Bài 18 : cân bằng vật có trục cố định 10 cơ bản

31 45 0
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 09:11

Câu 2 :Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. Câu 1: Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng qui Câu 1: Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực đồng qui Đáp án :Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng qui tác dụng lên một vật rắn: - Ta phải trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui - Rồi áp dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực. Câu 2 :Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. Đáp án: Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân bằng thì : + Ba lực đó phải đồng phẵng và đồng qui. + F 12 = - F 3 “HÃY CHO TÔI MỘT ĐIỂM TỰA, TÔI SẼ NHẤC BỔNG TRÁI ĐẤT” Acsimet, một nhà cơ học thiên tài thời cổ, người đã khám phá ra các định luật về đòn bẩy NỘI DUNG BÀI HỌC I – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH MOMEN LỰC III - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH (QUY TẮC MOMEN LỰC) F 1 I – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 1) Thí nghiệm Nếu chỉ có lực F 1 tác dụng lên vật , vật sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ F 1 = 1N F 2 = 0,5 N I – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 1) Thí nghiệm F 2 F 1 = 1N F 2 = 0,5 N Nếu chỉ có lực F 2 tác dụng lên vật , vật sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ Thay đổi giá của F 2  vật sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ F 2 II – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 1) Thí nghiệm Vậy nếu đồng thời tác dụng lên đĩa hai lực F 1 và F 2 thì dĩa sẽ như thế nào? Có cân bằng không? . các định luật về đòn bẩy NỘI DUNG BÀI HỌC I – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH MOMEN LỰC III - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. TẮC MOMEN LỰC) F 1 I – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 1) Thí nghiệm Nếu chỉ có lực F 1 tác dụng lên vật , vật sẽ quay ngược chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18 : cân bằng vật có trục cố định 10 cơ bản, Bài 18 : cân bằng vật có trục cố định 10 cơ bản, Bài 18 : cân bằng vật có trục cố định 10 cơ bản

Bình luận về tài liệu bai-18-can-bang-vat-co-truc-co-dinh-10-co-ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP