HỆ SỐ GÓC

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11534 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 37
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 13:11

Mô tả: GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 Tiết 27 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ Kiểm tra bài cũ Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thò của các hàm số sau: a) y = 3x – 3 ( d 1 ) y = x – 1 ( d 2 ) b) y = – x + 4 ( d 1 ) y = – x + 2 ( d 2 ) 4 5 Tiết 27 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)≠ a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox T . α * a > 0 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)≠ a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox T . α * a < 0 HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)≠ b) Hệ số góc a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox b) Heä soá goùc 1 3 0 1 x y y = x + 1 -1 . y = 3 x + 3 . 2 α 1 α * a > 0 b) Hệ số góc 1 3 0 1 x y y = x + 1 -1 . y = 3 x + 3 . 2 α 1 α * a > 0 - Góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox là góc nhọn. - Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn là góc nhọn 0 1 2 3 4 x y 2 4 y = - 0 , 5 x + 2 y = - x + 4 . . . . b) Heä soá goùc * a < 0 1 α 2 α b) Hệ số góc * a < 0 0 1 2 3 4 x y 2 4 y = - 0 , 5 x + 2 y = - x + 4 . . . . 1 α 2 α - Góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox là góc tù. - Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn là góc tù. . Tiết 27 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox T . α * a > 0 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc

— Xem thêm —

Xem thêm: HỆ SỐ GÓC, HỆ SỐ GÓC, HỆ SỐ GÓC

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu he-so-goc

Đăng ký

Generate time = 0.40045189857483 s. Memory usage = 18.56 MB