bài 10: tich cuc tu giac trong hoat dong tap the va hoat dong xh

33 316 0
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 14:11

Em hiểu thế nào là lòch sự, tế nhò? Tìm câu ca dao nói về lòch sự, tế nhò? KI M TRA B I CỂ À Ũ Bài:10 TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI I.TRUY N C:Ệ ĐỌ i u c c a Tr ng Qu ChiĐ ề ướ ủ ươ ế Câu hỏi thảo luận: Câu1: Qua truyện trên, em thấyTrương Quế Chi có suy nghó và ước mơ gì? Câu 2: Để thực hiện ước mơ của mình. Trương Quế Chi đã làm như thế nào? Câu 3: Những chi tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội ? Câu 4: Qua đó em học tập được gì ở Trương Quế Chi? Câu 1: Qua truyện trên, em thấyTrương Quế Chi có suy nghó và ước mơ gì? Đáp án: Trương Quế Chi mơ ước trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và trở thành nhà báo. Câu 2: Để thực hiện ước mơ của mình. Trương Quế Chi đã làm như thế nào? Đáp án: • - Học thật giỏi - Tập viết văn, làm thơ, vẽ tranh. - Dịch thơ, dịch truyện từ tiếng pháp ra tiếng việt. - Tập nói, làm thơ, hát bằng tiếng pháp. Câu 3: Những chi tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội ? Đáp án: - Sáng lập ra nhóm tiếng Pháp. - Tham gia câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ hài hước, - Tham gia hoạt động Đội. - Tham gia các sinh hoạt tập thể, các hoạt động ở cộng đồng dân cư. - Đảm đang: Đưa đón em đi học, giúp mẹ nội trợ Câu 4: Qua đó em học tập được gì ở Trương Quế Chi? Đáp án: Cố gắng, kiên trì, vượt khó tranh thủ thời gian học tập và tham gia các hoạt động. Tröông Queá Chi ñang du hoïc taïi phaùp . dao nói về lòch sự, tế nhò? KI M TRA B I CỂ À Ũ Bài: 10 TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI I.TRUY N C:Ệ ĐỌ i u c c a Tr. 3: Những chi tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội ? Câu 4: Qua đó em học tập được gì ở Trương
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 10: tich cuc tu giac trong hoat dong tap the va hoat dong xh, bài 10: tich cuc tu giac trong hoat dong tap the va hoat dong xh, bài 10: tich cuc tu giac trong hoat dong tap the va hoat dong xh

Bình luận về tài liệu bai-10-tich-cuc-tu-giac-trong-hoat-dong-tap-the-va-hoat-dong-xh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP