Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

16 177 9
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

kiểm tra Bài cũ + Tệp là gì? + Nêu 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong HĐH Windows Tệp (tập tin): Là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do Hệ điều hành quản lý. Mỗi tệp có một tên để truy cập Máy tính gồm có những bộ phận nào?Em Máy tính gồm có những bộ phận nào?Em hãy kể ra. hãy kể ra. Màn hình Bàn phím Chuột Loa Các thiết bị khác CPU PHẢI CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. 1. Nạp hệ điều hành. ? Hệ điều hành của máy tính thường được chứa ở bộ nhớ nào? A. Bộ nhớ trong. B. Bộ nhớ ngoài. Kiến thức cũ. ? Hệ điều hành của máy tính thường được chứa ở bộ nhớ ngoài nào? Đĩa cứng Đĩa mềm Đĩa CD Đĩa flash Kiến thức cũ. ? Muốn hệ điều hành hoạt động được thì hệ điều hành phải được nạp vào bộ nhớ nào? Kiến thức cũ. ? Đây là bộ nhớ nào? Bộ nhớ ……. là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lý.  trong ? Muốn hệ điều hành hoạt động được thì hệ điều hành phải được nạp vào bộ nhớ nào? Bộ nhớ ROM Bộ nhớ RAM Kiến thức cũ. Ghi bài Sơ đồ minh họa hoạt động của việc nạp hệ điều hành. Bật nguồn Kiểm tra bộ nhớ trong và các thiết bị đang kết nối với máy tính. Power Rom Ram Bộ nhớ ngoài Tìm kiếm chương trình khởi động trên bộ nhớ ngoài. Nạp những môđun cần thiết để hệ điều hành có thể hoạt động. Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. 1. 1. Nạp hệ Nạp hệ điều hành điều hành -Để làm việc được với máy tính Hệ điều hành phải được nạp vào bộ nhớ trong. - Muốn nạp hệ điều hành ta cần : + Có đĩa khởi động - đĩa chứa các chương trình phục vụ việc nạp hệ điều hành +Thực hịên một trong các thao tác sau: C1: Bật nguồn (Nhấn nút Power) C2: Nhấn nút Reset C3: Nhấn đồng thời 3 phím: Ctrl+Alt+Delete Bi 12. Giao tip vi h iu hnh. 1. 1. N¹p hÖ N¹p hÖ ®iÒu hµnh ®iÒu hµnh Thông thường để nạp hệ điều hành, máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự trên ổ đĩa cứng C , ổ đĩa mềm A, ổ đĩa CD. Tuy nhiên người dùng có thể thay đổi trình tự tìm kiếm tuỳ vào thiết lập trong máy tính Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. . để hệ điều hành có thể hoạt động. Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. 1. 1. Nạp hệ Nạp hệ điều hành điều hành -Để làm việc được với máy tính Hệ điều hành. Loa Các thiết bị khác CPU PHẢI CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành. 1. Nạp hệ điều hành. ? Hệ điều hành của máy tính thường được chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành, Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành, Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

Bình luận về tài liệu bai-12-giao-tiep-voi-he-dieu-hanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP