Bài: Phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc 2

3 75 0 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trang 1 BÀI 3: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI Tiết 1: I. Mục đích yêu cầu: 1. Về kiến thức - Củng cố các giải và biện luận phương trình bậc 1 và bậc 2 một ẩn. - Hiểu được cách biến đổi phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối đơn giản về phương trình bậc 1 hoặc bậc 2 một ẩn. 2. Về kỹ năng - Nắm vững phương pháp đưa phương trình về dạng bậc nhất hoặc bậc 2 một ẩn. Từ đó, đưa ra được cách giải và biện luận phương trình có chứa tham số. 3. Về tư duy - Hiểu được các bước biến đổi để có thể giải được phương trình quy về bậc 1 và bậc 2 đơn giản. 4. Thái độ. - Cẩn thận chính xác - Biết được toán học có ứng dụng trong thực tế như thế nào II. Chuẩn bị - Cách giải và biện luận phương trình bậc 1 và bậc 2 theo tham số m - Giáo viên: Chuẩn bị hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi và bài tập. III.Phương pháp - Nêu vấn đề, vấn đáp thuyết trình gợi mở đi tới giải quyết vấn đề. IV. Hoạt động dạy học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ. Giải và biện luận phương trình: (2m+1)x – 3m – 2 = 0 (1) HS: * Xét a 0 2m 1 0 1 m b 0 3m 2 0 2 = + =   ⇔ ⇔ = −   ≠ − − ≠   Ta có (1)  0x = 1 2 ⇒ Phương trình vô nghiệm * Xét 1 m a 0 2m 1 0 2 2 b 0 3m 2 0 m 3  = −  = + =    ⇔ ⇔ ⇒    = − − =    = −   Vô lý * Xét a 0 ≠ ⇔ 2m + 1 1 0 m 2 ≠ ⇔ ≠ − Ta có (1) 3m 2 x 2m 1 + ⇔ = + Kết luận: Với 1 m 2 = − phương trình (1) vô nghiệm Với 1 m 2 ≠ − phương trình (1) có nghiệm 3m 2 x 2m 1 + = + GV: ? Nếu phương trình là: (2m+1)x-3m-2 = x+3 thì sẽ làm như thế nào? ? Nếu phương trình là: |(2m+1)x-3m-2 | = |x+3| thì sẽ làm như thế nào? Bùi Thị Hà Thu Trang 2 3. Bài mới Nội dung Hoạt động của thầy và trò 1. Phương trình dạng: |ax + b| = |cx + d| C1: Dùng định nghĩa f (x) g(x) f (x) g(x) f (x) g(x) =  = ⇔  = −  C2: Dùng phương pháp bình phương 2 vế đưa phương trình bậc 2 một ẩn GV: Ôn lại một số kiến thức về dấu giá trị tuyệt đối:  A A A  =  −  |A| ≥ 0  B 0 A B A B A B ≥   = ⇔ =     = −    A B A B A B =  = ⇔  = −  f (x) g(x) f (x) g(x) f (x) g(x) =  ⇒ = ⇔  = −  Ví dụ1 : Cho phương trình: |(2m+1)x-3m-2 | = |x+3| (2) a) Giải phương trình khi m = 0. HS: a) Với m = 0 ta có: x 2 x 3 (2) x 2 x 3 x 2 x 3 0x 5 Vô No 1 2x 1 x 2 − = +  ⇔ − = + ⇔  − = − −  = ⇒   ⇔  = − ⇔ = −  Phương trình (2) có nghiệm là 1 x 2 = − b) Giải và biện luận phương trình theo tham số m. b) phương trình (2) tương đương với (2m 1)x 3m 2 x 3 (2m 1)x 3m 2 x 3 2mx 3m 5 0 (*) (2m 2)x 3m 1 0 (**) + − − = +   + − − = − −  − − =  ⇔  + − + =  Giải và biện luận (*) và (**) Xét TH1: 1 pt(*) Vô No a 0 m=0 3m 1 1 pt(**) x 2m 2 2   = ⇒ ⇔ −  ⇔ = = −  + TH2: 2 3m 5 pt(*) x 1 a 0 m=-1 2m pt(**) Vô No +  ⇔ = = −  = ⇒ ⇔   TH3: 1 2 1 2 a 0 m 0 5 a 0 m 1 m=- x=-3 9 3m 5 3m 1 x x 2m 2m 2   ≠ ≠    ≠ ⇔ ≠ − ⇔ ⇔     + − =   =  + Bùi Thị Hà Thu Nếu A ≥ 0 Nếu A< 0 Trang 3 TH4: 1 2 3m 5 m 0 x 2m m 1 3m 1 x 5 m 2m 2 9  +   ≠ =   ≠ − ⇔   −   =   ≠ −  +  Kết luận: c) Tìm giá trị của tham số m để phương trình (2) có 1 nghiệm HS: Trả lời nhanh Ví dụ 2:Giải phương trình x 2 +4x – 3|x+2|+4 = 0 Gợi ý: C1: Dùng định nghĩa C2: Đặt ẩn phụ HS: Tự làm • Củng cố: - Cách giải và biện luận phương trình: |ax + b| = |cx + d| - Giải phương trình chứa trị tuyệt đối đơn giản • Bài tập về nhà: 24-a; 27; 28 SGK Bùi Thị Hà Thu . SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI Tiết 1: I. Mục đích yêu cầu: 1. Về kiến thức - Củng cố các giải và biện luận phương trình bậc. bậc 1 và bậc 2 một ẩn. - Hiểu được cách biến đổi phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối đơn giản về phương trình bậc 1 hoặc bậc 2 một ẩn. 2. Về kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài: Phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc 2, Bài: Phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc 2, Bài: Phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc 2

Bình luận về tài liệu bai-phuong-trinh-quy-ve-bac-nhat-hoac-bac-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP