ong trang tha dieu

18 137 0 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 20:11

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n Anh VÒ dù giê m«n TËp ®äc – Líp 4A Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Ông Trạng thả diều Theo Trinh Đường Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Theo Trinh Đường Ông Trạng thả diều * Luyện đọc * Tìm hiểu bài Nguyễn Hiền, mảnh gạch vỡ, vi vút, chữ tốt văn hay. Trí nhớ lạ thường Nghe giảng nhờ Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. - nghe giảng nhờ Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Theo Trinh Đường Ông Trạng thả diều * Luyện đọc * Tìm hiểu bài Nguyễn Hiền, mảnh gạch vỡ, vi vút, chữ tốt văn hay. - Trí nhớ lạ thường - Nghe giảng nhờ - Trạng nguyên Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. * Luyện đọc Nguyễn Hiền, mảnh gạch vỡ, vi vút, chữ tốt văn hay. Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Theo Trinh Đường Ông Trạng thả diều 4. Tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên ? a, Tuổi trẻ tài cao. b, Có trí thì nên. c, Công thành danh toại. Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Theo Trinh Đường Ông Trạng thả diều * Tìm hiểu bài - Trí nhớ lạ thường - Nghe giảng nhờ - Trạng nguyên *Nội dung : Ca ngợi chú bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. * Luyện đọc Nguyễn Hiền, mảnh gạch vỡ, vi vút, chữ tốt văn hay. Nguyn Hin Trng nguyờn khi mi 13 tui. Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Theo Trinh Đường Ông Trạng thả diều Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Theo Trinh Đường Ông Trạng thả diều Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều. Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. . đom đóm vào trong. Nguyễn Hiền sinh năm 1234. Lên 6 - 7 tuổi đã nổi tiếng là thông minh và có trí nhớ lạ thường, một ngày có thể học thuộc 20 trang sách. đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều. Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.
- Xem thêm -

Xem thêm: ong trang tha dieu, ong trang tha dieu, ong trang tha dieu

Bình luận về tài liệu ong-trang-tha-dieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP