Kế hoạch tổ chức họp mặt nhà giáo 20.11

2 244 0
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 17:11

UBND XÃ ĐẠ TÔNG BAN TỔ CHỨC HỌP MẶT NHÀ GIÁO Số … /KH – LT ------------- V/v Kỷ niệm ngày NGVN 20.11.2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ----------------------------------------- Đạ Tông, ngày 04 tháng 11 năm 2010 KẾ HOẠCH Đề xuất Tổ chức họp mặt nhà giáo kỷ niệm 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 20.11.2010 Cụm xã Đạ Tông Kính gửi : UBND xã Đạ Tông Trường MN, TH, THCS thuộc xã Đạ Tông. Căn cứ chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo “về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2010”. Căn cứ văn bản số 35/PGD&ĐT ngày 27/8/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về Báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011; Văn bản số 76/CV-PGD&ĐT ngày 27/8/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 – 2011. Thực hiện chủ đề năm học là “Tiếp Tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”; Xuất phát từ những yêu cầu, hoàn cảnh thực tế ở địa phương. Được sự nhất trí của lãnh đạo các trường trong xã. Nay trường THCS Liêng Trang chủ trì xây dựng kế hoạch Tổ chức Họp mặt nhà giáo kỷ niệm 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 20.11.2010 Cụm xã Đạ Tông với những nội dung cụ thể như sau : 1. Thời gian và địa điểm tổ chức : a. Thời gian : Từ 14 h 00’, ngày 19 tháng 11 năm 2010 b. Địa điểm : Tại trung tâm nhà Văn hóa xã Đạ Tông. c. Thành phần : - Cán bộ nhà giáo đang công tác tại các trường trong xã. - Cán bộ nhà giáo đã nghỉ hưu trong địa bàn xã. - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ Quốc, đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã. 2. Nội dung: - Công tác tổ chức : Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần đại biểu (thầy Nếu) - Văn nghệ chào mừng (thầy nếu – lấy từ các tiết mục đạt giải A) - Ôn lại truyền thống lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20.11(thầy Se) - Báo cáo tình hình giáo dục ở địa phương (Phó chủ tịch xã) - Phát biểu tham luận (mỗi trường 1 bài) - Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo địa phương (Bí thư Đảng ủy) - Tặng quà cho nhà giáo đã nghỉ hưu và nhà giáo đương chức (CT UBND Xã) - Lãnh đạo địa phương mời đại biểu và nhà giáo dự bữa cơm thân mật. 3. Tổ chức thực hiện : - UBND xã gửi giấy mời các đại biểu về dự, mời các nhà giáo đã nghỉ hưu về dự buổi họp mặt. Phân công cho xã đoàn, Ban văn hóa xã chuẩn bị hội trường, trang trí hội trường, loa máy, âm thanh, Dự trù kinh phí mua quà tặng cho nhà giáo, nhà giáo đã nghỉ hưu. Kinh phí tổ chức hội nghị. - Thầy se viết Báo cáo tình hình giáo dục ở địa phương (3 trang) để phó chủ tịch xã báo cáo. Thầy se chuẩn bị tư liệu lịch sử 20.11 để phát biểu. - Thầy Nam chuẩn bị bài phát biểu chúc mừng của lãnh đạo địa phương (khoảng 1 trang) - Mỗi đơn vị trường chuẩn bị 01 bài tham luận theo phân công sau : MN Đạ Tông : “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” TH Đạ Tông : “Thực hiện phong trào 2 không với 4 nội dung” TH Đa Kao : “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” TH Đa Nhinh : “Công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương” THCS Liêng Trang : “Phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Mỗi bài tham luận cần được lãnh đạo nhà trường phê duyệt và không quá 02 trang giấy A4. Khi tham dự họp mặt cần ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng : Nữ trang phục áo dài, Nam sơ mi trắng, cà vạt; mang bảng hiệu công chức. Trên đây là kế hoạch đề xuất tổ chức họp mặt nhà giáo kỷ niệm 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 cụm xã Đạ Tông. Nơi nhận: TM. BAN TỔ CHỨC - PGD (b/c); Hiệu trưởng - Đảng ủy(b/c); - UBND xã(b/c); - Các đơn vị; - Lưu BTC. . Tông, ngày 04 tháng 11 năm 201 0 KẾ HOẠCH Đề xuất Tổ chức họp mặt nhà giáo kỷ niệm 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20. 11. 1982 – 20. 11 .201 0 Cụm xã Đạ Tông. THCS Liêng Trang chủ trì xây dựng kế hoạch Tổ chức Họp mặt nhà giáo kỷ niệm 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20. 11. 1982 – 20. 11 .201 0 Cụm xã Đạ Tông với những
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tổ chức họp mặt nhà giáo 20.11, Kế hoạch tổ chức họp mặt nhà giáo 20.11, Kế hoạch tổ chức họp mặt nhà giáo 20.11

Bình luận về tài liệu ke-hoach-to-chuc-hop-mat-nha-giao-20-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP