Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2(1075-1077)

27 783 2 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 02:11

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG Giáo viên : Trần Thị Thùy Trang 1.Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau: Thời Lý , đạo phật…………. A. Phát triển B. Rất phát triển C.Chưa phát triển 2. Thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì? Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) (Mở SGK trang 34) Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Hoạt động 1: Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược Tống. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 (Làm việc cá nhân) Ai là người lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tống ? Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Lý Thường Kiệt ÑEÀN THÔØ LYÙ THÖÔØNG KIEÄT LÝ THƯỜNG KIỆT - Khi biết quân Tống đang xúc tiến việc chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, Lý Thường Kiệt có chủ trương gì? Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 - Lý Thường Kiệt đã chủ trương “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” Ông đã thực hiện chủ trương đó như thế nào? Cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt chia quân thành hai đạo quân thủy và quân bộ bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (TQ) rồi rút về. Theo em, việc Lý Thường Kiệt chủ động cho quân sang đánh đất Tống có tác dụng gì? Để phá âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống. . công quân xâm lược Tống. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 (Làm việc cá nhân) Ai là người lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tống ? Thứ. dụng vào việc gì? Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) (Mở SGK trang 34) Thứ ba ngày 16 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2(1075-1077), Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2(1075-1077), Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2(1075-1077)

Bình luận về tài liệu cuoc-khang-chien-chong-quan-tong-xam-luoc-lan-thu-2-1075-1077

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP