bai 10. canh khuya ram thang rieng

22 96 0
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Trên bàn Bác chúng con không thắp nến Đã có vầng trăng ôm ấp quanh Người Bác yêu trăng như yêu một cuộc đời Trong thơ Bác trăng với hoa là bạn I. Đọc - tìm hiểu chung Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 1. Tác giả: (1890 - 1969) - Là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. - Là một danh nhân văn hoá thế giới - một nhà văn, nhà thơ lớn. Phong cách thơ: giản dị mà hàm súc, cổ điển mà hiện đại Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) Cảnh khuya Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà I. Đọc - tìm hiểu chung Hồ Chí Minh 1. Tác giả: (1890 - 1969) 2. Tác phẩm: Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên; Yên ba thâm xứ đàm quân sự, Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. Dịch nghĩa: Đêm nay, đêm rằm tháng giêng, trăng đúng lúc tròn nhất , Sông xuân, nước xuân tiếp giáp với trời xuân; Nơi sâu thẳm mịt mù khói sóng bàn việc quân, Nửa đêm quay về trăng đầy thuyền. Dịch thơ: Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) Phiên âm: Rằm xuân lồng lộng trăng soi, Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân; Giữa dòng bàn bạc việc quân, Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. (Xuân Thuỷ dịch) Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) I. Đọc - tìm hiểu chung Hồ Chí Minh 1. Tác giả: (1890 - 1969) 2. Tác phẩm: a. Hoàn cảnh sáng tác: Viết ở chiến khu Việt Bắc, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. - Cảnh khuya (1947) - Rằm tháng giêng (1948) Việt Bắc I. §äc - t×m hiÓu chung Hå ChÝ Minh 1. T¸c gi¶: (1890 - 1969) 2. T¸c phÈm: a. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: Ti t 45:ế C¶nh khuya & R»m th¸ng giªng ( Hå ChÝ Minh) Suèi Lª - nin (Cao B»ng) Hang P¾c Bã (Cao B»ng) B¸c Hå lµm viÖc ë chiÕn khu ViÖt B¾c Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) I. Đọc - tìm hiểu chung Hồ Chí Minh 1. Tác giả: (1890 - 1969) 2. Tác phẩm: a. Hoàn cảnh sáng tác: Viết ở chiến khu Việt Bắc, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cảnh khuya Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên; Yên ba thâm xứ đàm quân sự, Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. Phiên âm: Dịch thơ: Rằm xuân lồng lộng trăng soi, Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân; Giữa dòng bàn bạc việc quân, Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. b. Thể loại: Thơ thất ngôn tứ tuyệt. Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) I. Đọc - tìm hiểu chung Hồ Chí Minh 1. Tác giả: (1890 - 1969) 2. Tác phẩm: a. Hoàn cảnh sáng tác: Viết ở chiến khu Việt Bắc, trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. b. Thể loại: Thơ thất ngôn tứ tuyệt. c. Cấu trúc: 2 phần. Hai câu đầu: tả cảnh. Hai câu cuối: tả tình. Thơ thất ngôn tứ tuyệt. - Mỗi bài có 4 câu, mỗi câu 7 chữ. - Gieo vẫn ở cuối các câu 1,2,4. - Cấu trúc: khai, thừa, chuyển, hợp. - Nhịp thơ: nhịp 4/3. 2 phần Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) I. Đọc - tìm hiểu chung iI. Đọc - hiểu văn bản 1. Văn bản Cảnh khuya Tiếng suối trong tiếng hát xa Trăng cổ thụ bóng hoa a. Hai câu thơ đầu. Tiếng suối Trăng, cổ thụ, hoa So sánh như Trong trẻo, gần gũi, ấm áp Điệp từ Tiểu đối Quấn quýt, lung linh, huyền ảo. Gần gũi, huyền ảo, sống động, tràn ngập ánh trăng. lồng lồng Cảnh rừng núi đêm khuya . Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) Cảnh khuya Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Cảnh khuya như vẽ. rừng núi đêm khuya Ti t 45: Cảnh khuya & Rằm tháng giêng ( Hồ Chí Minh) I. Đọc - tìm hiểu chung iI. Đọc - hiểu văn bản 1. Văn bản Cảnh khuya a. Hai
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 10. canh khuya ram thang rieng, bai 10. canh khuya ram thang rieng, bai 10. canh khuya ram thang rieng

Bình luận về tài liệu bai-10-canh-khuya-ram-thang-rieng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP