Cờ tướng: Thuận pháo và nghịch pháo

N.A.T
N.A.T(332 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 116
0
Tải xuống 5,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 297 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 10:10

Mô tả: Cờ tướng Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 1 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 2 21/12/2012 THUẬN PHÁO VÀ NGHỊCH PHÁO THUẬN PHÁO CƠ BẢN NGHỊCH PHÁO CƠ BẢN THUẬN PHÁO NÂNG CAO NGHỊCH PHÁO NÂNG CAO Ngày cập nhật :21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 3 21/12/2012 Bàn cờ đươc ký hiệu như kiểu cờ Vua IHGFEDCBA O IHGFEDCBA 1 IHGFEDCBA 2 IHGFEDCBA 3 IHGFEDCBA 4 IHGFEDCBA 5 IHGFEDCBA 6 IHGFEDCBA 7 IHGFEDCBA 8 IHGFEDCBA 9 Vd : H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng ) H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng) ! : ký hiệu ăn quân PHẦN : THUẬN PHÁO Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 4 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 5 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 6 21/12/2012 G2: phương án thêm : X2.5 phối hợp P8.2 + X9.1 đối Hoành xa X9.1 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 7 21/12/2012 PHẦN : NGHỊCH PHÁO Thiếu liệt pháo đánh đại liệt pháo cuộc Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 8 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 9 21/12/2012 Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 10 21/12/2012 CHƯƠNG 1: HOÀNH XA PHÁ TRỰC XA PHẦN A : PHƯƠNG ÁN BỎ MÃ ĐÁNH TRUNG LỘ . Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332 2 21/12/2012 THUẬN PHÁO VÀ NGHỊCH PHÁO THUẬN PHÁO CƠ BẢN NGHỊCH PHÁO CƠ BẢN THUẬN PHÁO NÂNG CAO NGHỊCH PHÁO NÂNG CAO Ngày cập nhật :21/12/2012. H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng ) H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng) ! : ký hiệu ăn quân PHẦN : THUẬN PHÁO Tác giả :Nguyễn Trang Huy

— Xem thêm —

Xem thêm: Cờ tướng: Thuận pháo và nghịch pháo , Cờ tướng: Thuận pháo và nghịch pháo

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.247323036194 s. Memory usage = 17.56 MB