ke hoach phu dao hoc sinh yeu

2 468 3 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

THốNG NHấT NộI DUNG PHụ ĐạO HọC SINH YếU KhốI 4 Tháng Môn tiếng việt Môn toán 10 -Luyện tập cách viết hoa danh từ riêng. - Củng cố văn viết th - Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện . - Luyện tập phát tiển câu chuyện - Đọc viết số có nhiều chữ số - Tìm số trung bình cộng của nhiều số - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Nhận diện các góc : Góc vuông, góc nhọn, góc tù , góc bẹt 11 -Nhận biết từ loại ( danh từ, động từ, tính từ) - Lập dàn ý bài văn kể chuyện. - Luyện tập trao đổi ý kiến với ng- ời thân. - Mở rộng vốn từ : ý chí nghị lực -Thực hành vẽ các đờng thẳng (vuông góc, song song ) -Nhân 1 số với 1 tổng - dm 2 , cm 2 , m 2 . - Nhân với số có hai chữ số 12 - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật -Luyện tập miêu tả đồ vật -Luyện tập cách sử dụng các loại câu ( câu kể, câu hỏi ). -Luyện tập cách sử dụng các loại câu ( câu kể, câu hỏi ) vào mục đích khác. - Nhân với số có 3 chữ số - Chia cho số có hai chữ số - Chia cho số có 3 chữ số - Luyện tập kĩ năng nhân,chia 1 - Luyện tập xây dựng dàn bài văn miêu tả đồ vật. - Luyện tập về câu kể Ai làm gì ? - Luyện tập về giới thiệu địa ph- ơng - Mở rộng vốn từ : Tài năng - Củng cố các dấu hiệu chia hết - Nhận biết phân số - Các tính chất của phân số - Quy đồng mẫu số các phân số 2 - Cách sử dụng dấu câu ( dấu gạch ngang) - Luyện tập xây dựng dàn bài văn miêu tả cây cối . - Cách dựng đoạn trong bài văn miêu tả cây cối . - Luyên tập cách tìm chủ ngữ vị ngữ trong câu kể - Rút gọn phân số -So sánh hai phân số - Cộng hai phân số - Trừ hai phân số 3 -Luyên tập tóm tắt tin tức - Luyện tập xây dựng các phần trong bài văn miêu tả cây cối ( Mở bài, thân bài, kết bài, dựng đoạn ). - Luyện tập miêu tả cây cối - Phép nhân phân số - Phép chia phân số - Tìm phân số của một số Củng cố cộng trừ nhân chia phân số - Sửa cách dùng từ đặt câu trong bài văn miêu tả cây cối . 4+5 - . THốNG NHấT NộI DUNG PHụ ĐạO HọC SINH YếU KhốI 4 Tháng Môn tiếng việt Môn toán 10 -Luyện tập cách viết hoa danh
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach phu dao hoc sinh yeu, ke hoach phu dao hoc sinh yeu, ke hoach phu dao hoc sinh yeu

Bình luận về tài liệu ke-hoach-phu-dao-hoc-sinh-yeu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP