Ngo Quyen - Chien thang Bach Dang

11 130 0 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

1. KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ?. - Do chính sách cai trị tàn bạo của giặc đối với nhân dân ta. 2. Thời gian và địa điểm khởi nghĩa của hai Bà ? - Vào đầu mùa Xuân năm 40 tại cửa sông Hát ( Hát môn – Hà Tây ). 3. Kết quả cuộc khởi nghĩa ra sao ? - Trong vòng một tháng, hai Bà đã đánh tan quân xâm lược , đuổi chúng ra khỏi đất nước ta. Sau đó, hai Bà lên ngôi vua và đóng đô ở Mê Linh. LỊCH SỬ- LỚP 4 Thực hiện : MAI TÂM BÀI 5 Giới thiệu vài nét về tiểu sử NGÔ QUYỀN • Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm ( thi xã Sơn Tây – Hà Tây ).Ông là người có tài theo giúp Dương Đình Nghệ và được Dương Đình Nghệ gả con gái cho. Khi Dương Đình Nghệ mất, Ngô Quyền trực tiếp nắm binh quyền . • Được tin quân Nam Hán kéo quân sang xâm lược nước ta, ông đã cho quân chuẩn bị đón đánh quân giặc. HOẠT ĐỘNG 1 ( LÀM VIỆC CÁ NHÂN ) - Mủi tiến công chính của quân Nam Hán - Mủi tiến công chính của quân Nam Hán do ai chỉ huy ? Chúng tấn công vào nước do ai chỉ huy ? Chúng tấn công vào nước ta bằng đường nào ? ta bằng đường nào ? - Mủi tiến công chính của quân Nam Hán - Mủi tiến công chính của quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy, chúng vượt do Hoằng Tháo chỉ huy, chúng vượt biển, ngược sông Bạch Đằng ( Quảng biển, ngược sông Bạch Đằng ( Quảng Bình ) tấn công vào nước ta. Bình ) tấn công vào nước ta. Trình bày lại quá trình chuẩn bị, diễn tiến và kết quả trận đánh giữa quân ta và giặc trên sông Bạch đằng ( trình bày theo yêu cầu trong phiếu làm việc ). THẢO LUẬN NHÓM Ngô Quyền đưa quân từ Ái Châu ra Tống Bình ( H. Nội ) Quân N. Hán tiến vào nước ta Tiến đánh quân N.Hán Quân ta Quân N. Hán Kế hoạch chuẩn bị giữa quân ta và giặc Diễn tiến trận đánh Kết Quả Quân ta Quân giặc Ngô Quyền cho quân đóng cọc nhọn khắp Lòng sông và cho quân mai phục sẵn suốt hai bên bờ sông. Khi thuỷ triều lên : Quân ta tấn công và giả thua rút lui. Khi thủy triều xuống : Quân ta ào ạt phản công cùng với quân hai bờ phục sẵn Quân ta đại thắng Hoằng Tháo cho thuyền giặc ào ạt tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Khi thuỷ triều lên : Quân giặc ào ạt tấn công. Khi thủy triều xuống : Thuyền giặc vỡ khi va cọc không tiến, lùi đựoc. Quân giặc đại Bại. H. Thào tử trận. Sau chiến thắng trên sông Bạch Đằng , Ngô Quyền đã làm gì ? Sau chiến thắng trên sông Bạch Đằng , Ngô Quyền xưng Vương và thành lập nhà Ngô, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài trên đất nước ta. HOẠT ĐỘNG 2 ( LÀM VIỆC CÁ NHÂN ) Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa gì đối với nước ta thời bấy giờ ? • Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt thời kỳ một nghìn năm dân ta sống dưới ách nô lệ của triều đình phong kiến phía Bắc. Mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc. . của Hai Bà Trưng ?. - Do chính sách cai trị tàn bạo của giặc đối với nhân dân ta. 2. Thời gian và địa điểm khởi nghĩa của hai Bà ? - Vào đầu mùa Xuân năm. ? - Trong vòng một tháng, hai Bà đã đánh tan quân xâm lược , đuổi chúng ra khỏi đất nước ta. Sau đó, hai Bà lên ngôi vua và đóng đô ở Mê Linh. LỊCH SỬ-
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngo Quyen - Chien thang Bach Dang, Ngo Quyen - Chien thang Bach Dang, Ngo Quyen - Chien thang Bach Dang

Bình luận về tài liệu ngo-quyen-chien-thang-bach-dang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP