TV lớp 3 Vẽ quê hương

14 152 2 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 07:11

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 3D MÔN TẬP ĐỌC GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ THỊ THU THỦY Kiểm tra bài cũ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 1. Đọc đoạn 1 bài “Đất quý, đất yêu” 2. Đọc đoạn 2 bài “Đất quý, đất yêu” 3. Đọc đoạn 3 bài “Đất quý, đất yêu” Qua bài em thấy tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a với quê hương như thế nào? 4.Em hãy kể lại câu chuyện “ Đất quý, đất yêu” TËp ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Luyện đọc Tìm hiểu bài làng xóm hoa nở trời xanh Vẽ quê hương ( Định Hải ) Bút chí xanh đỏ Em gọt hai đầu Em thử hai mầu Xanh tươi, đỏ thắm. A, nắng lên rồi Mặt trời đỏ chót Lá cờ Tổ quốc Bay giữa trời xanh… Ở đoạn 2 cảnh vật nào được tả trong bài? Sông máng Sông máng TËp ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Luyện đọc Tìm hiểu bài làng xóm hoa nở trời xanh Vẽ quê hương ( Định Hải ) Bút chí xanh đỏ Em gọt hai đầu Em thử hai mầu Xanh tươi, đỏ thắm. A, nắng lên rồi Mặt trời đỏ chót Lá cờ Tổ quốc Bay giữa trời xanh… Ở đoạn 3 cảnh vật nào nữa được tả trong bài? Sông máng Cây gạo Cây gạo TËp ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Luyện đọc Tìm hiểu bài làng xóm hoa nở trời xanh Vẽ quê hương ( Định Hải ) Bút chí xanh đỏ Em gọt hai đầu Em thử hai mầu Xanh tươi, đỏ thắm. A, nắng lên rồi Mặt trời đỏ chót Lá cờ Tổ quốc Bay giữa trời xanh… Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên những màu sắc ấy ? Sông máng Cây gạo Xanh màu ước mơ đỏ tươi TËp ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Vẽ quê hương ( Định Hải ) Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp? Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất? a) Vì quê hương rất đẹp. b) Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi. c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương. Em phải làm gì để bảo vệ quê hương? c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương. TËp ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Vẽ quê hương ( Định Hải ) Bút chì xanh đỏ Em gọt Em thử hai màu Xanh tươi, TËp ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Vẽ quê hương ( Định Hải ) Em vẽ làng xóm Tre Sông máng lượn quanh Một Trời mây bát ngát Xanh Xanh màu ước mơ … . thơ vẽ rất giỏi. c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương. Em phải làm gì để bảo vệ quê hương? c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương. TËp ®äc Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Vẽ. 9 tháng 11 năm 2010 Vẽ quê hương ( Định Hải ) Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp? Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất? a) Vì quê hương rất đẹp. b) Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: TV lớp 3 Vẽ quê hương, TV lớp 3 Vẽ quê hương, TV lớp 3 Vẽ quê hương

Bình luận về tài liệu tv-lop-3-ve-que-huong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP