BAI 14: BA LAN KHANG CHIEN CHONG QUAN XAM LUOC MONG NGUYEN LAN III

34 380 4 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 19:11

l Þ C HS ö 7 Làm cầu nối thôn tính các nước phía nam Trung Quốc Cướp bóc tài nguyên. A B C Sai rồi ! Bạn thử lần nữa xem ! Chúc mừng bạn ! Giải quyết tình hình khó khăn trong nước. 1. Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n sau:. 1. Nhà Nguyên xâm lược Champa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Kiểm tra bài cũ Bn k phỏ gic. Chiêu đãi hiền tài. C A B ! Tic quỏ. Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Chọn người chỉ huy. 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 2. Vua Trn m hi ngh Bỡnh Than : Kim tra bi c Trần Quốc Tuấn. Trần Quang Khải. A B C Sai rồi ! Bạn thử lần nữa xem ! Chúc mừng bạn ! Trần Thái Tông 3. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau: 3. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ hai? Kiểm tra bài cũ III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ 3. Chiến thắng Bạch Đằng I. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258) II. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285) - Quyết tâm xâm lược và thống trị Đại Việt. Sau hai lÇn x©m l­îc ¹i ViÖt ®Òu thÊt b¹i, vua Nguyªn ®· Đ lµm gì ? 1.Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: * Âm mưu của nhà Nguyên: - Đình chỉ xâm lược Nhật Bản - Huy động một lực lượng quân sự mạnh đánh Đại Việt Nêu những điểm chứng tỏ nhà Nguyên quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba? - Quyết tâm xâm lược và thống trị Đại Việt. III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: * Âm mưu của nhà Nguyên: * Chuẩn bị của nhà Trần: - Đứng trước nguy cơ bị xâm lược nhà Trần khẩn trương chuẩn bị, tăng cường quân ở những nơi hiểm yếu nhất là vùng biên giới và vùng biển. “Không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường ” Câu nói “ Không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường” thể hiện điều gì? -Hốt Tất Liệt tỏ ra lo sợ sẽ bị thất bại “?”Đứng trước nguy cơ bị xâm lược nhà Trần đã làm gì? Hốt Tất Liệt - Đứng trước nguy cơ bị xâm lược nhà Trần khẩn trương chuẩn bị, tăng cường quân ở những nơi hiểm yếu nhất là vùng biên giới và vùng biển. III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) Trong lần xâm lược này, nhà Nguyên huy động hơn 30 vạn quân và nhiều danh tướng do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy. Ngoài ra còn có hàng trăm chiến thuyền, một đoàn thuyền lương chở hàng chục vạn thạch lương do tướng Trương Văn Hổ chỉ huy. Hốt Tất Liệt cũng căn dặn Thoát Hoan: “ Không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường”. 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: * Diễn biến: * Âm mưu của nhà Nguyên: * Chuẩn bị của nhà Trần: III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên( 1287-1288) 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt * Âm mưu của nhà Nguyên: * Diễn biến: Cuối tháng 12/1287 quân Nguyên tiến vào nước ta. +Cánh quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy vượt biên giới đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang rồi kéo về Vạn Kiếp. +Cánh quân thủy do Ô Mã Nhi chỉ huy theo đường biển tiến vào sông Bạch Đằng rồi tiến về Vạn Kiếp * Chuẩn bị của nhà Trần: III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) . của chiến thắng Vân Đồn? III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) Iii. Cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø ba chèng qu©n x©m l­îc. bị của nhà Trần: III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên(
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 14: BA LAN KHANG CHIEN CHONG QUAN XAM LUOC MONG NGUYEN LAN III, BAI 14: BA LAN KHANG CHIEN CHONG QUAN XAM LUOC MONG NGUYEN LAN III, BAI 14: BA LAN KHANG CHIEN CHONG QUAN XAM LUOC MONG NGUYEN LAN III

Bình luận về tài liệu bai-14-ba-lan-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-mong-nguyen-lan-iii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP