ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - GDCD 6

3 1,756 6 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 15:11

Đề cương ôn tập học kì I Môn GDCD 6 Phần I: Lí thuyết Câu 1: Sức khỏe có ý nghĩa quan trọng như thế nào đến cuộc sống của con người? Em phải làm gì để rèn luyện sức khỏe? Câu 2: Siêng năng kiên trì là gì? Lấy ví dụ cụ thể? Câu 3: Thế nào là tiết kiệm? Bản thân em phải làm gì để rèn luyện đức tính tiết kiệm? Câu 4: Thế nào là lễ độ? Rèn luyện đức tính lễ độ có ý nghĩa như thế nào? Câu 5: Tôn trọng kỉ luật là gì? Học sinh phải làm gì để rèn luyện đức tính tôn trọng kỉ luật? Câu 6: Lòng biết ơn là gì? Ý nghĩa của lòng biết ơn? Bản thân em phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo đã dạy mình? Câu 7: Bản thân em phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường? Câu 8: Khái niệm và ý nghĩa của sống chan hòa với mọi người? Câu 9: Lịch sự là gì? Tế nhị là gì? Em rèn luyện sự lịch sự và tế nhị như thế nào? Câu 10: Tại sao phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội? Em đã tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội nào? Câu 11: Mục đích học tập của học sinh là gì? tại sao phải xác định mục đích học tập? Liên hệ bản thân Phần II: Phần bài tập 1. Các bài tập trong SGK GDCD 6 2. Các bài tập liên hệ thực tế bản thân, các bài tập giải quyết tình huống 3. Các bài tập trong sách thực hành GDCD 6 Đề cương ôn tập học kì I Môn GDCD 7 Phần I: Lí thuyết Câu 1: Sống giản dị là gì? Theo em học sinh phải làm gì để rèn luyện đức tính giản dị? Câu 2: Thế nào là trung thực? Bản thân em phải làm gì để rèn luyện tính trung thực? Câu 3: Tự trọng là gì? Ý nghĩa của đức tính tự trọng? Câu 4: Phân biệt đạo đức và kỉ luật? Em rèn luyện đức tính đạo đức và kỉ luật như thế nào khi còn là học sinh? Câu 5: Yêu thương con người là gì? Bản thân em đã làm gì để thể hiện lòng yêu thương con người? Câu 6: Thế nào là tôn sư trọng đạo? Em sẽ làm gì để thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo đã và đang dạy mình? Câu 7: Thế nào là đoàn kết tương trợ? Câu 8: Khoan dung là gì? Ý nghĩa của lòng khoan dung? Câu 9: Gia đình văn hóa là gì? Học sinh phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa? Câu 10: Tự tin là gì? Chúng ta rèn luyện tính tự tin bằng cách nào? Phần II: Bài tập Câu 1: Làm các bài tập trong sgk GDCD 7 Câu 2: Làm các bài tập trong sách thực hành GDCD 7 Đề cương ôn tập học kì I Môn GDCD 8 Phần I: Lí thuyết Câu 1: Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Câu 2: Liêm khiết là gì? Ý nghĩa? Câu 3: Tôn trọng người khác là gì? Bản thân em phải làm gì để thể hiện sự tôn trọng người khác? Câu 4: Giữ chữ tín là gì? Lấy ví dụ cụ thể? Theo em học sinh muốn giữ chữ tín cần phải làm gì? Câu 5: Phân biệt pháp luật và kỉ luật?Người học sinh có cần tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Vì sao? Câu 6: Em hãy cho biết những đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh? Có thể xây dựng được tình bạn trong sáng lành mạnh giữa các bạn khác giới không? Vì sao? Câu 7: Hoạt động chính trị - Xã hội là gì? Tại sao phải tham gia các hoạt động chính trị xã hội? Câu 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Tại sao phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Liên hệ thực tế bản thân? Câu 9: Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là gì? Bản thân em phải làm gì để góp phần xây dưụng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Câu 10: Thế nào là tự lập? Học sinh phải làm gì để rèn luyện đức tính tự lập? Câu 11: Tại sao phải lao động tự giác và sáng tạo? Em hãy nêu tác hại của việc học tập thiếu tự giác và sáng tạo? Câu 11: Gia đình là gì? Em hãy nêu các quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Phần II: Bài tập Câu 1: Làm các bài tập trong sgk GDCD 8 Câu 2: Làm các bài tập trong sách thực hành GDCD 8 . Phần II: B i tập Câu 1: Làm các b i tập trong sgk GDCD 7 Câu 2: Làm các b i tập trong sách thực hành GDCD 7 Đề cương ôn tập học kì I Môn GDCD 8 Phần I: . tập liên hệ thực tế bản thân, các b i tập gi i quyết tình huống 3. Các b i tập trong sách thực hành GDCD 6 Đề cương ôn tập học kì I Môn GDCD 7 Phần I: Lí
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - GDCD 6, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - GDCD 6, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - GDCD 6

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-hoc-ki-i-gdcd-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP