Bài giảng sinh học 10/1

47 54 0
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/47 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 05:11

Bài 4 : CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Bài 4 : CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Bài 5 : PRÔTÊIN Bài 5 : PRÔTÊIN Bài 3 : CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC Bài 3 : CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC Bài 6 : AXIT NUCLÊIC Bài 6 : AXIT NUCLÊIC Bài 3 : CÁC NGUYÊN TỐ Bài 3 : CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC HÓA HỌC VÀ NƯỚC I. Các nguyên tố hóa học : - Các ngun tố cấu tạo nên cơ thể sống: C H O N S P K Mg Ca Fe Cl…. _Các ngun tố C,H,O,N lại chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể sống. - C là ngun tố quan trọng tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ. _Các ngun tố này tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ (cacbonhidrat, lipit, protein, acidnucleic) Những chất hóa học của tế bào. _Tùy theo tỉ lệ các ngun tố có trong cơ thể sống mà các nhà khoa học chia các ngun tố thành hai loại : đại lượng và vi lượng. *Ngun tố đại lượng : ( >0.01%) Bảng tỉ lệ phần trăm của các ngun tố hóa học cấu tạo nên cơ thể người Nguyên tố O C H N Ca P K S Na Cl Mg Tỉ lệ % 65 18.5 9.5 3.3 1.5 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 *Ngun tố vi lượng : (<0.01%) _Ngun tố vi lượng mặc dù chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng lại có vai trò quan trọng đối với sự sống. _Các ngun tố : Fe, Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, Cr, I, Co,… _Một số ngun tố vi lượng là thành phần khơng thể thiếu được của các enzim và vitamin . II. Nước và vai trò của nước trong tế bào 1- Cấu trúc và đặc tính lí hóa của nước : _Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết cộng hóa trị. _Do đôi electron trong mối liên kết bị lệch về phía oxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau làm cho phân tử nước có tính phân cực. _Phân tử nước này hút phân tử nước kia và hút các phân tử phân cực khác. Cấu trúc của phân tử nước O 2+ H + H + ? Quan sát hình dưới đây và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các Quan sát hình dưới đây và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá ở trong tủ lạnh ? tế bào sống vào ngăn đá ở trong tủ lạnh ? _Các tế bào sống 90% là nước. Khi đưa các tế bào sống vào ngăn tủ lạnh, nước trong tế bào sẽ chuyển thành nước đá, làm mất đi đặc tính lí hóa của nước, các liên kết hidro bền vững. Thể tích tăng => phá vỡ cấu trúc tế bào. 2- Vai trò của nước đối với tế bào : _Nước chiếm tỉ lệ rất lớn trong tế bào, tồn tại 2 dạng : tự do và liên kết. Vì vậy , nước vừa là thành phần cấu tạo vừa là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết, còn là môi trường cho các phản ứng sinh hóa _Nước sẽ giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống , trao đổi nhiệt độ, cân bằng và ổn định nhiệt độ. _Tạo sức căng bề mặt, ổn định cấu trúc tế bào. Em có biết ? CÂY TRINH NỮ “XẤU HỔ” NHƯ THẾ NÀO ? Khi các bạn chạm nhẹ vào lá cây trinh nữ, lập tức lá của chúng cụp lại giống như một cô gái e lệ trước chàng trai. Vì thế, người ta còn gọi chúng với cái tên là cây xấu hổ. Làm thế nào lá của chúng cụp lại một cách nhyanh chóng như vậy ? Đó là nhờ nước. Các tế bào ở cuống lá khi trương nước sẽ có độ cương cứng giúp nâng đỡ lá, còn khi ta chạm vào cây lập tức các tế bào này bị mất nước làm cho nó xẹp lại dẫn đến cuống lá bị gập xuống. Khi kích thích qua đi, các tế bào cuống lá lại hút no nước làm cho lá trở lại vị trí bình thường. Phản ứng mất nước nhanh chóng ở tế bào của cây này làm cho chúng ta tưởng rằng cây có phản xạ thần kinh như ở người và động vật và chúng biết “xấu hổ” . Bài 4 CACBON HIDRAT VÀ LIPIT I. Cacbohiđrat (đường) : 1- Cấu trúc hóa học : _Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ, chứa 3 loại nguyên tố là C,H,O. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân là đường đơn a) Đường đơn (6 cacbon) _glucôzơ _fructôzơ _galactôzơ b) Đường đôi (2 phân tử đường liên kết lại với nhau) _Saccarôzơ ( glucôzơ liên kết fructôzơ ) _Lactôzơ ( glucôzơ liên kết galactôzơ ) c) Đường đa : gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết nhau, xenlulôzơ, tinh bột, kitin, glicôgen. Đường đơn Đường đôi Đường đa Ví dụ -Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ. -saccarôzơ, mantôzơ, lactôzơ. -Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen. Cấu trúc -Có từ 3 – 7 nguyên tử cacbon trong phân tử. -Dạng mạch thẳng hoặc vòng -Do hai phân tử đường đơn liên kết với nhau nhờ liên kết glicôzit (loại 1 phân tử nước) - do nhiều phân tử đường đơn tạo thành bằng các phản ứng trùng ngưng loại nước. +Tạo mạch thẳng: xenlulôzơ. +Tạo mạch phân nhánh: tinh bột, glicôgen. Tính chất Khử mạnh Mất tính khử Không có tính khử a. Đường đơn - mônosaccarit Dạng mạch thẳng Dạng mạch vòng . Bài 4 : CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Bài 4 : CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Bài 5 : PRÔTÊIN Bài 5 : PRÔTÊIN Bài 3 : CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC Bài 3 : CÁC. CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC Bài 6 : AXIT NUCLÊIC Bài 6 : AXIT NUCLÊIC Bài 3 : CÁC NGUYÊN TỐ Bài 3 : CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC HÓA HỌC VÀ NƯỚC I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 10/1, Bài giảng sinh học 10/1, Bài giảng sinh học 10/1

Bình luận về tài liệu bai-giang-sinh-hoc-10-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP