Biên bản chấm SKKN

4 905 8
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:12

Phòng GD & Đt Yên Định cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Trờng TH Định Tăng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên bản họp hội đồng khoa học đánh giá SKKN dạy học Năm 2009 - 2010 Hội đồng khoa học tiến hành làm việc vào hồi 7giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2010. Địa điểm: Văn phòng trờng Tiểu học Định Tăng. Thành phần: Hiệu trởng - Phó hiệu trởng - Các tổ trởng chuyên môn các khối. Tổng số: 9 Đ/c. Có mặt: 9 Đ/c. Chủ toạ: Nguyễn Tuấn Dũng Th ký: Lê Văn Thạo Nội dung 1. Hội đồng khoa học nghe ông Nguyễn Tuấn Dũng thông qua tiêu chuẩn đánh giá SKKN dạy học, nêu rõ yêu cầu, mục đích, thang điểm của từng đề mục cho tất cả các thành viên nắm đợc. 2. Thông báo số lợng SKKN dạy học: Tổng số tham gia: 28 SKKN. 3. Hội đồng khoa học tiến hành phân công các thành viên kiểm tra rà soát đối chiếu các tiêu chuẩn qui định cho từng đề mục và phân công nh sau: Khối 1: Đ/c Lu Thị Cảnh Khối 2: Đ/c Lê Thị Dậu Khối 3: Đ/c Lê Thị Hơng Khối 4: Đ/c Nguyễn Hoàng Thắng Khối 5: Đ/c Nguyễn Thị Giang 4.Tổng hợp đánh giá kết quả thành viên đợc phân công: Hội đồng tiến hành đánh giá và thống nhất kết luận và công nhận xếp loại SKKN có ( danh sách trích ngang kem theo). Kết quả: Loại A cấp trờng gồm: 6 SKKN. Loại B cấp trờng gồm :22 SKKN. 5. Hội đồng khoa học làm biên bản này đề nghị các cấp công nhận những nội dung nêu trên trong năm học: 2009 - 2010. +ý kiến biểu quyết: 9/9 Đ/c ( 100%) tán thành. Hội đồng bế mạc vào hồi: 10 giờ 45 phút cùng ngày. Th ký Phụ trách chuyên môn Chủ toạ Lê Văn Thạo Lê văn Oai Nguyễn Tuấn Dũng Các thành viên: 1. Lu Thị Cảnh 2. Lê Thị Dậu 3. Lê Thị Hơng 4. Nguyễn Hoàng Thắng 5. Nguyễn Thị Giang Phòng GD & Đt Yên Định cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Trờng TH Định Tăng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tổ: 1-2-3 Biên bản họp tổ đánh giá SKKN dạy học Năm 2009 - 2010 Tổ khối 1-2-3 tiến hành làm việc vào hồi 7giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2010. Địa điểm: Văn phòng trờng Tiểu học Định Tăng. Thành phần: - Tổ trởng chuyên môn và các thành viên trong Tổ khối 1-2-3. Tổng số: 17 Đ/c. Có mặt: 17 Đ/c. Chủ toạ: Lê Thị Hơng Th ký: Lê Thị Dậu Nội dung 1. Toàn thành viên trong tổ nghe Đ/c Lê Thị Hơng thông qua tiêu chuẩn đánh giá SKKN dạy học, nêu rõ yêu cầu, mục đích, thang điểm của từng đề mục cho tất cả các thành viên nắm đợc. 2. Thông báo số lợng SKKN dạy học của tổ: Tổng số tham gia: 17 SKKN. 3. Tổ tiến hành phân công các thành viên kiểm tra rà soát đối chiếu các tiêu chuẩn qui định cho từng đề mục và phân công nh sau: Khối 1: Đ/c Lu Thị Cảnh + GV khối Lớp1 Khối 2: Đ/c Lê Thị Dậu + GV khối Lớp 2 Khối 3: Đ/c Lê Thị Hơng + GV khối Lớp 3 4.Tổng hợp đánh giá kết quả thành viên đợc phân công: Tổ tiến hành đánh giá, thống nhất kết luận và công nhận xếp loại SKKN ( có danh sách trích ngang kèm theo.) Kết quả: Loại A gồm: 4 SKKN. Loại B gồm :13 SKKN. 5. Tổ làm biên bản này đề nghị Hội đồng khoa học trờng công nhận những nội dung nêu trên trong năm học: 2009 - 2010. +ý kiến biểu quyết: 17/17 Đ/c ( 100%) tán thành. Cuộc họp bế mạc vào hồi: 10 giờ 45 phút cùng ngày. Th ký Chủ toạ Lê Thị Dậu Lê Thị Hơng . loại SKKN có ( danh sách trích ngang kem theo). Kết quả: Loại A cấp trờng gồm: 6 SKKN. Loại B cấp trờng gồm :22 SKKN. 5. Hội đồng khoa học làm biên bản. và công nhận xếp loại SKKN ( có danh sách trích ngang kèm theo.) Kết quả: Loại A gồm: 4 SKKN. Loại B gồm :13 SKKN. 5. Tổ làm biên bản này đề nghị Hội đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản chấm SKKN, Biên bản chấm SKKN, Biên bản chấm SKKN

Bình luận về tài liệu bien-ban-cham-skkn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP