LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU

24 112 0 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 08:11

Tu n 14- Ti t 55ầ ế Ti ng Vi tế ệ TH C HÀNH V L A CH N TR T T Ự Ề Ự Ọ Ậ Ự CÁC BÔ PH N TRONG CÂUẬ Giáo viên: Hà M H nhỹ ạ D y l p: 11B1ạ ớ Ngày d y: 12/11/2010ạ GIỚI THIỆU QUA VỀ BỐ CỤC: I) TR T T TRONG CÂU Đ N:Ậ Ự Ơ A) Ôn t p v lý thuy tậ ề ế B) Th c hànhự II) TR T T TRONG CÂU GHÉP:Ậ Ự A) A) Ôn t p v lý thuy tậ ề ế B) Th c hànhự I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ A) ÔN T P:Ậ (?) Khái ni m v câu đ n?ệ ề ơ Cho ví d ?ụ I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ  VD: 1) Hoa r t héo.ấ 2) Hà N i là th đô c a n c Vi t Namộ ủ ủ ướ ệ 3) B n tr ch a đi đâu xa nh ?ọ ẻ ư ỉ * PHÂN TÍCH CH - V ?Ủ Ị I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ * PHÂN TÍCH CH - V : Ủ Ị 1) Hoa / r t héo. ấ  tính ch tấ 2) Hà N i / là th đô c a n c Vi t Namộ ủ ủ ướ ệ  tĩnh 3) B n tr / ch a đi đâu xa nh ?ọ ẻ ư ỉ  đ ngộ I) TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ A) ÔN T P:Ậ (?) Th nào là câu đ n.Cho ví d ?.ế ơ ụ Tr l i:ả ờ -) Là câu có m t k t c u C_Vộ ế ấ -) Ch ng : nêu s v t, hi n t ngủ ữ ự ậ ệ ượ (n m trong m i quan h ch t ch và tr c ti p v i đ c tr ng đ ng, ằ ố ệ ặ ẽ ự ế ớ ặ ư ộ tĩnh, tính ch t, quan h s đ c nói đ n trong VN).ấ ệ ẽ ượ ế - V ng : Nêu đ c tr ng( ho c quan h : đ ng, tĩnh) v n có v t ị ữ ặ ư ặ ệ ộ ố ở ậ nói CN/ ho c có th áp đ t chúng 1 cách có lí do cho v t đó)ở ặ ể ặ ậ TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ Bài t p 1 (SGK-157)ậ Đ c đo n trích sau, ọ ạ chú ý tr t t các b ph n câuậ ự ộ ậ đ c ượ in đ m ậ và tr l i câu h i.ả ờ ỏ H n móc đ m i túi, đ tìm m t cái gì, h n gi ra :đó ắ ủ ọ ể ộ ắ ơ là m t con dao ộ nh , nh ng r t s cỏ ư ấ ắ . H n nghi n ắ ế răng nói ti p:ế - Vâng, b m c không đ c thì con ph i đâm ch t ẩ ụ ượ ả ế dăm ba th ng, r i c b t con gi i huy n.ằ ồ ụ ắ ả ệ (Nam Cao, Chí Phèo) I)TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ Bài t p 1 (SGK-157)ậ a) Có th s p x p ph n in đ m theo tr t t “ể ắ ế ầ ậ ậ ự r t s c, nh ng nhấ ắ ư ỏ” mà câu văn v n phù h p v i m ch ý ẫ ợ ớ ạ trong đo n văn không?ạ b) Vi c s p x p theo tr t t “ệ ắ ế ậ ự nh , nh ng r t s cỏ ư ấ ắ ” có tác d ng nh th nào đ i ụ ư ế ố v i ớ s th hi n ý nghĩa ự ể ệ c a câu và ủ s liên k t ý ự ế trong đo n văn?ạ c) So sánh v i tr t tớ ậ ự c a các t ng đó trong tr ng h p sau:ủ ừ ữ ườ ợ H n có m t con dao r t s c nh ng nh . Dao y thì làm sao ch t đ c ắ ộ ấ ắ ư ỏ ấ ặ ượ cành cây to này !? * Trong m i tr ng h p trên đây, tr t t s p x p các b ph n câu có ỗ ườ ợ ậ ự ắ ế ộ ậ m c đích gì? (xét trong quan h v ý v i các câu đi tr c, đi sau).ụ ệ ề ớ ướ I)TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ K t lu n:ế ậ Nh v y:ư ậ - Trong m i tình hu ng giao ti p, m i ng c nh, câu có m t ỗ ố ế ỗ ữ ả ộ m c đích, m t nhi m v giao ti p khác nhau. ụ ộ ệ ụ ế -Đ ng th i, ng i nói (ng i vi t) th c hi n nh ng hành ồ ờ ườ ườ ế ự ệ ữ đ ng nói khác nhau.ộ - Vì th ,ế c n xác đ nh tr ng tâm thông báoầ ị ọ c a câu m i ủ ở ỗ tình hu ng và tr t t s p x p các b ph n trong câu chính ố ậ ự ắ ế ộ ậ là m t trong nh ng cách th c ph c v cho m c đích này.ộ ữ ứ ụ ụ ụ I)TR T T TRONG CÂU Đ NẬ Ự Ơ B. TH C HÀNH:Ự Bài t p 2 (SGK-157 + 158)ậ M t h c sinh THCS còn l ng l trong vi c l a ch n gi a hai ộ ọ ưỡ ự ệ ự ọ ữ cách vi t sau đây. Anh (ch ) hãy giúp em đó l a ch n cách vi t ế ị ự ọ ế t i u và gi i thích lí do c a s l a ch n đó.ố ư ả ủ ự ự ọ a) B n em ạ nh ng i nh ng r t thông minhỏ ườ ư ấ . Th y giáo đã ầ ch n b n y vào đ i tuy n h c sinh gi i.ọ ạ ấ ộ ể ọ ỏ b) B n em ạ r t thông minh nh ng nh ng iấ ư ỏ ườ . Th y giáo đã ầ ch n b n y vào đ i tuy n h c sinh gi i.ọ ạ ấ ộ ể ọ ỏ . ụ G i ýợ  Câu b:  Các v câu ch a t “tuy”, “n u” ch v chính hay v ế ứ ừ ế ỉ ế ế ph trong câu ghép?ụ  V trí c a chúng th ng đ t đâu trong câu? ị ủ ườ ặ. Tra ị ề đã m y năm.ấ II)TR T T TRONG CÂU GHÉPẬ Ự A) ÔN T P:Ậ (?) Th nào là câu ghép? ế Cho ví d ?.ụ II)TR T T TRONG CÂU GHÉPẬ Ự VD: 1) Pháp ch y, Nh
- Xem thêm -

Xem thêm: LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU, LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU, LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU

Bình luận về tài liệu lua-chon-trat-tu-tu-trong-cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP