t12 độ cao của âm

22 64 0 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

TRƯỜNG THCS THỤY AN TRƯỜNG THCS THỤY AN TRƯỜNG THCS THỤY AN TRƯỜNG THCS THỤY AN  TRNG THCS THY AN Giaựo vieõn thửùc hieọn : Nguyn Duy Quyn KIỂM TRA BÀI CŨ. 1. Cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai? a) Âm thanh được tạo ra nhờ điện b) Âm thanh được tạo ra nhờ dao động. c) Vật phát ra âm khi ta kéo căng vật đó. d) Vật phát ra âm khi ta làm vật đó dao động. e) Nguồn âm là vật phát ra âm thanh. f) Khi xem tivi, âm thanh phát ra từ tivi là từ người ở trong tivi. ĐÚNG SAI X X X X X X a) Nếu dùng thìa gõ nhẹ vào thành ống nghiệm thì vật nào dao động phát ra âm? Đổ những lượng nước khác nhau vào bảy ống nghiệm giống nhau. Nếu dùng thìa gõ vào thành ống nghiệm thì ống nghiệm và nước trong ống nghiệm dao động phát ra âm b) Nếu thổi mạnh vào miệng các ống nghiệm thì vật nào dao động phát ra âm? Nếu thổi mạnh vào ống nghiệm thì cột không khí trong ống nghiệm dao động phát ra âm. Các bạn nam thường có giọng trầm, các bạn nữ thường có giọng bổng. Hai bạn tự đệm đàn cho mình hát. Các em hãy nghe 2 đoạn nhạc sau và cho biết bạn nào đàn đoạn 1? bạn nào đàn đoạn 2? Dựa vào đâu em đoán như vậy? I. Dao động nhanh, chậm – Tần số: Bài 11: ĐỘ CAO CỦA ÂM Con lắc b) C 1 . Đếm số dao động của từng con lắc trong 10 giây và ghi kết quả vào bảng: Con Con lắc lắc Con lắc nào dao động nhanh? Con lắc nào dao động nhanh? Con lắc nào dao động chậm? Con lắc nào dao động chậm? Số dao dộng Số dao dộng trong trong 10 giây 10 giây Số dao động Số dao động trong trong 1 giây 1 giây a) a) b) b) 7 14 0,7 1,4 Chậm hơn Nhanh hơn Thí nghiệm 1: Con lắc a) C 2 . Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn? Con Con lắc lắc Con lắc nào dao động nhanh? Con lắc nào dao động nhanh? Con lắc nào dao động chậm? Con lắc nào dao động chậm? Số dao dộng Số dao dộng trong trong 10 giây 10 giây Số dao động Số dao động trong trong 1 giây 1 giây a) a) Chậm hơn Chậm hơn 7 7 0,7 0,7 b) b) Nhanh hơn Nhanh hơn 14 14 1,4 1,4 => Số dao động trong 1 giây gọi là tần số Tần số Nhận xét: Dao động càng …………………………… , tần số dao động càng ………………………………… nhanh lớn chậm nhỏ Dao động càng …………………………… , tần số dao động càng ………………………………… I. Dao động nhanh, chậm – Tần số: Bài 11: ĐỘ CAO CỦA ÂM - Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. - Đơn vò tần số là héc (Hz) II. Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm): . động nhanh, chậm – Tần số: Bài 11: ĐỘ CAO CỦA ÂM - Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. - Đơn vò tần số là héc (Hz) II. Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm. động nhanh, chậm – Tần số: Bài 11: ĐỘ CAO CỦA ÂM - Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. - Đơn vò tần số là héc (Hz) II. Âm cao (âm bỗng), âm thấp (âm
- Xem thêm -

Xem thêm: t12 độ cao của âm, t12 độ cao của âm, t12 độ cao của âm

Bình luận về tài liệu t12-do-cao-cua-am

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP