LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11506 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 101
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 08:11

Mô tả: Tu n 14- Ti t 55ầ ế Ti ng Vi tế ệ TH C HÀNH V L A CH N TR T T Ự Ề Ự Ọ Ậ Ự CÁC BÔ PH N TRONG CÂUẬ Giáo viên: Hà M H nhỹ ạ D y l p: 11B1ạ ớ Ngày d y: 12/11/2010ạ GIỚI THIỆU QUA VỀ BỐ CỤC: I) TR T T TRONG CÂU Đ N:Ậ Ự Ơ A) Ôn t p v lý thuy tậ ề ế B) Th c hànhự II) TR T T TRONG CÂU GHÉP:Ậ Ự A) A) Ôn t p v lý thuy tậ ề ế B) Th c hànhự I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ A) ÔN T P:Ậ (?) Khái ni m v câu đ n?ệ ề ơ Cho ví d ?ụ I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ  VD: 1) Hoa r t héo.ấ 2) Hà N i là th đô c a n c Vi t Namộ ủ ủ ướ ệ 3) B n tr ch a đi đâu xa nh ?ọ ẻ ư ỉ * PHÂN TÍCH CH - V ?Ủ Ị I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ * PHÂN TÍCH CH - V : Ủ Ị 1) Hoa / r t héo. ấ  tính ch tấ 2) Hà N i / là th đô c a n c Vi t Namộ ủ ủ ướ ệ  tĩnh 3) B n tr / ch a đi đâu xa nh ?ọ ẻ ư ỉ  đ ngộ I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ A) ÔN T P:Ậ (?) Th nào là câu đ n.Cho ví d ?.ế ơ ụ Tr l i:ả ờ -) Là câu có m t k t c u C_Vộ ế ấ -) Ch ng : nêu s v t, hi n t ngủ ữ ự ậ ệ ượ (n m trong m i quan h ch t ch và tr c ti p v i đ c tr ng đ ng, ằ ố ệ ặ ẽ ự ế ớ ặ ư ộ tĩnh, tính ch t, quan h s đ c nói đ n trong VN).ấ ệ ẽ ượ ế - V ng : Nêu đ c tr ng( ho c quan h : đ ng, tĩnh) v n có v t ị ữ ặ ư ặ ệ ộ ố ở ậ nói CN/ ho c có th áp đ t chúng 1 cách có lí do cho v t đó)ở ặ ể ặ ậ TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ Bài t p 1 (SGK-157)ậ Đ c đo n trích sau, ọ ạ chú ý tr t t các b ph n câuậ ự ộ ậ đ c ượ in đ m ậ và tr l i câu h i.ả ờ ỏ H n móc đ m i túi, đ tìm m t cái gì, h n gi ra :đó ắ ủ ọ ể ộ ắ ơ là m t con dao ộ nh , nh ng r t s cỏ ư ấ ắ . H n nghi n ắ ế răng nói ti p:ế - Vâng, b m c không đ c thì con ph i đâm ch t ẩ ụ ượ ả ế dăm ba th ng, r i c b t con gi i huy n.ằ ồ ụ ắ ả ệ (Nam Cao, Chí Phèo) I)TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ Bài t p 1 (SGK-157)ậ a) Có th s p x p ph n in đ m theo tr t t “ể ắ ế ầ ậ ậ ự r t s c, nh ng nhấ ắ ư ỏ” mà câu văn v n phù h p v i m ch ý ẫ ợ ớ ạ trong đo n văn không?ạ b) Vi c s p x p theo tr t t “ệ ắ ế ậ ự nh , nh ng r t s cỏ ư ấ ắ ” có tác d ng nh th nào đ i ụ ư ế ố v i ớ s th hi n ý nghĩa ự ể ệ c a câu và ủ s liên k t ý ự ế trong đo n văn?ạ c) So sánh v i tr t tớ ậ ự c a các t ng đó trong tr ng h p sau:ủ ừ ữ ườ ợ H n có m t con dao r t s c nh ng nh . Dao y thì làm sao ch t đ c ắ ộ ấ ắ ư ỏ ấ ặ ượ cành cây to này !? * Trong m i tr ng h p trên đây, tr t t s p x p các b ph n câu có ỗ ườ ợ ậ ự ắ ế ộ ậ m c đích gì? (xét trong quan h v ý v i các câu đi tr c, đi sau).ụ ệ ề ớ ướ I)TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ K t lu n:ế ậ Nh v y:ư ậ - Trong m i tình hu ng giao ti p, m i ng c nh, câu có m t ỗ ố ế ỗ ữ ả ộ m c đích, m t nhi m v giao ti p khác nhau. ụ ộ ệ ụ ế -Đ ng th i, ng i nói (ng i vi t) th c hi n nh ng hành ồ ờ ườ ườ ế ự ệ ữ đ ng nói khác nhau.ộ - Vì th ,ế c n xác đ nh tr ng tâm thông báoầ ị ọ c a câu m i ủ ở ỗ tình hu ng và tr t t s p x p các b ph n trong câu chính ố ậ ự ắ ế ộ ậ là m t trong nh ng cách th c ph c v cho m c đích này.ộ ữ ứ ụ ụ ụ I)TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ B. TH C HÀNH:Ự Bài t p 2 (SGK-157 + 158)ậ M t h c sinh THCS còn l ng l trong vi c l a ch n gi a hai ộ ọ ưỡ ự ệ ự ọ ữ cách vi t sau đây. Anh (ch ) hãy giúp em đó l a ch n cách vi t ế ị ự ọ ế t i u và gi i thích lí do c a s l a ch n đó.ố ư ả ủ ự ự ọ a) B n em ạ nh ng i nh ng r t thông minhỏ ườ ư ấ . Th y giáo đã ầ ch n b n y vào đ i tuy n h c sinh gi i.ọ ạ ấ ộ ể ọ ỏ b) B n em ạ r t thông minh nh ng nh ng iấ ư ỏ ườ . Th y giáo đã ầ ch n b n y vào đ i tuy n h c sinh gi i.ọ ạ ấ ộ ể ọ ỏ . ụ G i ýợ  Câu b:  Các v câu ch a t “tuy”, “n u” ch v chính hay v ế ứ ừ ế ỉ ế ế ph trong câu ghép?ụ  V trí c a chúng th ng đ t đâu trong câu? ị ủ ườ ặ. Tra ị ề đã m y năm.ấ II)TR T T TRONG CÂU GHÉPẬ Ự A) ÔN T P:Ậ (?) Th nào là câu ghép? ế Cho ví d ?.ụ II)TR T T TRONG CÂU GHÉPẬ Ự VD: 1) Pháp ch y, Nh

— Xem thêm —

Xem thêm: LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU, LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU, LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lua-chon-trat-tu-tu-trong-cau

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.22402191162109 s. Memory usage = 18.57 MB