạn văn 34 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn về bộ phận câu CN VN; dấu câu - Ôn văn viết th 35 Luyện từ và câu Tập làm văn - Kiểm tra - Kiểm tra . Tập viết bài văn miêu tả con vật 32 Luyện từ và câu Tập làm văn - Nhân hoá; so sánh - Ôn dạng văn kể viết đoạn văn 33 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn. Tập viết bài văn miêu tả cây cối 30 Luyện từ và câu Tập làm văn - Ôn CN VN, câu kể - Tập viết bài văn miêu tả cây cối 31 Luyện từ và câu Tập làm văn -

— Xem thêm —

Xem thêm: CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3, CHUONG TRINH BOI DUONG HS GIOI LOP 3

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.116011142731 s. Memory usage = 17.68 MB