Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ, cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất

1 698 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_4889
tailieuhay_4889

tailieuhay_4889

Tải lên: 14,444 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 20:15

( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Mẫu số 8) Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ, cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất (Theo thủ tục rút gọn) (Tên đơn vị cấp trên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…… …tháng… …năm…… BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Tập thể hoặc cá nhân) Đề nghị khen thưởng (Hình thức đề nghị khen thưởng) I/ Sơ lược lý lịch của đơn vị: 1. Dùng cho đối tượng là tập thể - Tên tập thể: (Tên tập thể đề nghị khen thưởng ghi bằng chữ in hoa) - Địa chỉ trụ sở:……(ghi địa điểm chính của đơn vị) - Điện thoại:……… (ghi cả mã vùng) Fax:…………. Email:…………… 2. Dùng cho đối tượng là cá nhân - Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)……. Bí danh:………… Giới tính: (Nam, Nữ) - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: (ghi theo địa danh mới) - Đơn vị đang công tác - Chức vụ - Điện thoại:……………(ghi cả mã vùng) Fax:……….…… Email:……….……… II/Thành tích đạt được Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích - Nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân ) - Thành tích giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho sự phát triển của ngành. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký tên đóng dấu) . . Dùng cho đối tượng là tập thể THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên đóng dấu) Dùng cho đối tượng là cá nhân NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO (Ký và ghi rõ họ, tên) XÁC NHẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (Ký tên đóng dấu) (Đối với các hình thức khen thưởng của Bộ không có phần này) . Lưu ý: - Do tính chất công việc, để kịp thời gian, chuyển bằng bản Fax . thôn) Mẫu số 8) Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ, cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất. BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Tập thể hoặc cá nhân) Đề nghị khen thưởng (Hình thức đề nghị khen thưởng) I/ Sơ lược lý lịch của đơn vị: 1. Dùng cho đối tượng là tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ, cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ, cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ, cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-thanh-tich-de-nghi-tang-thuong-huan-chuong-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-bo-cho-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-dot-x

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP