Ngữ văn 6 - Cô Tô

16 527 3
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 22:11

Ti t 103_104ế Ti t 103_104ế Cô Tô Cô Tô Nguy n Tuânễ Nguy n Tuânễ Ng i so n: Nguy n Th Hàườ ạ ễ ị Ng i so n: Nguy n Th Hàườ ạ ễ ị I. Đ c - Tìm hi u chung văn b nọ ể ả I. Đ c - Tìm hi u chung văn b nọ ể ả 1. 1. Tác giả - Tác phẩm : Tác giả - Tác phẩm :  Nguyễn Tuân (1910-1987) quê ở Hà Nội, là nhà Nguyễn Tuân (1910-1987) quê ở Hà Nội, là nhà văn nổi tiếng, sở trường về thể tùy bút và kí. văn nổi tiếng, sở trường về thể tùy bút và kí.  “ “ Cô Tô” là phần cuối bài kí “Cô Tô”. Cô Tô” là phần cuối bài kí “Cô Tô”. 2. 2. Thể loại : bút kí - tùy bút Thể loại : bút kí - tùy bút 3. 3. Bố cục : Bố cục : a. a. Toàn cảnh “Cô Tô” một ngày sau bão. Toàn cảnh “Cô Tô” một ngày sau bão. b. b. Cảnh mặt trời lên trên biển đảo “Cô Tô”. Cảnh mặt trời lên trên biển đảo “Cô Tô”. c. c. Cảnh buổi sớm trên đảo Thanh Luân. Cảnh buổi sớm trên đảo Thanh Luân. II. Tìm hi u n i dung văn b n ể ộ ả II. Tìm hi u n i dung văn b n ể ộ ả : : 1. 1. Cảnh Cô Tô sau cơn bão: Cảnh Cô Tô sau cơn bão: cảnh bầu trời trong trẻo cây thêm xanh mượt nước biển lam biếc đặm đà cát lại vàng giòn (miêu tả) → Tính từ gợi tả màu màu sắc tinh tế vừa gợi cảm  Bức tranh phong cảnh biển đảo trong sáng Bức tranh phong cảnh biển đảo trong sáng phóng khoáng, lộng lẫy và gợi cảm. phóng khoáng, lộng lẫy và gợi cảm.  Tình yêu mến gắn bó với “Cô Tô” Tình yêu mến gắn bó với “Cô Tô” → tình → tình yêu thiên nhiên nhiên, đất nước. yêu thiên nhiên nhiên, đất nước. . là nhà văn nổi tiếng, sở trường về thể tùy bút và kí. văn nổi tiếng, sở trường về thể tùy bút và kí.  “ “ Cô Tô là phần cuối bài kí Cô Tô . Cô Tô là. Cô Tô . 2. 2. Thể loại : bút kí - tùy bút Thể loại : bút kí - tùy bút 3. 3. Bố cục : Bố cục : a. a. Toàn cảnh Cô Tô một ngày sau bão. Toàn cảnh Cô Tô
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 6 - Cô Tô, Ngữ văn 6 - Cô Tô, Ngữ văn 6 - Cô Tô

Bình luận về tài liệu ngu-van-6-co-to

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP