Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây

Aristarchus
Aristarchus(11472 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 164
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 23:11

Mô tả: Hình học 9 Gi¸o viªn d¹y: nguyÔn tiÕn ®oµn Cho AB, CD lµ hai d©y cña ®.tr (O;R) KÎ OH AB; OK CD. a) AB > CD => So s¸nh OH víi OK? b) OH < OK =>So s¸nh AB víi CD? O D C K H B A R Biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đến hai dây, có thể so sánh độ dài của hai dây đó được không? 19 §3 TiÕt24 OH AB; OK CD. Cho AB và CD là hai dây (khác đường kính) của đường tròn (O; R). Gọi OH, OK theo thứ tự là các khoảng cách từ O đến AB, CD. Chứng minh rằng : 1. Bài toán OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 GT KL Cho (0; R). D©y AB, CD ≠ 2R OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 O D C K H B A R 18 Đ3 Tiết24 17 1. Bi toỏn OH AB; OK CD. GT KL Cho(0; R). Dây AB, CD 2R OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 áp dụng địng lí Pi- ta - go ta có: OH 2 + HB 2 = OB 2 = R 2 OK 2 + KD 2 = OD 2 = R 2 OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Chứng minh => Chú ý: Kết luận của bài toán trên vẫn đúng nếu một dây là đư ờng kính hoặc hai dây là đường kính. O D C K H B A R Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK-100) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy ?1 a) Hng dn OH = OK OH 2 = OK 2 HB 2 = KD 2 HB = KD AB = CD nh lớ đ.kính vuông góc với dây B.toán: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 cm a) Theo đnh lớ đk vuông góc với dây AB = CD => HB = KD => HB 2 = KD 2 Theo B.toán1: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 => OH 2 = OK 2 => OH = OK Tiết 24 16 H y sử dụng kết quả của bài toán ở ã mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy H y sử dụng kết quả của bài toán ở ã mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. ?1 Cm Qua câu a ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? Tiết 24 15 Trong một đường tròn: Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm Theo đnh lớ đk vuông góc với dây AB = CD => HB = KD => HB 2 = KD 2 Theo B.toán1: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 => OH 2 = OK 2 => OH = OK a) Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy ?1 cm Theo đnh lớ đk vuông góc với dây AB = CD => HB = KD => HB 2 = KD 2 Theo B.toán: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 => OH 2 = OK 2 => OH = OK a) b/ Ta có: OH = OK => OH 2 = OK 2 Theo B.toán: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 HB 2 = KD 2 => HB = KD=> AB = CD Qua câu b ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? Tiết 24 14 H y sử dụng kết quả của bài toán ở ã mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. Trong một đường tròn: Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau .lý1: AB =CD OH = OK O . K C D A B h Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK Bài tập: Chọn đáp án đúng. D C B A O H K a, Trong hình, cho OH = OK, AB = 6cm CD bằng: 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy A: 3cm B: 6cm C: 9cm D: 12cm Tiết 24 13 Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK Bài tập: Chọn đáp án đúng. D C B A O H K a, Trong hình, cho OH = OK, AB = 6cm CD bằng: 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy A: 3cm B: 6cm C: 9cm D: 12cm Hoan hụ, bn ó tr li ỳng Tiết 24 12 Đ3 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK Bài tập: Chọn đáp án đúng. D C B A O H K K O D C B A H a, Trong hình, cho OH = OK, AB = 6cm CD bằng: b, Trong hình, cho AB = CD, OH = 5cm OK bằng: 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy B: 6cm A: 3cm B: 4cm C: 5cm D: 6cm Hoan hụ, bn ó tr li ỳng Tiết 24 11 A: 3cm C: 9cm D: 12cm . 2 > KD 2 => HB > KD => AB > CD (đ.kính dây) Qua câu b, ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? Dây nào gần tâm. hai dây của một đ. tròn: Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn Qua câu a) ta thấy có quan hệ gì giữa 2 dây và khoảng cách từ tâm tới 2 dây? a) Nếu AB >

— Xem thêm —

Xem thêm: Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây, Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây, Liên hệ giữa dây & khoảng cách từ tâm đến dây

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lien-he-giua-day-khoang-cach-tu-tam-den-day

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.73421287536621 s. Memory usage = 18.57 MB