Đề kiểm tra môn toán lớp 2

1 460 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 23:11

. Đề kiểm tra đội tuyểnlớp 2 Môn : Toán Thời gian : 60 phút Bài 1: Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm : a) x + 32 41. 45 y c) x 26 x 18 Bài 2: Tính nhanh : a) 10 20 + 30 40 + 50 60 + 70 80 + 90 b) 20 + 16 + 12 + 8 + 4 18 14 10 6 2 Bài 3: Năm nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra môn toán lớp 2, Đề kiểm tra môn toán lớp 2, Đề kiểm tra môn toán lớp 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn