Tiết 38 Toán 6

12 645 1
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 09:11

Tuần 13 Tiết 38 Số học 6 ● Trả lời các câu hỏi ôn tập từ 1 – 4. ● Làm các bài tập 159 ; 160 ; 161 b) trang 63 SGK. Câu 1: Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Tính chất Tính chất Phép cộng Phép cộng Phép nhân Phép nhân Giao hoán Giao hoán Kết hợp Kết hợp Phân phối của phép Phân phối của phép nhân đối với phép nhân đối với phép cộng. cộng. a + b = b + a a + b = b + a a . b = b . a a . b = b . a (a+b)+c = a+(b+c) (a+b)+c = a+(b+c) ( a.b ).c = a.( b.c ) ( a.b ).c = a.( b.c ) a ( b + c ) = a b + a c a ( b + c ) = a b + a c Câu 2: Lũy thừa bậc n của a là gì ? Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a. a n = a . a . . . . . . .a ( n ≠ 0 ) n thừa số Câu 3: Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: a m . a n = a m + n Chia hai lũy thừa cùng cơ số: a m : a n = a m - n Câu 4: Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0, nếu có số tự nhiên k sao cho a = b . k ● Trả lời các câu hỏi ôn tập từ 1 – 4. ● Làm các bài tập 159, 160, 161, 164 trang 63 SGK. Bài tập 159 trang 63: Tìm kết quả của các phép tính: a ) n – n b ) n : n ( n ≠ 0 ) c ) n + 0 d ) n - 0 e ) n . 0 g ) n . 1 = 0 = 1 = n = n = 0 = n Bài tập 160 trang 63 : Thực hiện các phép tính : a) 204 – 84 : 12 b) 15. 2 3 + 4 . 3 2 – 5.7 c) 5 6 : 5 3 + 2 3 . 2 2 d) 164. 53 + 47. 164 = 204 – 7 = 197 =15. 8 + 4 . 9 – 35 = 5 3 + 2 5 = 125 + 32 = 157 Chú ý thực hiện đúng các qui tắc nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số. =164 .( 53 + 47 ) Chú ý tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. = 164 . 100 = 16 400 = 120 + 36 – 35 = 121 Phải thực hiện phép tính theo thứ tự nào? Phải thực hiện phép tính theo thứ tự nào? Bài tập 161 b) SGK trang 63: Tìm số tự nhiên x, biết : b) ( 3x – 6 ) . 3 = 3 4 3x – 6 = 3 4 : 3 3x – 6 = 3 3 3x = 27 + 6 3x = 33 x = 33 : 3 x = 11 . nhà: Bài 161 a ; 163 ; 164 ; 165 . Hướng dẫn: Bài 161 a) Cách giải tương tự bài 161 b) vừa giải. Bài 163 : Chú ý rằng các số chỉ giờ không quá 24. Bài 164 : Lưu. thứ tự nào? Bài tập 161 b) SGK trang 63 : Tìm số tự nhiên x, biết : b) ( 3x – 6 ) . 3 = 3 4 3x – 6 = 3 4 : 3 3x – 6 = 3 3 3x = 27 + 6 3x = 33 x = 33 : 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 38 Toán 6, Tiết 38 Toán 6, Tiết 38 Toán 6

Bình luận về tài liệu tiet-38-toan-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP