bai 21-sinh 9

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11538 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 52
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

Mô tả: BÀI 21: BÀI 21: CHƯƠNG IV : BIẾN DỊ Gen a BIẾN DỊ BIẾN DỊ BIẾN DỊ DI TRUYỀN BIẾN DỊ KHÔNG DI TRUYỀN ĐỘT BIẾN GEN ĐỘT BIẾN NST THƯỜNG BIẾN GEN A Đoạn ADN ban đầu : + Trình tự các cặp nuclêôtít ? + Trình tự các cặp nuclêôtít ? -T – G – A – T – X - | | | | | -A – X – T – A – G - 5 + Có + Có . . cặp nuclêôtít. cặp nuclêôtít.? GEN A GEN B GEN D GEN C I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? d c b Đặt tên dạng biến đổi Điểm khác so với đoạn (a) Số cặp nuclêôtít Đoạn ADN 4 6 5 Mất cặp X-G Thêm cặp T-A Thay cặp A-T bằng cặp G-X Mất một cặp Nu Thêm một cặp Nu Thay thế cặp Nu này bằng cặp Nu khác 1. Đoạn ADN bị biến đổi: I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? THẢO LUẬN NHÓM HOÀN THÀNH BÀI TẬP SAU: 2. Đột biến gen là gì? _ Có những dạng đột biến gen nào? II Hinh I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? GEN A ĐỘT BIẾN MẤT 1 CẶP NU GEN B I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? GEN A GEN C ĐỘT BIẾN THÊM 1 CẶP NU I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? GEN A GEN D ĐỘT BIẾN THAY 1 CẶP NU II. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN : II. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN : Nêu nguyên nhân phát sinh đột biến gen: _ Trong tự nhiên ? _ Trong thực nghiệm ?

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 21-sinh 9, bai 21-sinh 9, bai 21-sinh 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-21-sinh-9

Đăng ký

Generate time = 0.197973966599 s. Memory usage = 18.41 MB