• Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Ngày soạn : 10 / 11/ 2010 Ngày dạy: 12 / 11 / 2010 Câu 1: Khi nhúng vật vào trong chất lỏng rồi buông tay ra thì vật sẽ chìm, nổi khi nào? KIỂM TRA BÀI CỦ Câu 2: Cho một vật có khối lượng 5kg và có thể tích 0,05 để vào trong nước. Hỏi vật đó chìm hay nổi? Biết d nước = 10 000 (N/ ) 3 m 3 m Câu 3: một đoạn đường dài 120 km xe đi mất 3 giờ. Hỏi vận tốc trung bình của xe là bao nhiêu? KIỂM TRA BÀI CỦ Câu2: Tóm tắt Biết: m = 5kg V = 0,05 d = 10 000 Tính: p, F = ? (N) N/ 3 m Giải: Trọng lượng của vật là: P = 10 m = 10 X 5 = 50 (N) Lực đẩy của nước tác dụng lên vật là: F = d X V = 10 000 X 0,05 = 500 (N) Kết luận: F > P nên vật nổi trên mặt nước. Câu 1: F > P thì vật sẽ nổi F < P thì vật sẽ chìm F = P thì vật sẽ lơ lững Câu 3: Biết: S = 120 km t = 3h Tính: v = ? (km/h) Giải: Vận tốc của xe là: V = S/t = 120/ 3 = 40 (km/h) Đáp số: v = 40 (km/h) 3 m Baøi 13 Baøi 13 (ti (ti t ế t ế 15) 15) Baøi 13 Baøi 13 (ti (ti t ế t ế 15) 15) Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC -> Người lực só không thực hiện công cơ học Khi nào có công cơ học? -> Lực kéo con ngựa đã thực hiện công cơ học C1: Có công cơ học khi có lực tác dụng làm vật chuyển dời 1.Nhận xét 2. Kết luận Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC Chỉ có công cơ học khi có ………… tác dụng vào vật và làm cho vật …………………………… Công Công cơ học gọi tắt là …………… Quãng đường vật dòch chuyển Lực tác dụng vào vật Lực chuyển dời Công C3: Trường hợp nào có công cơ học 3. Vận dụng Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC A.Người thợ mỏ đang đẩy cho xe gòng chở than chuyển động B. Học sinh đang ngồi học bài C. Máy xúc đất đang làm việc D. Người lực só đang nâng tạ lên A Lực kéo đầu tàu sinh công 3. Vận dụng Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC C4: Lực nào thực hiện công cơ học Lực hút trái đất P Lực kéo của người công nhân F C B S Baøi 13: COÂNG CÔ HOÏC Công cơ học được tính theo công thức nào? . Người lực só không thực hiện công cơ học Khi nào có công cơ học? -> Lực kéo con ngựa đã thực hiện công cơ học C1: Có công cơ học khi có lực tác dụng làm. công cơ học Lực hút trái đất P Lực kéo của người công nhân F C B S Baøi 13: CO NG CÔ HOÏC Công cơ học được tính theo công thức nào? F C B S A=F.s F lực
- Xem thêm -

Xem thêm: CONG CO HOC, CONG CO HOC, CONG CO HOC

Bình luận về tài liệu cong-co-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP