Quy luat dia doi và phi dia doi

20 133 2
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 02:11

` SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KẺ SẶT Geography Kiểm tra bài cũ * Sinh quyển Thạch quyển Khí quyển Thủy quyển Thổ nhưỡng quyển Câu hỏi:  Kể tên các thành phần của lớp vỏ địa lí (cảnh quan)?  Hãy nêu mối quan hệ của các thành phần trong lớp vỏ địa lí (cảnh quan) của Trái Đất? Tiết 24 - Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới. Quy luật địa đới I Quy luật phi địa đới II 1. Khái niệm 2. Biểu hiện của quy luật 1. Khái niệm 2. Biểu hiện của quy luật Khái niệm: Quy luật Khái niệm: Quy luật địa đới là sự thay đổi địa đới là sự thay đổi có tính quy luật của có tính quy luật của các thành phần địa lí các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ Xích theo vĩ độ (từ Xích đạo về hai cực). đạo về hai cực).  Dạng cầu của Trái Đất làm cho góc chiếu của tia sáng Mặt Trời tới bề mặt đất thay đổi từ Xích đạo về hai cực, vì vậy lượng bức xạ Mặt Trời mà mặt đất nhận được cũng thay đổi theo.  Bức xạ Mặt Trời là nguồn gốc và động lực của nhiều hiện tượng và quá trình tự nhiên ở bề mặt đất. Vì thế, sự phân bố theo đới và lượng bức xạ Mặt Trời đã gây ra tính địa dới của nhiều thành phần và cảnh quan địa lí trên Trái Đất . Quy luật địa đới I 1. Khái niệm  Nguyên nhân Quy luật địa đới I 2. Biểu hiện của quy luật Quan sát hình 12.1; hình 14.1; hình 19.1 và 19.2 kết hợp với nội dung SGK và kiến thức đã học:  Đọc tên các vành đai nhiệt, các đới khí hậu, vành đai khí áp trên Trái Đất?  Nhận xét – giải thích sự thay đổi của thổ nhưỡng, sinh vật từ Xích đạo về hai cực? Hình 12.1 Hình 14.1 Hình 19.1 Hình 19.2 Quy luật địa đới I 2. Biểu hiện của quy luật a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất Trên Trái Đất có 7 vòng đai nhiệt:  Vòng đai nóng nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20 0 C của hai bán cầu (khoảng giữa 30 0 B và 30 0 N)  Hai vòng đai ôn hoà ở hai bán cầu nằm giữa đường đẳng nhiệt năm +20 0 C và đường đẳng nhiệt +10 0 C của tháng nóng nhất.  Hai vòng đai lạnh ở các vĩ độ cận cực của hai bán cầu, nằm giữa đường đẳng nhiệt +10 0 C và 0 0 C của tháng nóng nhất.  Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm đều dưới 0 0 C. Quy luật địa đới I 2. Biểu hiện của quy luật Trên Trái Đất có các đai khí áp sau:  Đai áp thấp Xích Đạo  Đai áp cao Cận chí tuyến  Đai áp thấp Ôn đới  Đai áp cao Cực đới. Trên Trái Đất có các đới gió sau:  Đới gió Mậu dịch  Đới gió Tây ôn đới  Đới gió Đông cực đới. ………………………… …… b. Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất. Quy luật địa đới I 2. Biểu hiện của quy luật c. Các đới khí hậu trên Trái Đất Quy luật địa đới I 2. Biểu hiện của quy luật d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật Có 10 nhóm đất Chính trên Trái Đất Có 10 kiểu thảm thực vật trên Trái Đất . Tiết 24 - Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới. Quy luật địa đới I Quy luật phi địa đới II 1. Khái niệm 2. Biểu hiện của quy luật 1. Khái niệm. rõ nét nhất của quy luật địa ô. Quy luật phi địa đới II 2. Biểu hiện của quy luật a. Quy luật địa ô  Kết luận: Các quy luật địa đới và phi địa đới không
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luat dia doi và phi dia doi, Quy luat dia doi và phi dia doi, Quy luat dia doi và phi dia doi

Bình luận về tài liệu quy-luat-dia-doi-va-phi-dia-doi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP