DAC DIEM TU NHIEN KHU VUC DONG A

26 100 0 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 12:11

Ng­êi thùc hiÖn: §Æng Thïy Dung Gi¸o viªn tr­êng: THCS l­¬ng kh¸nh thiÖn KIểM TRA BàI Cũ Lược đồ phân bố dân cư nam á Câu 1: Quan sát lược đồ, em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư khu vực Nam á? Giải thích nguyên nhân sự phân bố dân cư của khu vực Nam á? Câu 2: Quốc gia nào ở khu vực Nam á có nền kinh tế phát triển nhất? a. Pa-ki-xtan. b. ấn Độ. c. Băng-la-đét. d. Nê-pan. b. B¾c ¸ Trung ¸ nam ¸ ®«ng nam ¸ T h á i b ì n h d ư ơ n g Lược đồ các quốc gia đông á Triều Tiên DT: 120.538 km 2 DS:22.697.553 (người, 2004) Trung Quốc DT: 9.571.300 km 2 DS: 1.294.629.600 (người, 2004) Hàn Quốc DT: 99.268 km 2 DS: 48.598.175 (người, 2004) Nhật Bản DT: 377.837 km 2 DS: 127.333.000 (người, 2004) Phần đất liền Phần hải đảo Giống nhau Khác nhau Thảo luận nhóm (3 phút) So sánh đặc điểm địa hình phần đất liền và hải đảo khu vực Đông á. Phần đất liền Phần hải đảo Giống nhau Đều có hai dạng địa hình: đồng bằng và đồi núi, nhưng đồi núi chiếm diện tích lớn nhất. Khác nhau - Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở phía tây. - Vùng đồi, núi thấp xen các đồng bằng rộng và bằng phẳng ở phía đông Đa dạng, phức tạp - Miền núi trẻ. - Nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương Đơn giản Đáp án §ång b»ng nhá hÑp ë NhËt B¶n Nói Phó SÜ - NhËt B¶n d·y nói phÝa T©y - Trung Quèc . dân cư c a khu vực Nam á? Câu 2: Quốc gia nào ở khu vực Nam á có nền kinh tế phát triển nhất? a. Pa-ki-xtan. b. ấn Độ. c. Băng-la-đét. d. Nê-pan. b. . kh¸nh thiÖn KIểM TRA BàI Cũ Lược đồ phân bố dân cư nam á Câu 1: Quan sát lược đồ, em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư khu vực Nam á? Giải thích nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: DAC DIEM TU NHIEN KHU VUC DONG A, DAC DIEM TU NHIEN KHU VUC DONG A, DAC DIEM TU NHIEN KHU VUC DONG A

Bình luận về tài liệu dac-diem-tu-nhien-khu-vuc-dong-a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP