ke hoach phu dao hoc sinh yeu

James Goodnight
James Goodnight(11523 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 446
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Mô tả: THốNG NHấT NộI DUNG PHụ ĐạO HọC SINH YếU KhốI 4 Tháng Môn tiếng việt Môn toán 10 -Luyện tập cách viết hoa danh từ riêng. - Củng cố văn viết th - Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện . - Luyện tập phát tiển câu chuyện - Đọc viết số có nhiều chữ số - Tìm số trung bình cộng của nhiều số - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Nhận diện các góc : Góc vuông, góc nhọn, góc tù , góc bẹt 11 -Nhận biết từ loại ( danh từ, động từ, tính từ) - Lập dàn ý bài văn kể chuyện. - Luyện tập trao đổi ý kiến với ng- ời thân. - Mở rộng vốn từ : ý chí nghị lực -Thực hành vẽ các đờng thẳng (vuông góc, song song ) -Nhân 1 số với 1 tổng - dm 2 , cm 2 , m 2 . - Nhân với số có hai chữ số 12 - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật -Luyện tập miêu tả đồ vật -Luyện tập cách sử dụng các loại câu ( câu kể, câu hỏi ). -Luyện tập cách sử dụng các loại câu ( câu kể, câu hỏi ) vào mục đích khác. - Nhân với số có 3 chữ số - Chia cho số có hai chữ số - Chia cho số có 3 chữ số - Luyện tập kĩ năng nhân,chia 1 - Luyện tập xây dựng dàn bài văn miêu tả đồ vật. - Luyện tập về câu kể Ai làm gì ? - Luyện tập về giới thiệu địa ph- ơng - Mở rộng vốn từ : Tài năng - Củng cố các dấu hiệu chia hết - Nhận biết phân số - Các tính chất của phân số - Quy đồng mẫu số các phân số 2 - Cách sử dụng dấu câu ( dấu gạch ngang) - Luyện tập xây dựng dàn bài văn miêu tả cây cối . - Cách dựng đoạn trong bài văn miêu tả cây cối . - Luyên tập cách tìm chủ ngữ vị ngữ trong câu kể - Rút gọn phân số -So sánh hai phân số - Cộng hai phân số - Trừ hai phân số 3 -Luyên tập tóm tắt tin tức - Luyện tập xây dựng các phần trong bài văn miêu tả cây cối ( Mở bài, thân bài, kết bài, dựng đoạn ). - Luyện tập miêu tả cây cối - Phép nhân phân số - Phép chia phân số - Tìm phân số của một số Củng cố cộng trừ nhân chia phân số - Sửa cách dùng từ đặt câu trong bài văn miêu tả cây cối . 4+5 - . THốNG NHấT NộI DUNG PHụ ĐạO HọC SINH YếU KhốI 4 Tháng Môn tiếng việt Môn toán 10 -Luyện tập cách viết hoa danh

— Xem thêm —

Xem thêm: ke hoach phu dao hoc sinh yeu, ke hoach phu dao hoc sinh yeu, ke hoach phu dao hoc sinh yeu

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-phu-dao-hoc-sinh-yeu

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.219987154007 s. Memory usage = 18.45 MB