DE CUONG ON TAP VAT LY 9-HKI-10-11

1 290 8
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 00:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I Môn: Lý ; Lớp : 9 Năm học: 2010-2011 I/ lý thuyết: 1/ Phát biểu ĐL Ôm, viết biểu thức và đơn vò đo các đại lượng. 2/ Phát biểu ĐL Jun-LenXơ, viết biểu thức và đơn vò đo các đại lượng. 3/Phát biểu quy tắc nắm tay phải , quy tắc bàn tay trái và áp dụng các qui tắc(Xem lại các bài tập đã giải) 4/ Xem lại các tính chất của đoạn mạch có 2,3 điện trở mắc nối tiếp, có 2,3 điện trở mắc song song để giải bài tập. 5/ Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào? Công thức tính điện trở. 6/ Biến trở dùng để làm gì? Muốn thay đổi điện trở của biến trở con chạy và biến trở tay quay ta thay đổi đại lượng nào? 7/ Công thức tính công, công suất và đơn vò của các đại lượng trong công thức. 8/ Nêu các cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng. 9/Sự nhiễm từ của sắt, thép giống và khác nhau ở điểm nào? Nêu các ứng dụng của nam châm. 10/ Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của ĐCĐ1C. ĐCĐ1C dùng trong kỹ thuật có gì khác ĐCĐ1C theo mô hình nguyên tắc. 11/ Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng? Các qui tắc an toàn điện. 12/ Lực từ, lực điện từ xuất hiện khi nào? 13/ Tại sao với cùng dòng điện qua dây tóc bóng đèn thì dây tóc nóng lên đáng kể, còn qua dây dẫn điện thì hầu như không lên? II/ Bài tập: -Xem lại các bài tập vận dụng ở bài học 6; 11; 14;17; 30 SGK. -Giải các bài 12/55; 19/56 ở SGK. -Giải các bài 8.3/13; 9.5/14; 10.6/16; 14.5/22; 16-17.5/23; 16-17.6/23; 18.2/24; 19.5/24;30.2/37; 30.4/38; 27.2/33; 23.4/28 ; 23.5/28 ở SBT. . tính chất của đoạn mạch có 2,3 điện trở mắc nối tiếp, có 2,3 điện trở mắc song song để giải bài tập. 5/ Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào?. trở của biến trở con chạy và biến trở tay quay ta thay đổi đại lượng nào? 7/ Công thức tính công, công suất và đơn vò của các đại lượng trong công thức. 8/
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP VAT LY 9-HKI-10-11, DE CUONG ON TAP VAT LY 9-HKI-10-11, DE CUONG ON TAP VAT LY 9-HKI-10-11

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-vat-ly-9-hki-10-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP