Cờ tướng: Thuận pháo và nghịch pháo

N.A.T
N.A.T(331 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 477
0
Tải xuống 5,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 297 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 10:10

Mô tả: Cờ tướng Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 1 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 2 21/12/2012 THUẬN PHÁO VÀ NGHỊCH PHÁO THUẬN PHÁO CƠ BẢN NGHỊCH PHÁO CƠ BẢN THUẬN PHÁO NÂNG CAO NGHỊCH PHÁO NÂNG CAO Ngày cập nhật :21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 3 21/12/2012 Bàn cờ đươc ký hiệu như kiểu cờ Vua IHGFEDCBA O IHGFEDCBA 1 IHGFEDCBA 2 IHGFEDCBA 3 IHGFEDCBA 4 IHGFEDCBA 5 IHGFEDCBA 6 IHGFEDCBA 7 IHGFEDCBA 8 IHGFEDCBA 9 Vd : H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng ) H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng) ! : ký hiệu ăn quân PHẦN : THUẬN PHÁO Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 4 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 5 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 6 21/12/2012 G2: phương án thêm : X2.5 phối hợp P8.2 + X9.1 đối Hoành xa X9.1 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 7 21/12/2012 PHẦN : NGHỊCH PHÁO Thiếu liệt pháo đánh đại liệt pháo cuộc Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 8 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 9 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 10 21/12/2012 CHƯƠNG 1: HOÀNH XA PHÁ TRỰC XA PHẦN A : PHƯƠNG ÁN BỎ MÃ ĐÁNH TRUNG LỘ . Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 2 21/12/2012 THUẬN PHÁO VÀ NGHỊCH PHÁO THUẬN PHÁO CƠ BẢN NGHỊCH PHÁO CƠ BẢN THUẬN PHÁO NÂNG CAO NGHỊCH PHÁO NÂNG CAO Ngày cập nhật :21/12/2012. H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng ) H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng) ! : ký hiệu ăn quân PHẦN : THUẬN PHÁO Tác giả :Nguyễn Trang Huy

— Xem thêm —

Xem thêm: Cờ tướng: Thuận pháo và nghịch pháo , Cờ tướng: Thuận pháo và nghịch pháo

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu co-tuong-thuan-phao-va-nghich-phao

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.19683289527893 s. Memory usage = 18.57 MB