Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây

22 185 0 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 23:11

Hình học 9 Gi¸o viªn d¹y: nguyÔn tiÕn ®oµn Cho AB, CD lµ hai d©y cña ®.tr (O;R) KÎ OH AB; OK CD. a) AB > CD => So s¸nh OH víi OK? b) OH < OK =>So s¸nh AB víi CD? O D C K H B A R Biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đến hai dây, có thể so sánh độ dài của hai dây đó được không? 19 §3 TiÕt24 OH AB; OK CD. Cho AB và CD là hai dây (khác đường kính) của đường tròn (O; R). Gọi OH, OK theo thứ tự là các khoảng cách từ O đến AB, CD. Chứng minh rằng : 1. Bài toán OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 GT KL Cho (0; R). D©y AB, CD ≠ 2R OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 O D C K H B A R 18 Đ3 Tiết24 17 1. Bi toỏn OH AB; OK CD. GT KL Cho(0; R). Dây AB, CD 2R OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 áp dụng địng lí Pi- ta - go ta có: OH 2 + HB 2 = OB 2 = R 2 OK 2 + KD 2 = OD 2 = R 2 OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Chứng minh => Chú ý: Kết luận của bài toán trên vẫn đúng nếu một dây là đư ờng kính hoặc hai dây là đường kính. O D C K H B A R Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK-100) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy ?1 a) Hng dn OH = OK OH 2 = OK 2 HB 2 = KD 2 HB = KD AB = CD nh lớ đ.kính vuông góc với dây B.toán: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 cm a) Theo đnh lớ đk vuông góc với dây AB = CD => HB = KD => HB 2 = KD 2 Theo B.toán1: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 => OH 2 = OK 2 => OH = OK Tiết 24 16 H y sử dụng kết quả của bài toán ở ã mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy H y sử dụng kết quả của bài toán ở ã mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. ?1 Cm Qua câu a ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? Tiết 24 15 Trong một đường tròn: Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm Theo đnh lớ đk vuông góc với dây AB = CD => HB = KD => HB 2 = KD 2 Theo B.toán1: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 => OH 2 = OK 2 => OH = OK a) Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy ?1 cm Theo đnh lớ đk vuông góc với dây AB = CD => HB = KD => HB 2 = KD 2 Theo B.toán: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 => OH 2 = OK 2 => OH = OK a) b/ Ta có: OH = OK => OH 2 = OK 2 Theo B.toán: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 HB 2 = KD 2 => HB = KD=> AB = CD Qua câu b ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? Tiết 24 14 H y sử dụng kết quả của bài toán ở ã mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. Trong một đường tròn: Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau .lý1: AB =CD OH = OK O . K C D A B h Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK Bài tập: Chọn đáp án đúng. D C B A O H K a, Trong hình, cho OH = OK, AB = 6cm CD bằng: 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy A: 3cm B: 6cm C: 9cm D: 12cm Tiết 24 13 Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK Bài tập: Chọn đáp án đúng. D C B A O H K a, Trong hình, cho OH = OK, AB = 6cm CD bằng: 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy A: 3cm B: 6cm C: 9cm D: 12cm Hoan hụ, bn ó tr li ỳng Tiết 24 12 Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK Bài tập: Chọn đáp án đúng. D C B A O H K K O D C B A H a, Trong hình, cho OH = OK, AB = 6cm CD bằng: b, Trong hình, cho AB = CD, OH = 5cm OK bằng: 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy B: 6cm A: 3cm B: 4cm C: 5cm D: 6cm Hoan hụ, bn ó tr li ỳng Tiết 24 11 A: 3cm C: 9cm D: 12cm . 2 > KD 2 => HB > KD => AB > CD (đ.kính dây) Qua câu b, ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? Dây nào gần tâm. hai dây của một đ. tròn: Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn Qua câu a) ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? a) Nếu AB >
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây, Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây, Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây

Bình luận về tài liệu lien-he-giua-day-khoang-cach-tu-tam-den-day

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP