giáo án lớp 5 tuần 11-12 chuẩn,GDBVMT

36 191 1
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 17:11

Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 TUẦN 11 Thứ 2 Ngày soạn:25/10/2010 Tập đọc Ngày dạy: 01/11/2010 CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ I- U CẦU - Đọc diễn cảm bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người ơng) - Nội dung: Tình cảm u q thiên nhiên của hai ơng cháu. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Tranh SGK phóng to. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra: 3- Bài mới a) Giới thiệu chủ điểm và bài đọc. b) HD luyện đọc và tìm hiểu bài a/ Luyện đọc - 1 học sinh đọc cả bài - GV cho HS xem tranh minh họa bài tập đọc. - HS luyện đọc nối tiếp. - HS luyện đọc theo cặp. - 1 HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm cả bài. b/ Tìm hiểu bài. - Câu 1: Bé Thu thích ra ban cơng để làm gì ? Thảo luận cả lớp, trả lời. - Câu 2: Mỗi lồi cây trên ban cơng nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật ? Thảo luận nhóm đơi, trả lời. - Câu 3: Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban cơng, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết ? Thảo luận nhóm 4, trả lời. Câu 4: Em hiểu “ Đất lành chim đậu” là thế nào ? Làm việc cá nhân , trả lời. c/ HS đọc diễn cảm. GV HD cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm đoạn 3 theo cách phân vai. 4- Củng cố-dặn dò GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc. GV: Trần Văn Lượng -1- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Tốn LUYỆN TẬP I- U CẦU: HS biết: - Tính tổng nhiều số thập phân, tính bằng cách thuận tiện nhất. - So sánh các số thập phân, giải bài tốn với các số thập phân. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra: HS nêu cách tính tổng nhiều số thập phân 3- Bài mới a) Giới thiệu bài mới b) HD HS luyện tập * Bài tập 1: Tính: a) 15,32 + 41,69 + 8,44 ; b) 27,05 + 9,38 + 11,23. 2 HS làm ở bảng. Cả lớp làm vào vở. * Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 4,68 + 6,03 + 3,97 ; b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 c) 3,49 + 5,7 + 1,51 ; d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8. - Câu a, b + 2 HS thực hiện ở bảng. + Cả lớp làm vào vở. - Câu c, d (HS khá, giỏi) + 2 HS khá thực hiện ở bảng. + Cả lớp làm vào nháp * Bài 3: - Cột 1 : + 2 HS thực hiện ở bảng. + Cả lớp làm vào SGK - Cột 2 (HS khá, giỏi) 2 HS khá thực hiện ở bảng. * Bài 4: Giải tốn: HS tự đọc đề tốn, tóm tắt rồi làm bài và chữa bài ở bảng. 4- Củng cố-dặn dò GV nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết sau. GV: Trần Văn Lượng -2- Trường TH Mỹ Thạnh Tây > < = ? Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Địa lý LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN. I- U CẦU: - Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta. - Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thủy sản. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Tranh SGK Bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ … III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC A. Kiểm tra bài cũ: Nơng nghiệp B. Bài mới a) Giới thiệu bài mới. b) HD HS tìm hiểu bài. 1. Lâm nghiệp. * HĐ 1: Làm việc cả lớp. - HS quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi. - GV kết luận. * HĐ 2 : Làm việc theo cặp. HS quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi. GV kết luận. 2. Ngành thủy sản. * HĐ 3: Làm việc theo nhóm. - GV hỏi: Hãy kể tên một số lồi thủy sản mà em biết. Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thủy sản ? - HS trả lời các câu hỏi ở mục 2 SGK. - HS trình bày kết quả theo từng ý của câu hỏi.  GV kết luận: - Ngành thủy sản gồm: Đánh bắt và ni trồng thủy sản. - Sản lượng đánh bắt nhiều hơn ni trồng - Sản lượng thủy sản ngày càng tăng, trong đó sản lượng ni trồng thủy sản tăng nhanh hơn sản lượng đánh bắt. - Các loại thủy sản đang được ni nhiều: Cá nước ngọt, cá nước lợ và nước mặn, các loại tơm, trai, ốc … - Ngành thủy sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và nơi có nhiều sơng hồ. C. Củng cố-dặn dò GV nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết sau. Khoa học ƠN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (tt) Soạn ở tuần 10 GV: Trần Văn Lượng -3- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Thứ 3 Ngày soạn: 26/10/2010 Tập làm văn Ngày dạy:02/11/2010 TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I- U CẦU Biết rút kinh nghiệm về các mặt: bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, cách trình bày bày, chính tả. Có khả năng phát hiện và sữa lỗi trong bài làm của mình, của bạn, nhận biết ưu điểm của những bài văn hay, viết lại được một đoạn trong bài cho hay hơn. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Bảng phụ ghi đề bài; một số lỗi điển hình cần sửa chung trước lớp. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra 3- Bài mới a) Giới thiệu bài mới b) Nhận xét về kết quả làm bài. * GV nhận xét về kết quả làm bài. - Những ưu điểm chính về các mặt. - Những thiếu sót, hạn chế về các mặt nói trên, minh họa bằng một vài VD để rút kinh nghiệm chung. * Thơng báo điểm số cụ thể. c) HD HS chữa bài. * HD HS chữa lỗi chung. - GV chỉ các lỗi cần chữa đã viết sẵn trên bảng phụ. - Một số HS lên bảng chữa lỗi. Cả lớp chữa trên nháp. - Cả lớp trao đổi về bài chữa. * HD từng HS sửa lỗi trong bài. * HD học tập những đoạn văn, bài văn hay. - GV đọc những đoạn văn, bài văn hay có ý riêng, có sáng tạo, gợi ý cho HS trao đổi về kinh nghiệm về viết bài văn tả cảnh. - Mỗi HS chọn một đoạn văn để viết lại cho hay hơn. - Mỗi HS tiếp nối nhau đọc trước lớp đoạn viết . GV khích lệ sự cố gắng của HS. 4- Củng cố-dặn dò GV nhận xét tiết học. u cầu những HS viết bài chưa đạt về nhà viết lại bài văn để được đánh giá tốt hơn. Dặn HS chuẩn bị cho tiết tập làm văn sau. GV: Trần Văn Lượng -4- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Tốn TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN I- U CẦU: - Biết trừ 2 số thập phân. - Vận dụng giải bài tốn có nội dung thực tế. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra: HS hiện bảng con: 5,27 + 14,35 + 9,25 ; 0,75 + 18,36 + 52 3- Bài mới 3.1) Giới thiệu bài mới 3.2) HD HS tự tìm cách thực hiện trừ hai số thập phân. a) Ví dụ 1: - HS tự nêu VD, phép tính để tìm độ dài đoạn thẳng BC, đó là: 4,29 – 1,84 = …? . (m) - HS tìm cách thực hiện phép trừ 2 số thập phân. - HS thực hiện vào nháp. - HS nêu cách trừ 2 số thập phân. b) Thực hiện tương tự như phần a) đối với VD 2. * Chú ý: Có thể viết thêm 0 vào bên phải phần thập phân của 45,8 để có 45,80 rồi trừ như trừ các số thập phân. HS nêu cách trừ 2 số thập phân 3.3) Thực hành. * Bài tập 1: Tính a) 68,4 b) 46,8 c) 50,81 25,7 9,34 19,256 HS tự làm bài rồi chữa bài. Khi chữa bài, GV u cầu HS nêu cách thực hiện từng phép tính. * Bài tập 2: Đặt tính rồi tính: a) 72,1 - 30,4 ; b) 5,12 – 0,68 ; c) 69 – 7,85. HS tự đặt tính và tính vào vở. GV giúp đỡ HS yếu. * Bài tập 3: Giải tốn. HS đọc thầm đề tốn rồi tự tóm tắt rồi giải vào vở … 1 HS chữa bài ở bảng. GV chấm một số vở, nhận xét bài làm ở bảng. 4- Củng cố-dặn dò HS nhắc qui tắc trừ hai số thập phân. GV nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết sau. GV: Trần Văn Lượng -5- Trường TH Mỹ Thạnh Tây _ _ _ Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Lịch sử ƠN TẬP: HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐƠ HỘ (1858-1945) I- U CẦU Nắm được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945. - Năm 1858: Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta. - Nữa cuối thế kỷ XIX: Phong trào chống Pháp của Trương Định và phong trào Cần Vương. - Đầu thế kỉ XX: Phong trào Đơng Du của Phan Bội Châu. - Ngày 03/02/1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. - Ngày 19/08/1945: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. - Ngày 02/09/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Bảng thống kê các sự kiện đã học (Từ bài 1 đến bài 10) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra: Bài “Bác Hồ đọc Tun ngơn Độc lập” Hai HS trả lời câu hỏi: - Bác Hồ đọc Tun ngơn Độc lập vào ngày, tháng, năm nào ? Ở đâu ? - Cuối bảng Tun ngơn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ? 3- Bài mới a) Giới thiệu bài. b) HD HS tìm hiểu bài - GV gợi ý, dẫn dắt HS ơn lại những niên đại, sự kiện, tên đất, tên người chủ yếu … được đề cập đến trong q trình của cuộc vận động giải phóng dân tộc hơn 80 năm. - GV chia lớp thành 2 nhóm, lần lượt nhóm này nêu cầu hỏi, nhóm kia trả lời theo 2 nội dung: Thời diễn ra sự kiện và diễn biến chính. GV nêu câu hỏi để HS thảo luận 2 sự việc: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và cánh mạng tháng tám. - HS thảo luận, trình bày ý kiến của mình. 4- Củng cố-dặn dò GV nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết sau. GV: Trần Văn Lượng -6- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Thứ 4 Ngày soạn:27/10/2010 Tập đọc Ngày dạy: 3/11/2010 TIẾNG VỌNG I- U CẦU - Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do. - Hiểu ý nghĩa: Đừng vơ tình trước những sinh ling bé nhỏ trong thế giới quanh ta. - GDBVMT:Cảm nhận được nổi băn khoăn của tác giả về hành động thiếu ý thức BVMT gây nêm cái chết đau lòng của con chim sẻ mẹ, làm cho những con chim non từ những quả trứng trong tổ mãi mãi chẳng ra đời. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Tranh minh họa bài đọc trong SGK. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra : Bài “ Chuyện một khu vườn nhỏ”. HS đọc bài + trả lời câu hỏi SGK. 3- Bài mới a) Giới thiệu bài mới b) Luyện đọc và tìm hiểu bài. * Luyện đọc: - 1 học sinh đọc cả bài - GV cho HS xem tranh minh họa bài tập đọc. - HS luyện đọc nối tiếp. - HS luyện đọc theo cặp. - 1 HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm cả bài. * Tìm hiểu bài: - Câu 1: Con chim sẻ nhỏ chết trong hồn cảnh đáng thương như thế nào ? HS thảo luận nhóm đơi, trả lời. - Câu 2: Vì sao tác giả băn khoăn, day dứt về cái chết của chim sẻ ? HS trả lời cá nhân. GV kết luận, GDBVMT - Câu 3: Những hình ảnh nào đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tác giả ? Thảo luận nhóm 4, trả lời. - Câu 4: Hãy đặt một tên khác cho bài thơ. HS lần lượt đặt tên cho bài thơ, GV nhận xét, kết luận. * HD HS đọc diễn cảm. GV HD HS đọc diễn cảm bài thơ. 4- Củng cố-dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS ghi nhớ điều tác giả bài thơ muốn khun em. GV: Trần Văn Lượng -7- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 TỐN LUYỆN TẬP I- U CẦU: - Rèn luyện kĩ năng trừ 2 số thập phân. - Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân. - Cách trừ một số cho một tổng. II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra: HS nêu cách trừ 2 số thập phân 3- Bài mới a) Giới thiệu bài mới b) HD HS làm bài tập. * Bài 1: Đặt tính rồi tính : a) 68,72 – 29,91 ; b) 52,37 – 8,64; c) 75,5 – 30,26; ; d) 60 – 12,45. - 4 HS lần lượt thực hiện ở bảng. - Cả lớp làm vào vở. - HS nêu cách trừ 2 số thập phân. * Bài 2: Tìm x: a) x + 4,32 = 8 ,67 ; b) 6,85 + x = 10,29 ; c) x – 3,64 = 5,86 ; d) 7,9 – x = 2,5. - Câu a, c. HS làm bài vào vở và sửa bài ở bảng. - Câu b (HS khá, giỏi) 1 HS khá thực hiện ở bảng. Cả lớp theo dõi * Bài 3: Giải tốn. (HS khá, giỏi) HS đọc đề tốn và nêu tóm tắt. 1 HS khá thực hiện ở bảng. * Bài 4: - Câu a: Tính rồi so sánh giá trị của a – b – c và a – (b + c): + GV kẻ bảng SGK lên bảng. + 3 HS lần lượt thực hiện ở bảng. Cả lớp làm vào SGK. + HS nêu nhận xét a-b-c và a-(b+c). - Câu b: Tính bằng hai cách. (HS khá, giỏi). 2 HS khá thực hiện ở bảng. 4- Củng cố-dặn dò HS đọc qui tắc cộng hai số thập phân GV nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết sau. GV: Trần Văn Lượng -8- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ XƯNG HƠ I- U CẦU - Nắm được khái niệm đại từ xưng hơ (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết được đại từ xưng hơ trong đoạn văn (Bài tập 1 mục III). Chọn được đại từ xưng hơ thích hợp để điền vào ơ trống ( bài tập 2) II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Bảng phụ ghi lời giải bài tập 3. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra: GV nhận xét kết quả bài kiểm tra giữa HKI. 3- Bài mới a) Giới thiệu bài mới b) Nhận xét. * Bài tập 1: Trong số các từ xưng hơ được in đậm dưới đây, những từ nào chỉ người nói, người nghe? Từ nào chỉ người hay vật được nhắc tới? HS thảo luận nhóm đơi. * Bài tập 2: Theo em, cách xưng hơ của mỗi nhân vật ở đoạn văn trên thể hiện thái độ của người nói như thế nào ? HS làm việc cá nhân * Bài tập 3: Tìm những từ em vẫn dùng để xúng hơ:Với thầy, cơ; với bố, mẹ; với anh, chị, em; với bạn bè. HS thảo luận theo tổ. c) Vài HS đọc ghi nhớ. d) Luyện tập. * Bài tập 1: Tìm đại từ xưng hơ - HS đọc thầm bài văn, làm bài miệng, phát biểu ý kiến. - GV nhận xét, kết luận. * Bài tập 2: Chọn các đại từ xưng hơ tơi, nó, chúng ta thích hợp với mỗi ơ trống. - HS đọc thầm đoạn văn và nêu những nhân vật có trong đoạn văn; nêu nơi dung đoạn văn. - HS suy nghĩ, làm bài vào vở bài tập. - HS phát biểu ý kiến. - Vài HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền đầy đủ các đại từ xưng hơ. 4- Củng cố-dặn dò. HS nhắc lại ghi nhớ. GV nhận xét tiết học. Dặn HS về xem trước bài Quan hệ từ. GV: Trần Văn Lượng -9- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Khoa học TRE, MÂY, SONG I- U CẦU: - Kể tên một số đồ dùng làm từ tre, mây, song. - Nhận biết một số đặc điểm của tre, mây, song. - Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ tre, mây, song và cách bảo quản chúng. - GDBVMT: Biết u q và bảo vệ tre, mây, song. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC - Thơng tin và hình trang 46, 47 SGK. - Phiếu học tập. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1- Ổn định 2- Kiểm tra: - Tuổi dậy thì là gì ? - Nêu cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết 3- Bài mới a) Giới thiệu bài mới b) HD HS tìm hiểu bài * Hoạt động 1: làm việc với SGK. - GV phát phiếu học tập và u cầu HS đọc các thơng tin trong SGK và kết hợp với kinh nghiệm cá nhân để hồn thành. - HS làm việc theo nhóm. Phiếu học tập Tre Mây, song Đặc điểm Cơng dụng - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả. * Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. - HS làm việc theo nhóm. + Các nhóm quan sát hình 4, 5, 6, 7 trang 47 và nói tên từng đồ dùng có trong mỗi hình, đồng thời xac định xem đồ dùng đó được làm từ vật liệu tre hay mây, song. + Thư ký ghi kết quả làm việc của nhóm vào bảng. Hình Tên sản phẩm Tên vật liệu - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả. - Tiếp theo, GV u cầu cả lớp cùng thảo luận các câu hỏi trong SGK. GV kết luận + GDBVMT 4- Củng cố-dặn dò GV nhận xét tiết học. GV: Trần Văn Lượng -10- Trường TH Mỹ Thạnh Tây . tiết kể chuyện tuần 12. GV: Trần Văn Lượng -16- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 SINH HOẠT LỚP TUẦN 11 I- NHẬN XÉT TUẦN 11 - Về học. Lượng -5- Trường TH Mỹ Thạnh Tây _ _ _ Giáo án lớp 5 Năm học 2010-2011 Lịch sử ƠN TẬP: HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐƠ HỘ (1 858 -19 45)
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 5 tuần 11-12 chuẩn,GDBVMT, giáo án lớp 5 tuần 11-12 chuẩn,GDBVMT, giáo án lớp 5 tuần 11-12 chuẩn,GDBVMT

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-5-tuan-11-12-chuan-gdbvmt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP