Bài: Phép trừ dạng 17 - 3

Larry Ellison
Larry Ellison(11614 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 466
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 09:11

Mô tả: GV:Ch©u ThÞ LuËt GVCN: Ch©u ThÞ LuËt Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: Kiểm tra bài cũ: 1, Đặt tính và tính. 12 + 4 , 15 + 3 1, Đặt tính và tính. 12 + 4 , 15 + 3 1 2 + 4 1 5 + 3 61 81 2, Tính nhẩm. 2, Tính nhẩm. 15 + 2 = 16 + 3 = 15 + 2 = 16 + 3 = 17 19 1 Chục Đơn vị 1 7 - 3 41 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: Chục Đơn vị 1 7 3 1 4 - 1 7 3 - • 7 trừ 3 bằng 4 , viết4 • Hạ 1 , viết 1 41 Vậy : 17 - 3 = 14 Thứ ngày tháng năm 2010. Thứ ngày tháng năm 2010. Toán: Toán: Phép trừ dạng 17 - 3 Thö giaõn Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Bài1: Tính: a, 13 17 14 16 19 - - - - - 2 5 1 3 4 11 2 1 3 1 31 51 Bài 2: Tính. 12 – 1 = 14 – 1 = 17 – 5 = 19 – 8 = 14 – 0 = 18 – 0 = 11 12 14 13 11 18 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 1 2 3 4 5 15 16 111314 12 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thứ ngày tháng năm 2011 . Toán: Phép trừ dạng 17 - 3 Thö giaõn Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Bài1:. 2 3 4 5 15 16 11 131 4 12 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài: Phép trừ dạng 17 - 3, Bài: Phép trừ dạng 17 - 3, Bài: Phép trừ dạng 17 - 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-phep-tru-dang-17-3

Đăng ký

Generate time = 0.137140035629 s. Memory usage = 18.41 MB