Bai 10. Cau truc lap (tiet 1)

25 203 8
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 06:11

Người soạn: Nguyễn Thị Chung Gvhd : Trịnh Thanh Hải Nêu khái niệm câu lệnh ghép?Tại sao phải có câu lệnh ghép? Kiểm tra bài cũ ĐẶT VẤN ĐỀ Em hãy nêu ý tưởng của bài toán tính điểm cho học sinh một lớp? (Nhập họ tên, điểm, tính điểm trung bình của học sinh) Có cách nào ngắn gọn hơn không? (Tiết 1) Khái niệm “lặp” 1 Lặp với số lần biết trước 2 Ví dụ 3 Bài tập củng cố 4 Giao diện Lặp For – do Ví dụ Củng cố Giao diện Lặp For – do Ví dụ Củng cố Đặt vấn đề 1. Ví dụ 2. Khái niệm Vậy lặp là gì ? Từ ví dụ trên thấy rằng công việc nhập họ tên , nhập điểm và tính điểm trung bình được lặp đi lặp lại. Ta nói rằng trong ví dụ trên đã có hiện tượng lặp. Giao diện Lặp For – do Ví dụ Củng cố Đặt vấn đề Khái niệm lặp  Lặp: một công việc, một thao tác, một phép toán, một câu lệnh … được thực hiện lặp đi, lặp lại một số lần.  Trong một số thuật toán có những thao tác phải thực hiện lặp đi lặp lại một số lần. Cấu trúc lặp được sử dụng để mô tả các thao tác lặp đó. 1. Ví dụ 2. Khái niệm Giao diện Lặp For – do Ví dụ Củng cố Đặt vấn đề 1. Ví dụ 2. Khái niệm ? Lặp Giao diện Lặp For – do Ví dụ Củng cố Đặt vấn đề 1. Ví dụ 2. Khái niệm Ví dụ 1: Học sinh A bị phạt trực nhật trong 7 ngày. Ví dụ 2: Học sinh B bị phạt trực nhật cho đến khi nào cô giáo thấy bạn có ý thức tốt thì mới không phải trực nhật nữa. ⇒ Ví dụ 1, phải trực nhật 7 ngày, ví dụ 2 không biết trước phải trực nhật bao nhiêu ngày Lặp Giao diện Lặp For – do Ví dụ Củng cố Đặt vấn đề 1. Ví dụ 2. Khái niệm Có hai loại lặp:  Lặp với số lần biết trước (ví dụ 1)  Lặp với số lần chưa biết trước ( ví dụ 2) . bài toán trên: Bài toán 1: Số lần lặp là 100 , việc cộng vào tổng S sẽ kết thúc khi đã thực hiện việc cộng đủ 100 lần. Bài toán 2: Số lần lặp chưa biết. đề 1. Ví dụ 2. Khái niệm Có hai loại lặp:  Lặp với số lần biết trước (ví dụ 1)  Lặp với số lần chưa biết trước ( ví dụ 2) Giao diện Lặp For – do Ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10. Cau truc lap (tiet 1), Bai 10. Cau truc lap (tiet 1), Bai 10. Cau truc lap (tiet 1)

Bình luận về tài liệu bai-10-cau-truc-lap-tiet-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP