Mĩ thuật: Bài vẽ có hai hoặc 3 vật mẫu

10 242 0 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 1 LỚP 5A Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 2 Chào mừng qúy thầy cô Chào mừng qúy thầy cô về dự giờ thăm lớþ về dự giờ thăm lớþ Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 3 Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 4 Thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2009 Mỹ thuật Kiểm tra dụng cụ Kiểm tra bút chì, màu, tẩy, vở, KIỂM TRA BÀI CŨ : VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY TẾT HOẶC LỄ HỘI Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 5 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2009 Mỹ thuật VẼ THEO MẪU: MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU Các em hãy quan sát vật mẫu nhận xét: - Tỉ lệ chung của mẫu: - Vị trí các vật mẫu - Hình dáng, màu sắc, đặc điểm - So sánh tỉ lệ giữa các vật mẫu - So sánh tỉ lệ giữa các bộ phận, của từng vật mẫu? - So sánh độ đậm, nhạt Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 6 Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 7 Cách v : ẽ - Quan sát kĩ mẫu. - - Phác khung hình chung và khung hình riêng của mẫu. - Tìm tỉ lệ các bộ phận- - Vẽ phác hình dáng chung của mẫu. - Vẽ chi tiết và hoàn chỉnh hình. - Tìm độ đậm nhạt, phác mảng và vẽ. Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 8 Học sinh thực hành Học sinh thực hành  Học sinh vẽ vào vở tập vẽ. Học sinh vẽ vào vở tập vẽ.  GIÁO VIÊN CHẤM VỞ GIÁO VIÊN CHẤM VỞ Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 9  + Hình dáng cái cặp sách.  + Cách trang trí, cách vẽ màu. TRÒ CHƠI:Thi vẽ nhanh cái lọ hoa. Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 10 . TẾT HOẶC LỄ HỘI Nguyễn Đức Hạnh thực hi ện 5 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2009 Mỹ thuật VẼ THEO MẪU: MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU Các em hãy quan sát vật. hãy quan sát vật mẫu nhận xét: - Tỉ lệ chung của mẫu: - Vị trí các vật mẫu - Hình dáng, màu sắc, đặc điểm - So sánh tỉ lệ giữa các vật mẫu - So sánh tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mĩ thuật: Bài vẽ có hai hoặc 3 vật mẫu, Mĩ thuật: Bài vẽ có hai hoặc 3 vật mẫu, Mĩ thuật: Bài vẽ có hai hoặc 3 vật mẫu

Bình luận về tài liệu mi-thuat-bai-ve-co-hai-hoac-3-vat-mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP