Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Hòn Cờ Hó
Hòn Cờ Hó(308 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 887
41
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 38 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 16:11

Mô tả: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng 03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 1KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNGI. Tài khoản sử dụngII. Phương pháp hạch toán1. Thanh toán bằng séc2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi (UNC)3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT)4. Thanh toán bằng thẻ thanh toán03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 2I. Tài khoản sử dụng* Tài khoản 4211 “Tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng trong nước”: đã trình bày nội dung ở chương II.* Tài khoản 454 “Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam”03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 3* Tài khoản 427 “Nhận ký quỹ bằng đồng Việt Nam”.- TK 4271 “Tiền ký gửi để đảm bảo thanh toán séc”.- TK 4272 “Tiền ký gửi để mở thư tín dụng”- TK 4273 “Tiền ký gửi để đảm bảo thanh toán thẻ”03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 4* Tài khoản 5012 “Thanh toán bù trừ giữa NH thành viên”* Tài khoản 5111 “Chuyển tiền đi năm nay”* Tài khoản 5112 “Chuyển tiền đến năm nay”* Tài khoản 5211 “Liên hàng đi năm nay”* Tài khoản 5212 “Liên hàng đến năm nay”* Tài khoản 1113 “Tiền gửi thanh toán tại NHNN bằng đồng Việt Nam”03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 5II. Phương pháp hạch toán1. Thanh toán bằng séc1.1. Nếu séc được thanh toán cùng NH* Nếu séc thanh toán bằng chuyển khoản:NH kiểm tra số dư tài khoản của người phát hành, nếu đủ số dư thì hạch toán:Nợ 4211 (Người phát hành)Có 4211, 2111 (Người thụ hưởng)03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 6* Nếu séc dùng lĩnh tiền mặt:Kiểm soát như trên và CMND của người lĩnh tiền mặt, đủ điều kiện thì hạch toán:Nợ 4211 (Người phát hành)Có 1011, …* Nếu séc có bảo chi thì thanh toán cho người thụ hưởng:Nợ 4211 Đơn vị phát hànhCó 4271 (Séc bảo chi)Nợ 4271 (Séc bảo chi)Có 4211, 2111, 1011, …03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 71.2. Nếu séc được thanh toán tại NH khác NH phát hành, có tham gia thanh toán bù trừ với NH phát hành* Séc thanh toán bằng chuyển khoản:- Tại NH phát hànhNợ 4211 (Đơn vị phát hành)Có 5012+ Xử lý chứng từ:. Tờ séc dùng làm chứng từ ghi nợ TK 4211 Một BK 12 làm chứng từ ghi Có TK 5012.03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 8- Tại NH bên thụ hưởng:+ Khi nhận được các chứng từ trên kiểm tra và hạch toán:Nợ 5012Có 4211 (Người thụ hưởng)+ Xử lý chứng từ:. BK 12 dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 5012 Một liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211.03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 9* Séc thanh toán bằng tiền mặt:Séc lĩnh tiền mặt chỉ được rút tiền tại đơn vị thanh toán (NH mở TK của người phát hành). Hạch toán và xử lý giống như trường hợp a.03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 10* Séc có bảo chi:- Tại NH bên thụ hưởng, khi nhận séc thì kiểm tra như trường hợp a, sau đó hạch toán:Nợ 5012Có 4211 (Đơn vị thụ hưởng)- Xử lý chứng từ:+ Lập thêm 2 liên BK 12, một liên dùng để ghi Nợ TK 5012.+ Hai BKNS dùng để ghi Có TK 4211 và báo Có người thụ hưởng. . 201015 - KT NVTT qua NH 1KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNGI. Tài khoản sử dụngII. Phương pháp hạch toán1 . Thanh toán bằng séc2. Thanh toán bằng ủy. Nam”03/15/11 201015 - KT NVTT qua NH 5II. Phương pháp hạch toán1 . Thanh toán bằng séc1.1. Nếu séc được thanh toán cùng NH* Nếu séc thanh toán bằng chuyển khoản:NH

— Xem thêm —

Xem thêm: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-toan-nghiep-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.161211967468 s. Memory usage = 17.7 MB